Farvel til Samina og goddag til Nadja

Skrevet af

Hellen Niegaard

2 december, 2014

I september trak Samina Shah, konservativt medlem af Viborg byråd, sig fra aktiv politik for en tid og dermed forlod hun også DBs Repræsentantskab og posten som formand for Danmarks Biblioteksforenings Kulturelt Udvalg, idet DBs tre udvalg alle har en aktiv politiker på formandsposten. Hun er nu blevet afløst på denne af Nadja Maria Hageskov, konservativt byrådsmedlem fra Hørsholm.

Trods sin kun knap et halvt år lange karriere i DB-regi, markerede Samina Shah sig straks som et aktivt repræsentantskabsmedlem og en dynamisk formand for det ene af DBs tre fagudvalg. Udvalgets første store arbejdsmøde den 27. august, blev lagt i Viborg i formandens hjemby og blev kombineret med introduktion og besøg til to meget interessante kulturprojekter med base i Viborg, som hun selv ud over Viborg bibliotek var meget optaget af i sit byrådsarbejde. Nemlig den internationale satiretegner-pris Niels Bugge Cartoon Award 2014 og The Animation Workshop, Viborgs unikke animationsuddannelse og -miljø. På mødet drøftede man naturligvis også rammerne for DB-udvalgets opgaver i indeværende valgperiode – først og fremmest afholdelse af to store kulturkonferencer.

Saminar Shah sad i byrådet i Viborg kommune for Det Konservative Folkeparti. Hun kom ind i forrige periode, hvor hun bl.a. var medlem af Børne- og Ungdomsudvalget og af Forebyggelsesudvalget. I denne valgperiode sad hun bl.a. som næstformand i Ældre- og Sundhedsudvalget og var medlem af Kultur- og Fritidsudvalget. Hun trådte ind i DB Repræsentantskab i forbindelse med valget i starten af året. Samina Shah valgte at trække sig fra byrådet i Viborg for at følge sin kærlighed. Ikke alene har hun sit arbejde på VUC i Aarhus/ Navitas, hvor hun arbejder som underviser og mentor, men her bor altså også hendes kæreste. Selv om Samina Shah nu ikke længere er medlem af en kommunalbestyrelse, er hun fortsat aktivt interesseret i lokal og konservativ politik og ikke mindst i bibliotekerne og deres rolle for lokalsamfundet, så meget taler for, at vi kommer til at se mere til hende i fremtiden!

Nadja Maria Hageskov, konservativ formand for Kulturudvalg- et i Hørsholm Kommune, er ny kvinde på formandsposten i Kulturelt Udvalg i Danmarks Biblioteksforening. Hun er netop tiltrådt og ser frem til opgaverne i det nye udvalg; et såkaldt arbejdende udvalg, hvis medlemmer med stort engagement har stået for DBs store og velbesøgte kulturkonferencer. Den næste finder sted i 2016 – og inden da skal udvalget være vært for et af DB årsmødets workshops i april i 2015.

 

Styrk bibliotekerne og Dansk Kulturliv

LEDER Endnu et budget er netop blevet vedtaget i de danske kommuner. Kort tid efter vi kunne glæde os over, at der var afsat lidt flere midler til kultur i finanslovsforslaget, ...

Ansvar for Danmark – Budgetter, besparelser og biblioteker

Alle kommuner har netop været ude i flere måneders hårde 2024 budget- forhandlinger. Besparelser langt ind i velfærden tegner sig. Nærmest bizart at se på i en tid, hvor ...

Biblioteksbrug i dag og i morgen

Hvordan bruges bibliotekerne? Det er ti år siden, at Tænketanken Fremtidens Biblioteker udkom med sin første brugeranalyse, og der er sket meget i biblioteksverdenen siden. Ti ...

Uro om Københavns biblioteker

Flere efterspurgte og populære bøger i udstillinger og udvidet onlinebetjening, men færre bøger på reolerne og færre timer med bibliotekarbetjening. Bibliotekernes aktuelle ...

Hvad mener borgmesteren?

INTERVIEW – I kølvandet på den aktuelle debat om færre bøger og ringere bemanding i Københavns biblioteker fortæller kultur- og fritidsborgmester Mia Nyegaard (B) som ...

Regeringen i Norge styrker bibliotekerne

Litteratur og læsning for alle er sammen med lige adgang til digitalt indhold er vigtigt for den norske regering. Kultur- og Ligestillingsdepartementet udvider den norske ...

Set fra MIN stol – Behov for fællesskaber: Ikke mere mere snak – nu handler vi

600.000 danskere føler sig ensomme, og tallet er stigende. Det er en stor samfundsmæssig udfordring, som bibliotekerne i Danmark har en unik mulighed for at gøre noget ved. Set ...

Nekrolog: Biblioteksvagten (1999-2023) gav borgerne svar

Biblioteksvagten afgår ved døden. De danske bibliotekers landsdækkende spørgetjeneste – en fælles læsesal på nettet – er snart en saga blot. En af de mest succesfulde ...