Farvel til Gentoftes kulturdirektør – og andre

Skrevet af

15. juni, 2017

Lone Gladbo – en driftig kulturleder med stædighed og standhaftighed, der i den grad har pustet liv i Gentoftes kulturliv, lød det i borgmester Hans Toftes (C) farveltale ved en tæt pakket afskedsreception for Lone Gladbo den 24. marts i år i Hovedbibliotekets Øregårdssal. Med humor, engagement, imødekommenhed og idérigdom har hun sat sig igennem og præget det kulturelle landkort. Borgmesteren roste Lone Gladbo for at have skabt et levende kulturliv i Gentofte ”altid med borgerne i centrum for alle initiativer, du har igangsat.”

Et aktivt år for Kultur & Bibliotek med et højt aktivitetsniveau og strukturforandringer, sådan har Lone Gladbo selv oplevet hver af de sidste 21 år på kulturens toppost i Gentofte Kommune. Kulturdirektøren gik med udgangen af marts i år på pension. Hun kom efter ansættelser i bl.a. Odense og Herlev til kommunen som kultur- og biblioteks-chef i 1996 og blev i 2004 kulturdirektør. Tak for rejsen lød det til politikere, kolleger og samarbejdspartnere fra nær og fjern. I sin egen tale var Lone Gladbo rundt om flere af årenes store projekter. Fra indsatsen med at udvikle bibliotekerne til kulturhuse, gennem en stadigt voksende digital udvikling, frem til bl.a. festivaler og nybyggerier – og samarbejdet med de mange kulturinstitutioner i Gentofte på den ene side og på den anden med de mange kommuners biblioteker i Region Hovedstaden som centralbibliotek. Gladbo afsluttede med at fremhæve de senere års opgave med at invitere borgerne inden for i kommunens virksomhed som frivillige og samarbejdspartnere som noget særligt.

Gennem meget af sit professionelle liv har Lone Gladbo bidraget aktivt til bibliotekernes udvikling i diverse råd, udvalg og foreninger osv. Således var hun eksempelvis aktiv i styrelsen af Danmarks Biblioteksforenings Amtsforening for Hovedstaden i perioden 2001/ 2002 til 2006/2007 og senest bl.a. i Styregruppen for Danskernes Digitale Bibliotek.

Thomas Angermann er ny centralbibliotekar og leder af Gentofte Centralbibliotek, mens Stine Wilms Højer er ny kulturchef i Gentofte Kommune.

De har også takket af
En række andre centrale biblioteksaktører og DB-samarbejdspartnere har siden sidste nummer også valgt at takke af for at starte på deres otium og et nyt liv.

Nævnes kan bl.a. Niels Dejgaard, mangeårig bibliotekschef i Albertslund Kommune – kendt for bl.a. byggeriet af det gyldne hovedbibliotek af arkitekt Henning Larsen og som foregangsmand i forhold til grøn og bæredygtig biblioteksdrift. Ann Poulsen, specialkonsulent i Enheden for biblioteker i Slots- og Kulturstyrelsen, og bl.a. stærkt engageret i udviklingen af Børnehavebiblioteker, Lektiehjælp på biblioteker og biblioteker som communitycentre. Jonna Holmgaard Larsen, chefkonsulent i Slots- og Kulturstyrelsen med ansvar for bl.a. Udviklingspuljen, CB-aftalerne og Modelprogram for Folkebiblioteker.

Desuden kan nævnes to af folkene ved Dokk1. Kirsten Brun, Kultur og Borgerservice – Fællessekretariatet, Aarhus Kommune, som i en årrække bl.a. har stået for den årlige biblioteksstatistik i Danmarks Biblioteker. Og endelig Knud Schulz, bibliotekschef i Aarhus Kommune. Han afløses på posten af Marie Østergård. Knud Schulz stopper dog ikke helt i bibliotekssektoren. Han er nomineret til den internationale biblioteksorganisation IFLAs styrende organ Governing Board; valgprocessen er endnu ikke afsluttet.

 

 

Børn fortjener bedre end en læsekrise

LEDER Det er en foruroligende kendsgerning, at mange børn i Danmark mangler evne og lyst til at læse. Ifølge de seneste PIRLS og PISA undersøgelser blandt elever på ...

2024: Hvad er opgaven

På den store klinge er det på mange måder fremtiden, der skal tages stilling til i 2024. Fra massive klimaproblemer til digitale udfordringer omkring kunstig intelligens og ...

Sæt gang i lokal brugerudvikling

Få den store brugerundersøgelse Biblioteksbrug i dag og i morgen som PIXI. Undersøgelsen skaber et overblik og giver ny indsigt i bibliotekernes virksomhed, samt peger på veje ...

Er der nogen, der vil være med?

Vi skal tilbage på sporet kære sektor, opfordrede Pernille Schaltz, biblioteks- og borgerservicechef i Herning, i et debatindlæg i december 2023 i Danmarks Biblioteker nr. 6. ...

Set fra MIN stol – Vejen til Vejle Bibliotek og Kulturhus

Biblioteker kan noget særligt for en by og dens borgere, alligevel har vejen til et tidssvarende bibliotek i Vejle været lang. Nu sættes turbo på planerne. Aktuelt er vi gået ...

Velfærd skaber vi sammen

Ny vision undervejs: Roskilde Kommune skal være alle tiders sted at bo og leve i. Borgerne er inviteret med i processen. Det bedste liv er dem, vi deler med andre. Det kræver ...

En stærk læsekultur – en del af løsningen

I Roskilde Kommune er der politisk fokus på at arbejde strategisk med at skabe en stærk læsekultur. Fordi vi ved, at læsning kan være indgangen til et fællesskab, den kan ...

Demokratisk debat og samtale under pres: Hvad er bibliotekets rolle?

Lokaldemokratiet er udfordret, hvordan skaber vi et fælles åbent rum for debat og samtale? Hvordan kan alle komme til orde? Demokratiet lever og har det godt på bibliotekerne. ...