Farvel til den sidste rigsbibliotekar

Skrevet af

Niels Mark, Svend Larsen

27 juni, 2022
Download hele magasinet som pdf:

Mindeord: Morten Laursen Vig.

Tidligere rigsbibliotekar Morten Laursen Vig døde 26. marts, 91 år gammel.

Efter cand.mag. eksamen i historie og latin fra Aarhus Universitet blev Laursen Vig 1960 ansat som forskningsbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus. Her blev han 1965 leder af publikumsarbejdet, og flyttede i 1967 til en lignende stilling i det den gang nye Odense Universitetsbibliotek. I 1970 blev han medlem af interimstyret for Roskilde Universitetscenter for at forberede etablering af et nyt universitetsbibliotek på RUC. Da biblioteket var etableret i 1972 overtog Laursen Vig stillingen som bibliotekschef. Den stilling varetog han til han i 1986 med titel af rigsbibliotekar blev chef for den nye institution Rigsbibliotekarembedet, der fik koordinerende opgaver for forskningsbibliotekerne.

Da Rigsbibliotekarembedet blev lagt sammen med Bibliotekstilsynet under navnet Statens Bibliotekstjeneste fortsatte Morten Laursen Vig som chef, indtil han gik på pension i 1997.

De år, hvor Laursen Vig havde den ledende position som rigsbibliotekar og leder af Statens Bibliotekstjeneste, var den periode, hvor afgørende ændringer i bibliotekerne fandt sted. Informationsteknologien betød store ændringer i arbejdsprocesser, materialetyper og nye udlånsmønstre. Det betød også nye samarbejdsmuligheder mellem bibliotekerne, men også krav til nationale standarder og koordinering mellem bibliotekstyperne – en vanskelig opgave, der krævede smidighed og styrke, men som skabte respekt og forståelse for de investeringer, der var nødvendig i de omstillinger bibliotekerne gennemgik.

Ledestjernen for hans indsats var samarbejdet mellem biblioteker, og hans tog afstand fra ‘lejrtænkning’, uanset hvor den kom fra. Han var respekteret i og uden for biblioteksverdenen for sin faglige indsigt og sin politiske forståelse.

Morten Laursen Vig var også stærkt engageret i det internationale samarbejde, hvor han var aktiv i forskellige udvalg, men det var dog det nordiske samarbejde, han fandt vigtigt. Her mødte han kolleger, der også blev en del af hans store vennekreds.

Som forhenværende rigsbibliotekar fulgte han fortsat udviklingen i de tre biblioteker, han havde arbejdet i, med stor interesse og vendte ofte tilbage til sin fortid på Statsbiblioteket. Selv om han forstod det hensigtsmæssige i at fusionere ‘sit’ gamle bibliotek med Det Kongelige Bibliotek, fandt han navneskiftet urimeligt, hvilket skiftende kulturministre fik at høre.

Vi har begge har fornøjelsen af at arbejde tæt sammen med Morten Laursen Vig, og vi har værdsat hans faglighed, hans grundige tilgang og også hans dejlige humør, der ofte kunne lette en lidt anspændt stemning. Det er en af de store biblioteksskikkelser, der er gået bort.

NIELS MARK, tidl. direktør for Statsbiblioteket, og SVEND LARSEN, direktør for Det Kgl. Bibliotek.


Morten Laursen Vig efterlader sig sin kone Edel Vig Laursen og sønnerne Thomas, Torsten og Jacob med familier.

Bibliotekets samfundsværdi

LEDER For mig er der er altid grund til at tale biblioteker og bøger. I sommer har begge dele fyldt godt op – bibliotekerne i medierne og bøgerne i feriebagagen. Bibliotekerne ...

Menneske- eller skærmsamfund

Hver 8. skole skruer ned for brug af computere og styrker analog læring i det nye skoleår. Knap var sommerferien slut før en rundspørge offentliggjort i bl.a. TV2 News i ...

Set fra MIN stol – Bibliotekerne er kulturens rugbrød

Vi lever i et velfærdssamfund og heldigvis for det. For det er en god og stærk samfundsmodel, som sikrer, at vi har et trygt samfund, hvor der for eksempel er adgang til ...

Barack Obama bakker bibliotekerne op

I et åbent brev 17. juli i år tager USA’s tidligere præsident til genmæle mod de krav om censur, som amerikanske bibliotekarer og folkebiblioteker har oplevet det seneste ...

Politisk prioritering af en stærk læsekultur i Roskilde Kommune

Få ting kommer af sig selv. Det er en af livets endegyldige sandheder, der særligt gør sig gældende, når det kommer til læring, dannelse og læsning. Det er i hvert fald de ...

The Library is the Place: Information, Recreation, Inspiration

Irland har fået en ny national folkebiblioteksstrategi for 2023-2027. Et par af de nye målpunkter er udrulning af det nationale “Skills for Life” paraplyprogram, der ...

Der er et valg tilbage!

Meldingen var krystalklar, da Topmødet 2023 vendte kikkerten mod grøn omstilling. Der er behov for styrket klimahandling. Borgerne, civilsamfundet og bibliotekerne skal spille ...

The Library of Things – Et bidrag til bedre lokalsamfund og øget bæredygtighed

Det traditionelle biblioteks rolle som en af de ældste deleøkonomier i verden med bogen – adgang til oplysning og oplevelse – som omdrejningspunkt bruges nu som model for ...