Flensborg: Alt er i spil

Skrevet af

30. november, 2015

Bibliotekets nye ledelse, bibliotekschef Jens M. Henriksen, som har afløst husets mangeårige chef, Alice Feddersen, der netop er gået på pension, og souschef Anni Søndergaard  fortæller til Danmarks Biblioteker om bibliotekets aktuelle planer. Med den nye bibliotekschefs ord: “Vi bor siden 1959 i et hus, som på den ene side er dejligt stort, på den anden side fyldt med skavanker. Vi har derfor i overensstemmelse med vores bestyrelse nu sat et rådgivende ingeniørfirma til at gå vores store bibliotek i Nørregade med mange år på bagen grundigt efter i sømmene.”

“Biblioteket er jævnligt blevet renoveret. Senest for en håndfuld år siden, hvor publikumsafdelingerne blev nyindrettede i retro-stil, som passede til de oprindelige intentioner. Med blågrønne gulvgader, en kæmpestor siddetrappe, masser af hvide langborde og en udtjent, men veltjent bogbus i børneafdelingen til leg og aktiviteter som filmforevisning”, forklarer Anni Søndergaard. “Arkitektfirmaet Arkitema stod bag nyindretningen i 2010, men allerede i dag kan vi se ændringer i brugen af biblioteket som sådan, både i Danmark og her, ændringer som gør nytænkning af hele huset helt oplagt,” uddyber Jens M.Henriksen.

Plan og ambitioner
Jens M. Henriksen fortæller med stort engagement: “Vi skal have et tidssvarende bibliotek i Flensborg. Vi råder over mange kvadratmeter (ca. 6.500m2 + parkering, red.) her i Nørregade. Skal vi fortsætte med lave lappeløsninger i huset, skal det hele rives ned eller skal vi rykke biblioteket et andet sted hen? Intet er besluttet endnu. Her og nu har vi sat gang i en proces, og alt er åbent. Vi står klar til at begynde forfra – her eller på en anden adresse. Lige nu undersøger vi simpelthen alt.”

Bestyrelsen ved godt, at biblioteket står med en bygning, som trænger til mere end en kærlig hånd. I foråret blev bibliotekets vision og strategi, i forbindelse med indgåelse af en ny resultatkontrakt for årene 2016-2018, revideret. “Vi vil være stedet, hvor man møder alt det danske, og det skal ske ved at forstærke bibliotekets fokus på formidling af dansk sprog og kultur, og ved at nå bredere ud end i dag. Centralbiblioteket skal både være læsestedet, lærestedet og mødestedet – og det sted, hvor man samles om dansk sprog og kultur. Det skal vi nå frem til – gennem nytænkning af selve biblioteket, gennem et øget digitalt fokus, kompetenceudvikling og ved udvidet samarbejde med andre og internt”, fortæller bibliotekschefen. “Vi skal kort sagt se på det hele – både her i huset og i forhold til vore omgivelser.”

Biblioteket finansieres gennem tilskud fra den danske stat, mindre offentlige tilskud fra Tyskland og enkelte indtægter. Forskningssamlingen alene af den danske stat.

Nørregade 59
Den nuværende indretning medfører masser af spildplads. På de fem etager er der i stuen velkomstområde med plads til mindre arrangementer f.eks. oplæsninger, samt avislæsepladser, der benyttes af mange daglige, faste brugere. På 1.etage findes to mødesale og udstillingsområde, mens selve bibliotekets publikumsafdelinger ligger på 2. etage. Det samme gør Den Slesvigske Samling, Forskningsbiblioteket. På 3. sal findes baglandet og bibliotekarkontorene mv., på 4. kursus- og undervisningslokaler og på toppen af det hele på 5. sal har ledelsen kontorer med en flot udsigt ud over Flensborg by og fjord. Den bliver svær at slå, erkender både Jens M. Henriksen og Anni Søndergaard, men det vigtigste er, at man får skabt et nyt tidssvarende bibliotekstilbud med appel til både vore kendte brugere og forhåbentlig til mange nye. Centralt i nytænkningen står idéen om at øge lokale partnerskaber og samarbejde endnu mere med andre lokale kultur- og undervisningstilbud, end man har mulighed for i dag.

Nordens smukkeste folkebibliotek
Her er tale om et ganske særligt dansk centralbibliotek. Dansk Centralbibliotek befinder sig syd for den dansk-tyske grænse i delstaten Schleswig-Holstein og betjener det danske mindretal. Bibliotekets fokus har i mange år være rettet mod dansk og nordisk sprog og kultur, og at lære at tale, forstå og læse dansk samt Slesvigs historie til alle tider fra Kongeå til Ejder.

Da biblioteket i Nørregade blev indviet i 1959, blev det omtalt som et af efterkrigstidens smukkeste nordiske folkebiblioteker. Hvilket, sammen med det gode samarbejde med Flensborg Centralbiblioteks ledelse, også er baggrunden for, at Danmarks Biblioteksforenings Kulturvalg har valgt at lægge den store DB Kulturkonference her.

På gensyn i Flensborg den 25. februar! Program og tilmelding https://tilmeld.events/DB-Kulturkonference2016/tilmelding.html

De kommunale budgetter og bibliotekets samfundskraft

Biblioteket skal rykkes op på dagsordenen. Budgetkataloger er på vej, og i kommunerne går drøftelserne om midler og muligheder på drift og anlæg i 2025 i gang fra april. ...

Sønderborg Værtsby Bibliotekspolitisk Topmøde 2024

BESØG MULTIKULTURHUSET! Folk stod i kø på havnen for at være med til åbningen af Multikulturhuset. “Vi har nu fået nogle helt fantastiske faciliteter for kultur og kunst. ...

Interview – EBLIDA står et godt sted

Vi bliver involveret i flere EU-projekter, vi laver vores egen EU-ansøgning, og vi øger vores tilstedeværelse i Bruxelles, fortæller Mikkel Christoffersen, den nye direktør ...

Man kan regne med bibliotekerne

Også i AI-tider, fastslår Annette W. Godt i forlængelse af “Er der nogen, der vil være med” – debatten om bibliotekernes informationsopgave i dag. Men med ...

Set fra MIN stol: Kalundborg – vejen til en moderne innovativ videns- og oplevelseskommune

Kalundborg Kommune er inde i en gennemgribende udvikling! Fra at have været en mindre havneby i Vestsjælland til at være den største havneby på Sjælland med ny industri og ...

Grundloven har 175-års jubilæum

Og bibliotekerne er indbudt til fejringen. Med en bevilling på 9,7 millioner over fire år fra Nordea-fonden vil GRUNDLOVSFESTEN.dk engagere skoler, biblioteker, boligforeninger ...

Havneparken og Pakhuset i Kalundborg tager form

Nye rammer om kultur og bibliotek på vej i den gamle købstad i Nordvestsjælland. I 2015 blev en kornsilo fra 1903 på havnen i Kalundborg revet ned, og det skabte et nyt åbent ...

Faglitteraturens udfordringer

Faglitteratur er et absolut nødvendigt element i vores fælles viden om verdenen, som den er og var. Den er forudsætningen for, at vi kan deltage i den demokratiske samtale, den ...