Farvel til Samina og goddag til Nadja

Skrevet af

Hellen Niegaard

2 december, 2014

I september trak Samina Shah, konservativt medlem af Viborg byråd, sig fra aktiv politik for en tid og dermed forlod hun også DBs Repræsentantskab og posten som formand for Danmarks Biblioteksforenings Kulturelt Udvalg, idet DBs tre udvalg alle har en aktiv politiker på formandsposten. Hun er nu blevet afløst på denne af Nadja Maria Hageskov, konservativt byrådsmedlem fra Hørsholm.

Trods sin kun knap et halvt år lange karriere i DB-regi, markerede Samina Shah sig straks som et aktivt repræsentantskabsmedlem og en dynamisk formand for det ene af DBs tre fagudvalg. Udvalgets første store arbejdsmøde den 27. august, blev lagt i Viborg i formandens hjemby og blev kombineret med introduktion og besøg til to meget interessante kulturprojekter med base i Viborg, som hun selv ud over Viborg bibliotek var meget optaget af i sit byrådsarbejde. Nemlig den internationale satiretegner-pris Niels Bugge Cartoon Award 2014 og The Animation Workshop, Viborgs unikke animationsuddannelse og -miljø. På mødet drøftede man naturligvis også rammerne for DB-udvalgets opgaver i indeværende valgperiode – først og fremmest afholdelse af to store kulturkonferencer.

Saminar Shah sad i byrådet i Viborg kommune for Det Konservative Folkeparti. Hun kom ind i forrige periode, hvor hun bl.a. var medlem af Børne- og Ungdomsudvalget og af Forebyggelsesudvalget. I denne valgperiode sad hun bl.a. som næstformand i Ældre- og Sundhedsudvalget og var medlem af Kultur- og Fritidsudvalget. Hun trådte ind i DB Repræsentantskab i forbindelse med valget i starten af året. Samina Shah valgte at trække sig fra byrådet i Viborg for at følge sin kærlighed. Ikke alene har hun sit arbejde på VUC i Aarhus/ Navitas, hvor hun arbejder som underviser og mentor, men her bor altså også hendes kæreste. Selv om Samina Shah nu ikke længere er medlem af en kommunalbestyrelse, er hun fortsat aktivt interesseret i lokal og konservativ politik og ikke mindst i bibliotekerne og deres rolle for lokalsamfundet, så meget taler for, at vi kommer til at se mere til hende i fremtiden!

Nadja Maria Hageskov, konservativ formand for Kulturudvalg- et i Hørsholm Kommune, er ny kvinde på formandsposten i Kulturelt Udvalg i Danmarks Biblioteksforening. Hun er netop tiltrådt og ser frem til opgaverne i det nye udvalg; et såkaldt arbejdende udvalg, hvis medlemmer med stort engagement har stået for DBs store og velbesøgte kulturkonferencer. Den næste finder sted i 2016 – og inden da skal udvalget være vært for et af DB årsmødets workshops i april i 2015.

 

Bibliotekets samfundsværdi

LEDER For mig er der er altid grund til at tale biblioteker og bøger. I sommer har begge dele fyldt godt op – bibliotekerne i medierne og bøgerne i feriebagagen. Bibliotekerne ...

Menneske- eller skærmsamfund

Hver 8. skole skruer ned for brug af computere og styrker analog læring i det nye skoleår. Knap var sommerferien slut før en rundspørge offentliggjort i bl.a. TV2 News i ...

Set fra MIN stol – Bibliotekerne er kulturens rugbrød

Vi lever i et velfærdssamfund og heldigvis for det. For det er en god og stærk samfundsmodel, som sikrer, at vi har et trygt samfund, hvor der for eksempel er adgang til ...

Barack Obama bakker bibliotekerne op

I et åbent brev 17. juli i år tager USA’s tidligere præsident til genmæle mod de krav om censur, som amerikanske bibliotekarer og folkebiblioteker har oplevet det seneste ...

Politisk prioritering af en stærk læsekultur i Roskilde Kommune

Få ting kommer af sig selv. Det er en af livets endegyldige sandheder, der særligt gør sig gældende, når det kommer til læring, dannelse og læsning. Det er i hvert fald de ...

The Library is the Place: Information, Recreation, Inspiration

Irland har fået en ny national folkebiblioteksstrategi for 2023-2027. Et par af de nye målpunkter er udrulning af det nationale “Skills for Life” paraplyprogram, der ...

Der er et valg tilbage!

Meldingen var krystalklar, da Topmødet 2023 vendte kikkerten mod grøn omstilling. Der er behov for styrket klimahandling. Borgerne, civilsamfundet og bibliotekerne skal spille ...

The Library of Things – Et bidrag til bedre lokalsamfund og øget bæredygtighed

Det traditionelle biblioteks rolle som en af de ældste deleøkonomier i verden med bogen – adgang til oplysning og oplevelse – som omdrejningspunkt bruges nu som model for ...