Farvel til Gentoftes kulturdirektør – og andre

Skrevet af

Hellen Niegaard

15 juni, 2017

Lone Gladbo – en driftig kulturleder med stædighed og standhaftighed, der i den grad har pustet liv i Gentoftes kulturliv, lød det i borgmester Hans Toftes (C) farveltale ved en tæt pakket afskedsreception for Lone Gladbo den 24. marts i år i Hovedbibliotekets Øregårdssal. Med humor, engagement, imødekommenhed og idérigdom har hun sat sig igennem og præget det kulturelle landkort. Borgmesteren roste Lone Gladbo for at have skabt et levende kulturliv i Gentofte ”altid med borgerne i centrum for alle initiativer, du har igangsat.”

Et aktivt år for Kultur & Bibliotek med et højt aktivitetsniveau og strukturforandringer, sådan har Lone Gladbo selv oplevet hver af de sidste 21 år på kulturens toppost i Gentofte Kommune. Kulturdirektøren gik med udgangen af marts i år på pension. Hun kom efter ansættelser i bl.a. Odense og Herlev til kommunen som kultur- og biblioteks-chef i 1996 og blev i 2004 kulturdirektør. Tak for rejsen lød det til politikere, kolleger og samarbejdspartnere fra nær og fjern. I sin egen tale var Lone Gladbo rundt om flere af årenes store projekter. Fra indsatsen med at udvikle bibliotekerne til kulturhuse, gennem en stadigt voksende digital udvikling, frem til bl.a. festivaler og nybyggerier – og samarbejdet med de mange kulturinstitutioner i Gentofte på den ene side og på den anden med de mange kommuners biblioteker i Region Hovedstaden som centralbibliotek. Gladbo afsluttede med at fremhæve de senere års opgave med at invitere borgerne inden for i kommunens virksomhed som frivillige og samarbejdspartnere som noget særligt.

Gennem meget af sit professionelle liv har Lone Gladbo bidraget aktivt til bibliotekernes udvikling i diverse råd, udvalg og foreninger osv. Således var hun eksempelvis aktiv i styrelsen af Danmarks Biblioteksforenings Amtsforening for Hovedstaden i perioden 2001/ 2002 til 2006/2007 og senest bl.a. i Styregruppen for Danskernes Digitale Bibliotek.

Thomas Angermann er ny centralbibliotekar og leder af Gentofte Centralbibliotek, mens Stine Wilms Højer er ny kulturchef i Gentofte Kommune.

De har også takket af
En række andre centrale biblioteksaktører og DB-samarbejdspartnere har siden sidste nummer også valgt at takke af for at starte på deres otium og et nyt liv.

Nævnes kan bl.a. Niels Dejgaard, mangeårig bibliotekschef i Albertslund Kommune – kendt for bl.a. byggeriet af det gyldne hovedbibliotek af arkitekt Henning Larsen og som foregangsmand i forhold til grøn og bæredygtig biblioteksdrift. Ann Poulsen, specialkonsulent i Enheden for biblioteker i Slots- og Kulturstyrelsen, og bl.a. stærkt engageret i udviklingen af Børnehavebiblioteker, Lektiehjælp på biblioteker og biblioteker som communitycentre. Jonna Holmgaard Larsen, chefkonsulent i Slots- og Kulturstyrelsen med ansvar for bl.a. Udviklingspuljen, CB-aftalerne og Modelprogram for Folkebiblioteker.

Desuden kan nævnes to af folkene ved Dokk1. Kirsten Brun, Kultur og Borgerservice – Fællessekretariatet, Aarhus Kommune, som i en årrække bl.a. har stået for den årlige biblioteksstatistik i Danmarks Biblioteker. Og endelig Knud Schulz, bibliotekschef i Aarhus Kommune. Han afløses på posten af Marie Østergård. Knud Schulz stopper dog ikke helt i bibliotekssektoren. Han er nomineret til den internationale biblioteksorganisation IFLAs styrende organ Governing Board; valgprocessen er endnu ikke afsluttet.

 

 

Regeringen er i arbejdstøjet… holder løfterne?

Trods kun relativt få måneder bag sig kan ingen sige, at regeringen ikke er trukket i arbejdstøjet, som lovet ved tiltrædelsen i december 2022. En del meningsdannere og andre ...

Paw Østergaard Jense, formand for Danmarks Biblioteksforening, 2022 -

Kære kulturminister, tillykke med jobbet

LEDER Der er megen ære i at være minister for kultur. Jakob; du har været ude og titulere dig selv som minister for demokrati og dannelse. Det er stærkt og det forpligter. ...