Farvel til Samina og goddag til Nadja

Skrevet af

Hellen Niegaard

2 december, 2014

I september trak Samina Shah, konservativt medlem af Viborg byråd, sig fra aktiv politik for en tid og dermed forlod hun også DBs Repræsentantskab og posten som formand for Danmarks Biblioteksforenings Kulturelt Udvalg, idet DBs tre udvalg alle har en aktiv politiker på formandsposten. Hun er nu blevet afløst på denne af Nadja Maria Hageskov, konservativt byrådsmedlem fra Hørsholm.

Trods sin kun knap et halvt år lange karriere i DB-regi, markerede Samina Shah sig straks som et aktivt repræsentantskabsmedlem og en dynamisk formand for det ene af DBs tre fagudvalg. Udvalgets første store arbejdsmøde den 27. august, blev lagt i Viborg i formandens hjemby og blev kombineret med introduktion og besøg til to meget interessante kulturprojekter med base i Viborg, som hun selv ud over Viborg bibliotek var meget optaget af i sit byrådsarbejde. Nemlig den internationale satiretegner-pris Niels Bugge Cartoon Award 2014 og The Animation Workshop, Viborgs unikke animationsuddannelse og -miljø. På mødet drøftede man naturligvis også rammerne for DB-udvalgets opgaver i indeværende valgperiode – først og fremmest afholdelse af to store kulturkonferencer.

Saminar Shah sad i byrådet i Viborg kommune for Det Konservative Folkeparti. Hun kom ind i forrige periode, hvor hun bl.a. var medlem af Børne- og Ungdomsudvalget og af Forebyggelsesudvalget. I denne valgperiode sad hun bl.a. som næstformand i Ældre- og Sundhedsudvalget og var medlem af Kultur- og Fritidsudvalget. Hun trådte ind i DB Repræsentantskab i forbindelse med valget i starten af året. Samina Shah valgte at trække sig fra byrådet i Viborg for at følge sin kærlighed. Ikke alene har hun sit arbejde på VUC i Aarhus/ Navitas, hvor hun arbejder som underviser og mentor, men her bor altså også hendes kæreste. Selv om Samina Shah nu ikke længere er medlem af en kommunalbestyrelse, er hun fortsat aktivt interesseret i lokal og konservativ politik og ikke mindst i bibliotekerne og deres rolle for lokalsamfundet, så meget taler for, at vi kommer til at se mere til hende i fremtiden!

Nadja Maria Hageskov, konservativ formand for Kulturudvalg- et i Hørsholm Kommune, er ny kvinde på formandsposten i Kulturelt Udvalg i Danmarks Biblioteksforening. Hun er netop tiltrådt og ser frem til opgaverne i det nye udvalg; et såkaldt arbejdende udvalg, hvis medlemmer med stort engagement har stået for DBs store og velbesøgte kulturkonferencer. Den næste finder sted i 2016 – og inden da skal udvalget være vært for et af DB årsmødets workshops i april i 2015.

 

Klimakrisen er konkret, nærværende og højaktuel

LEDER Klimakrisen, den globale opvarmning mv. er almindeligt anerkendt… efterhånden. COP27, klimakonferencen, er netop afsluttet med et magert resultat. En erklæring fra ...

Set fra MIN stol – Vi udvikler boligområder og fællesskaber med kultur

Vi har et højt velfærdsniveau i Gladsaxe Kommune, men vi kan altid blive bedre og arbejder på forskellige måder med styrkelse af kernevelfærden bl.a. ved at medtænke ...