Flensborg: Alt er i spil

Skrevet af

Hellen Niegaard

30 november, 2015

Bibliotekets nye ledelse, bibliotekschef Jens M. Henriksen, som har afløst husets mangeårige chef, Alice Feddersen, der netop er gået på pension, og souschef Anni Søndergaard  fortæller til Danmarks Biblioteker om bibliotekets aktuelle planer. Med den nye bibliotekschefs ord: “Vi bor siden 1959 i et hus, som på den ene side er dejligt stort, på den anden side fyldt med skavanker. Vi har derfor i overensstemmelse med vores bestyrelse nu sat et rådgivende ingeniørfirma til at gå vores store bibliotek i Nørregade med mange år på bagen grundigt efter i sømmene.”

“Biblioteket er jævnligt blevet renoveret. Senest for en håndfuld år siden, hvor publikumsafdelingerne blev nyindrettede i retro-stil, som passede til de oprindelige intentioner. Med blågrønne gulvgader, en kæmpestor siddetrappe, masser af hvide langborde og en udtjent, men veltjent bogbus i børneafdelingen til leg og aktiviteter som filmforevisning”, forklarer Anni Søndergaard. “Arkitektfirmaet Arkitema stod bag nyindretningen i 2010, men allerede i dag kan vi se ændringer i brugen af biblioteket som sådan, både i Danmark og her, ændringer som gør nytænkning af hele huset helt oplagt,” uddyber Jens M.Henriksen.

Plan og ambitioner
Jens M. Henriksen fortæller med stort engagement: “Vi skal have et tidssvarende bibliotek i Flensborg. Vi råder over mange kvadratmeter (ca. 6.500m2 + parkering, red.) her i Nørregade. Skal vi fortsætte med lave lappeløsninger i huset, skal det hele rives ned eller skal vi rykke biblioteket et andet sted hen? Intet er besluttet endnu. Her og nu har vi sat gang i en proces, og alt er åbent. Vi står klar til at begynde forfra – her eller på en anden adresse. Lige nu undersøger vi simpelthen alt.”

Bestyrelsen ved godt, at biblioteket står med en bygning, som trænger til mere end en kærlig hånd. I foråret blev bibliotekets vision og strategi, i forbindelse med indgåelse af en ny resultatkontrakt for årene 2016-2018, revideret. “Vi vil være stedet, hvor man møder alt det danske, og det skal ske ved at forstærke bibliotekets fokus på formidling af dansk sprog og kultur, og ved at nå bredere ud end i dag. Centralbiblioteket skal både være læsestedet, lærestedet og mødestedet – og det sted, hvor man samles om dansk sprog og kultur. Det skal vi nå frem til – gennem nytænkning af selve biblioteket, gennem et øget digitalt fokus, kompetenceudvikling og ved udvidet samarbejde med andre og internt”, fortæller bibliotekschefen. “Vi skal kort sagt se på det hele – både her i huset og i forhold til vore omgivelser.”

Biblioteket finansieres gennem tilskud fra den danske stat, mindre offentlige tilskud fra Tyskland og enkelte indtægter. Forskningssamlingen alene af den danske stat.

Nørregade 59
Den nuværende indretning medfører masser af spildplads. På de fem etager er der i stuen velkomstområde med plads til mindre arrangementer f.eks. oplæsninger, samt avislæsepladser, der benyttes af mange daglige, faste brugere. På 1.etage findes to mødesale og udstillingsområde, mens selve bibliotekets publikumsafdelinger ligger på 2. etage. Det samme gør Den Slesvigske Samling, Forskningsbiblioteket. På 3. sal findes baglandet og bibliotekarkontorene mv., på 4. kursus- og undervisningslokaler og på toppen af det hele på 5. sal har ledelsen kontorer med en flot udsigt ud over Flensborg by og fjord. Den bliver svær at slå, erkender både Jens M. Henriksen og Anni Søndergaard, men det vigtigste er, at man får skabt et nyt tidssvarende bibliotekstilbud med appel til både vore kendte brugere og forhåbentlig til mange nye. Centralt i nytænkningen står idéen om at øge lokale partnerskaber og samarbejde endnu mere med andre lokale kultur- og undervisningstilbud, end man har mulighed for i dag.

Nordens smukkeste folkebibliotek
Her er tale om et ganske særligt dansk centralbibliotek. Dansk Centralbibliotek befinder sig syd for den dansk-tyske grænse i delstaten Schleswig-Holstein og betjener det danske mindretal. Bibliotekets fokus har i mange år være rettet mod dansk og nordisk sprog og kultur, og at lære at tale, forstå og læse dansk samt Slesvigs historie til alle tider fra Kongeå til Ejder.

Da biblioteket i Nørregade blev indviet i 1959, blev det omtalt som et af efterkrigstidens smukkeste nordiske folkebiblioteker. Hvilket, sammen med det gode samarbejde med Flensborg Centralbiblioteks ledelse, også er baggrunden for, at Danmarks Biblioteksforenings Kulturvalg har valgt at lægge den store DB Kulturkonference her.

På gensyn i Flensborg den 25. februar! Program og tilmelding https://tilmeld.events/DB-Kulturkonference2016/tilmelding.html

Bibliotekets samfundsværdi

LEDER For mig er der er altid grund til at tale biblioteker og bøger. I sommer har begge dele fyldt godt op – bibliotekerne i medierne og bøgerne i feriebagagen. Bibliotekerne ...

Menneske- eller skærmsamfund

Hver 8. skole skruer ned for brug af computere og styrker analog læring i det nye skoleår. Knap var sommerferien slut før en rundspørge offentliggjort i bl.a. TV2 News i ...

Set fra MIN stol – Bibliotekerne er kulturens rugbrød

Vi lever i et velfærdssamfund og heldigvis for det. For det er en god og stærk samfundsmodel, som sikrer, at vi har et trygt samfund, hvor der for eksempel er adgang til ...

Barack Obama bakker bibliotekerne op

I et åbent brev 17. juli i år tager USA’s tidligere præsident til genmæle mod de krav om censur, som amerikanske bibliotekarer og folkebiblioteker har oplevet det seneste ...

Politisk prioritering af en stærk læsekultur i Roskilde Kommune

Få ting kommer af sig selv. Det er en af livets endegyldige sandheder, der særligt gør sig gældende, når det kommer til læring, dannelse og læsning. Det er i hvert fald de ...

The Library is the Place: Information, Recreation, Inspiration

Irland har fået en ny national folkebiblioteksstrategi for 2023-2027. Et par af de nye målpunkter er udrulning af det nationale “Skills for Life” paraplyprogram, der ...

Der er et valg tilbage!

Meldingen var krystalklar, da Topmødet 2023 vendte kikkerten mod grøn omstilling. Der er behov for styrket klimahandling. Borgerne, civilsamfundet og bibliotekerne skal spille ...

The Library of Things – Et bidrag til bedre lokalsamfund og øget bæredygtighed

Det traditionelle biblioteks rolle som en af de ældste deleøkonomier i verden med bogen – adgang til oplysning og oplevelse – som omdrejningspunkt bruges nu som model for ...