Farvel til Steen Bording Andersen

På Det Bibliotekspolitiske Topmøde 2022 i Aalborg gav Steen Bording Andersen (A) faklen videre med ordene: Husk vi skal have en ny lov! Foto: Morten Henriksen.

Skrevet af

27. juni, 2022
Download hele magasinet som pdf:

Otte år i spidsen for Danmarks Biblioteksforening.

– Velkommen til Danmarks Biblioteksforening, hvor jeg er formand, og til en introduktion til hvad det egentlig er vi laver i DB, hvad vi har bedrevet, og hvad vi gerne vil i fremtiden. Det blev et veloplagt farvel fra Steen Bording Andersens side.
I sin beretning og tale om Bibliotekets potentiale – Fra strategi til handling kom den afgående socialdemokratiske formand med stort engagement og fortælleiver rundt om den rejse DB har været på det sidste års tid. Fra corona-nedlukningers udfordringer til biblioteker og kultur og til ønsket om en ny bibliotekslov – flot perspektiveret af udviklingen i hans otte år på formandsposten.

Formanden fremhævede begejstret udviklingen i danskernes brug af e-bøger, der er rekordsteget under covid-19. Bibliotekerne har også været i regeringens og Folketingets fokus med både FN2030 og verdensformålsforankring i kommunerne samt biblioteker som dynamoer i bymidterne – begge med afledte midler på finansloven. Ligesom han redegjorde for DB indsatser omkring demokrati og debat, tonen i debatten og misinformation og selvfølgelig læsekultur.

– Med covid-19 etablerede vi os som en spiller i Dansk Kulturliv, en ny stærk stemme for et fælles kulturliv sammen andre kulturorganisationer bl.a. museer, teatre og musikliv.

– Vi arbejder strategisk i DB. DB’s hovedopgave er som lobbyorganisation at skabe og sikre opmærksomhed blandt beslutningstagere på alle niveauer om bibliotekerne og den nødvendige udvikling, både kulturpolitisk og konkret.

Læs Danmarks Biblioteksforenings beretning for 2021.

Én ting havde formanden gerne set: En beslutning om en ny bibliotekslov, som omfatter de opgaveområder, folkebibliotekerne løser allerede i tillæg til kerneopgaven – at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, elektroniske ressourcer og internetadgang til rådighed. Loven er fra 2000 og forberedt i en tid med et helt andet mediebrug og afspejler ikke bibliotekets aktive rolle i udviklingen af vores demokrati i dag.

– Husk vi skal have en ny lov! Lød Steen Bording Andersens afskedssalut med et stort smil.

Fælles forståelse i sektoren som vejen til en ny lov – tak for det store arbejde henimod en ny lov – fokusgrupper i verdensmålene – DB’s kæmpe indsats under corona-koordinereringen i sektoren – læringen som talsmand fra nedlukninger – kraften som lobbyorganisation – indsatsen over for regering og Folketinget – KL forståelse – Dialogforum og samarbejde – fokus på og snitflader mellem bibliotekerne og de lokale partnerskaber – og velfærdsopgaverne i en ny lov. Debatten om beretningen kom omkring en lang række centrale temaer og udviklede sig til en sand strøm af varm tak til Steen Bording Andersen for hans store indsats og gode energi.
En tak, der blev udvidet til en varm tak til alle ‘de tre midaldrende mænd’ – ud over formanden også næstformændene Evan Lynnerup (V) og Jakob Lærkes.


Herefter var der orientering om Repræsentantskabets møde og godkendelse af regnskab samt valg til formand og næstformand – og en omgang tak mere. Også fra Steen Bording Andersen og de to næstformænd.

Inspiration til lokalpolitisk biblioteksdebat kunne man som både politiker og professionel deltager hente sig under hele topmødet. Pixi-bogen Biblioteket i samfundets tjeneste – hvordan udvikler vi bibliotekernes fulde potentialer? er et nyt DB-redskab, som alle fik med sig hjem. Med fokus på syv strategiske indsatsområder lægger det med konkrete spørgsmål direkte op til lokal debat i både budgetforhandlingerne og i næste års udvikling af kommunale biblioteksprioriteringer. Hent pixi-bogen som e-bog på www.db.dk.

Fokus på Biblioteket i samfundets tjeneste løb som en rød tråd gennem hele topmødet og var efter Steen Bording Andersens (A) sidste formandstale torsdag et element i såvel partigruppemøder som fagligt valgmøde og generalforsamlingen. Det dannede også afsæt for fredagens helt særlige work-shop-model: DB Topmøde Travel 2022 – din rejseguide til spændende oplevelser og ny inspiration. Her kunne delegaterne vælge boardingkort til to rejser blandt en god håndfuld emner. Eksempelvis Kriserejsen/Bibliotekernes rolle når (Ukraine) krisen bryder ud, Grupperejsen/Bøger, Sved og popcorn – om fordele og udfordringer i samlokationer med f.eks. sportshaller, biografer og kirker. Eller Misinformationsrejsen om opgave og dilemmaer i bibliotekernes indsats mod misinformation. En workshop model, man generelt tog vel imod.

Bagom Topmøde og biblioteksforeningens styringsredskaber
Danmarks Biblioteksforenings organisation er særlig på den måde, at der kun afholdes generalforsamling hvert 4. år efter et kommunalvalg. Repræsentantskabet vælges også efter et kommunalvalg, men mødes to gange hvert år, og drøfter og vedtager virksomhedsplaner, strategier, budget & regnskab mm. På årets første møde – under topmødet – var der fuld opbakning til den afgående formand Steen Bording Andersens (A) og resten af Forretningsudvalgets indstillinger. Det afgående FU og Repræsentantskab har valgt ikke at lave en virksomhedsplan og at overlade det til de nyvalgte at overveje processen her. Blandt andet set i sammenhæng med de seneste par års mere agile form for handlingsplan. Et sæt nye DBHandlekort udviklet i 2021, som løbende kan ændres og skiftes, afhængigt af aktuel udvikling og behov.

Børn fortjener bedre end en læsekrise

LEDER Det er en foruroligende kendsgerning, at mange børn i Danmark mangler evne og lyst til at læse. Ifølge de seneste PIRLS og PISA undersøgelser blandt elever på ...

2024: Hvad er opgaven

På den store klinge er det på mange måder fremtiden, der skal tages stilling til i 2024. Fra massive klimaproblemer til digitale udfordringer omkring kunstig intelligens og ...

Sæt gang i lokal brugerudvikling

Få den store brugerundersøgelse Biblioteksbrug i dag og i morgen som PIXI. Undersøgelsen skaber et overblik og giver ny indsigt i bibliotekernes virksomhed, samt peger på veje ...

Er der nogen, der vil være med?

Vi skal tilbage på sporet kære sektor, opfordrede Pernille Schaltz, biblioteks- og borgerservicechef i Herning, i et debatindlæg i Danmarks Biblioteker nr. 6, 2023. Debatten ...

Set fra MIN stol – Vejen til Vejle Bibliotek og Kulturhus

Biblioteker kan noget særligt for en by og dens borgere, alligevel har vejen til et tidssvarende bibliotek i Vejle været lang. Nu sættes turbo på planerne. Aktuelt er vi gået ...

Velfærd skaber vi sammen

Ny vision undervejs: Roskilde Kommune skal være alle tiders sted at bo og leve i. Borgerne er inviteret med i processen. Det bedste liv er dem, vi deler med andre. Det kræver ...

En stærk læsekultur – en del af løsningen

I Roskilde Kommune er der politisk fokus på at arbejde strategisk med at skabe en stærk læsekultur. Fordi vi ved, at læsning kan være indgangen til et fællesskab, den kan ...

Demokratisk debat og samtale under pres: Hvad er bibliotekets rolle?

Lokaldemokratiet er udfordret, hvordan skaber vi et fælles åbent rum for debat og samtale? Hvordan kan alle komme til orde? Demokratiet lever og har det godt på bibliotekerne. ...