Farvel til Steen Bording Andersen

På Det Bibliotekspolitiske Topmøde 2022 i Aalborg gav Steen Bording Andersen (A) faklen videre med ordene: Husk vi skal have en ny lov! Foto: Morten Henriksen.

Skrevet af

Hellen Niegaard

27 juni, 2022
Download hele magasinet som pdf:

Otte år i spidsen for Danmarks Biblioteksforening.

– Velkommen til Danmarks Biblioteksforening, hvor jeg er formand, og til en introduktion til hvad det egentlig er vi laver i DB, hvad vi har bedrevet, og hvad vi gerne vil i fremtiden. Det blev et veloplagt farvel fra Steen Bording Andersens side.
I sin beretning og tale om Bibliotekets potentiale – Fra strategi til handling kom den afgående socialdemokratiske formand med stort engagement og fortælleiver rundt om den rejse DB har været på det sidste års tid. Fra corona-nedlukningers udfordringer til biblioteker og kultur og til ønsket om en ny bibliotekslov – flot perspektiveret af udviklingen i hans otte år på formandsposten.

Formanden fremhævede begejstret udviklingen i danskernes brug af e-bøger, der er rekordsteget under covid-19. Bibliotekerne har også været i regeringens og Folketingets fokus med både FN2030 og verdensformålsforankring i kommunerne samt biblioteker som dynamoer i bymidterne – begge med afledte midler på finansloven. Ligesom han redegjorde for DB indsatser omkring demokrati og debat, tonen i debatten og misinformation og selvfølgelig læsekultur.

– Med covid-19 etablerede vi os som en spiller i Dansk Kulturliv, en ny stærk stemme for et fælles kulturliv sammen andre kulturorganisationer bl.a. museer, teatre og musikliv.

– Vi arbejder strategisk i DB. DB’s hovedopgave er som lobbyorganisation at skabe og sikre opmærksomhed blandt beslutningstagere på alle niveauer om bibliotekerne og den nødvendige udvikling, både kulturpolitisk og konkret.

Læs Danmarks Biblioteksforenings beretning for 2021.

Én ting havde formanden gerne set: En beslutning om en ny bibliotekslov, som omfatter de opgaveområder, folkebibliotekerne løser allerede i tillæg til kerneopgaven – at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, elektroniske ressourcer og internetadgang til rådighed. Loven er fra 2000 og forberedt i en tid med et helt andet mediebrug og afspejler ikke bibliotekets aktive rolle i udviklingen af vores demokrati i dag.

– Husk vi skal have en ny lov! Lød Steen Bording Andersens afskedssalut med et stort smil.

Fælles forståelse i sektoren som vejen til en ny lov – tak for det store arbejde henimod en ny lov – fokusgrupper i verdensmålene – DB’s kæmpe indsats under corona-koordinereringen i sektoren – læringen som talsmand fra nedlukninger – kraften som lobbyorganisation – indsatsen over for regering og Folketinget – KL forståelse – Dialogforum og samarbejde – fokus på og snitflader mellem bibliotekerne og de lokale partnerskaber – og velfærdsopgaverne i en ny lov. Debatten om beretningen kom omkring en lang række centrale temaer og udviklede sig til en sand strøm af varm tak til Steen Bording Andersen for hans store indsats og gode energi.
En tak, der blev udvidet til en varm tak til alle ‘de tre midaldrende mænd’ – ud over formanden også næstformændene Evan Lynnerup (V) og Jakob Lærkes.


Herefter var der orientering om Repræsentantskabets møde og godkendelse af regnskab samt valg til formand og næstformand – og en omgang tak mere. Også fra Steen Bording Andersen og de to næstformænd.

Inspiration til lokalpolitisk biblioteksdebat kunne man som både politiker og professionel deltager hente sig under hele topmødet. Pixi-bogen Biblioteket i samfundets tjeneste – hvordan udvikler vi bibliotekernes fulde potentialer? er et nyt DB-redskab, som alle fik med sig hjem. Med fokus på syv strategiske indsatsområder lægger det med konkrete spørgsmål direkte op til lokal debat i både budgetforhandlingerne og i næste års udvikling af kommunale biblioteksprioriteringer. Hent pixi-bogen som e-bog på www.db.dk.

Fokus på Biblioteket i samfundets tjeneste løb som en rød tråd gennem hele topmødet og var efter Steen Bording Andersens (A) sidste formandstale torsdag et element i såvel partigruppemøder som fagligt valgmøde og generalforsamlingen. Det dannede også afsæt for fredagens helt særlige work-shop-model: DB Topmøde Travel 2022 – din rejseguide til spændende oplevelser og ny inspiration. Her kunne delegaterne vælge boardingkort til to rejser blandt en god håndfuld emner. Eksempelvis Kriserejsen/Bibliotekernes rolle når (Ukraine) krisen bryder ud, Grupperejsen/Bøger, Sved og popcorn – om fordele og udfordringer i samlokationer med f.eks. sportshaller, biografer og kirker. Eller Misinformationsrejsen om opgave og dilemmaer i bibliotekernes indsats mod misinformation. En workshop model, man generelt tog vel imod.

Bagom Topmøde og biblioteksforeningens styringsredskaber
Danmarks Biblioteksforenings organisation er særlig på den måde, at der kun afholdes generalforsamling hvert 4. år efter et kommunalvalg. Repræsentantskabet vælges også efter et kommunalvalg, men mødes to gange hvert år, og drøfter og vedtager virksomhedsplaner, strategier, budget & regnskab mm. På årets første møde – under topmødet – var der fuld opbakning til den afgående formand Steen Bording Andersens (A) og resten af Forretningsudvalgets indstillinger. Det afgående FU og Repræsentantskab har valgt ikke at lave en virksomhedsplan og at overlade det til de nyvalgte at overveje processen her. Blandt andet set i sammenhæng med de seneste par års mere agile form for handlingsplan. Et sæt nye DBHandlekort udviklet i 2021, som løbende kan ændres og skiftes, afhængigt af aktuel udvikling og behov.

Regeringen er i arbejdstøjet… holder løfterne?

Trods kun relativt få måneder bag sig kan ingen sige, at regeringen ikke er trukket i arbejdstøjet, som lovet ved tiltrædelsen i december 2022. En del meningsdannere og andre ...

Paw Østergaard Jense, formand for Danmarks Biblioteksforening, 2022 -

Kære kulturminister, tillykke med jobbet

LEDER Der er megen ære i at være minister for kultur. Jakob; du har været ude og titulere dig selv som minister for demokrati og dannelse. Det er stærkt og det forpligter. ...