Flyttedag for IVA – og hva’ så?

Skrevet af

16. oktober, 2012

Dorthe Schmidt Temberg, Bibliotekschef, Nordfyns Kommune:
Set ud fra et studenterperspektiv synes jeg, fusionen er rigtig god. Den giver uddannelsen nye perspektiver, idet de studerende får mulighed for at sammensætte deres uddannelse med andre og nye faglige kombinationer, hvilket vil udvide deres specialiseringsmuligheder betragteligt.

Spørgsmålet er så, om vi ude i folkebibliotekerne vil være i stand til at gennemskue, hvilke specialer/studieretninger, der giver hvilke kvalifikationer og sætte det i forhold til de konkrete kompetencebehov vi har. For mig er det stadig vigtigt at have kvalificeret personale, der har uddannelse, viden og kendskab inden for informationsvidenskab og kulturformidling. Jeg vil være rigtig ked af det, hvis disse områder bliver nedtonet i uddannelsen, da jeg mener de er vigtige forudsætninger for vores daglige virke.

Forskningsmæssigt må der blive muligheder for mere tværfaglig forskning, hvilket kan være medvirkende til at styrke IVAs forskning og sætte den ind i andre og nye sammenhænge, end vi kender i dag.   

Claus Vesterager, Overbibliotekar, Roskilde Universitetsbibliotek:
IVAs fusion med KU er vel den naturlige følge af både akademiets egen profilering og satsning hen imod en mere forskningsorienteret institution og det åbenlyse ønske om akademisering af alle uddannelserne på IVA, som man ikke på nogen måde har lagt skjul på (fra professionshøjskole via akademi til nu universitet).

Spørgsmålet er, om fusionen vil give os bedre medarbejdere ude på bibliotekerne? Jeg har min tvivl. Eller rettere, jeg tror ikke, at denne fusion overhovedet vil ændre på i hvert fald forskningsbibliotekernes rekruttering af nyuddannede medarbejdere. Der skal meget til, før en nyuddannet Bibliotekar DB får ansættelse, og med mindre der ønskes helt specifikke kundskaber, som cand.scient.bibl. kan imødekomme, vil det i de fleste tilfælde være underordnet, om man er kandidat fra IVA eller fra et af landets universiteter, når der søges en akademisk uddannet medarbejder på biblioteket – den bedst kvalificerede til opgaven vil blive ansat.

Jeg er personligt overbevist om, at IVA og mange af de fag/områder, som der undervises i der, vil forsvinde i løbet af ganske kort tid – og jeg fristes til at sige “fred være med det”. Den klassiske bibliotekar står alligevel på gravens rand – og det (af)hjælpes hverken med eller uden fusion. Informationsvidenskab vil naturligvis fortsat være et kærneområde fremover for bibliotekerne, men nu må der også helt officielt zappes mellem uddannelsesinstitutioner og uddannelser indenfor området. Det er fint.

Kirsten Boelt, Mediechef, Aalborg Bibliotekerne, 2. næstformand, Danmarks Biblioteksforening:
Jeg ser en klar fordel for folkebibliotekerne i, at IVA rykker tættere sammen med KU. I folkebibliotekerne arbejder vi i dag med mange nye opgaver, som kræver helt andre kompetencer. Vi gør tingene på helt nye måder, og jeg forventer, at den nye IVA-løsning langt bedre vil matche folkebibliotekernes aktuelle behov, der på mange områder er rykket langt væk fra den klassiske bibliotekaruddannelse.

Kan vi i fremtiden få kandidater, der både kender til folkebiblioteker og den informationsvidenskabelige verden samtidig med, at de har en anden akademisk uddannelse bag sig f.eks. indenfor kulturområdet, så vil det bedre understøtte den udvikling, vi er inde i.

Nogen vil måske mene, at IVA i KU-sammenhæng vil producere kandidater, der ikke ved noget/nok om virkeligheden i folkebibliotekerne. Her mener jeg, at vi i bibliotekssektoren selv skal kunne udfylde en stor del af den rolle. Vi gør det allerede i dag i forhold til de mange nye medarbejdere, som vi tager ind med anden baggrund.

Andre frygter måske, at folkebiblioteksvinklen helt drukner. Det må ikke ske. Folkebibliotekernes placering og funktion i det demokratiske samfund, vores kulturformidling, folkeoplysende opgaver og læringsaktiviteter er stadig vigtige grundpiller, som også må være en del af grunduddannelsen. Derfor er det helt nødvendigt med en tæt dialog med det nye IVA gennem ‘advisory boards’ eller på anden måde, og det er klart noget, vi i Danmarks Biblioteksforening stiller op til.

Lone Knakkergaard, Bibliotekschef, Vejle Kommune:
Umiddelbart har jeg meget positive forventninger til fusionen. Jeg ser en styrke i, at bibliotekarer fremover får mulighed for allerede under studiet at tilegne sig særlige kompetencer ud over de basiskompetencer, som alle naturligvis fortsat skal have. Bibliotekerne vil derfor få mulighed for at rekruttere nye medarbejdere med de særlige kompetencer, som det enkelte bibliotek har brug for. Denne ændring kan også betyde, at flere unge mennesker søger ind på uddannelsen, fordi den bliver mere fleksibel.

Samtidigt har jeg tillid til, at basiskompetencerne fortsat fastholdes, så alle bibliotekarer også fremover vil kunne vejlede borgerne og gennemføre gode informationssøgninger.

Jeg ser udviklingen som et udtryk for, at IVA tager konsekvensen af ændringerne i de opgaver og vilkår, bibliotekerne har, og som stiller andre krav i forbindelse med ansættelse af nye medarbejdere. IVA sikrer hermed, at de studerende i større omfang kan sammensætte en uddannelse, der matcher de bredere kompetencekrav.

Hvis ikke denne uddannelse fastholder basiskompetencerne, er det en svaghed, som vil kunne gøre det sværere for kandidaterne at få job.

Lars Bornæs, Bibliotekschef, Silkeborg Bibliotekerne:
Fusionen mellem IVA og KU er en rigtig god idé. Og i øvrigt er der for mig at se intet alternativ (det skulle da lige have været en fusion med RUC) for det lille isolerede akademi på Birketinget.

Man kan blot fundere over, hvorfor der skulle gå så lang tid før det blev til virkelighed. Allerede i 80’erne, da jeg gik på Aalborgskolen, var der planer om en fusion med AUC. Det blev som bekendt ikke til noget – uvist af hvilke grunde. Der skulle åbenbart bruges et kvart århundrede til at modne tanken!

Jeg tror, at IVA som en enhed på det Humanistiske Fakultet vil blive tilført en ny og tiltrængt faglighed og forskningspraksis på både den informationsvidenskabelige og den kulturformidlingsmæssige front. Ligesom IVA naturligvis også har noget at tilføre KU. Det er vel det, vi kalder synergi. Jeg er sikker på, at både studerende og undervisere vil få mere optimale rammer at udfolde sig i. Og jeg vil glæde mig til at ansætte vores første kandidat fra den nye uddannelse.

I mellemtiden kan vi så gå og spekulere på, om Aalborgskolen skal fusionere med AUC eller lukke. Og, ikke mindst, hvor længe IVA forbliver en så selvstændig enhed under KU, som det er skitseret.

Kent Skov, Kst. stadsbibliotekar, Odense Centralbibliotek:
Jeg kan faktisk se flere muligheder, også i et langsigtet perspektiv, i en sammenlægning af IVA og Københavns Universitet. Jeg tænker her på de mange andre lande, der har en anderledes og nogen steder tilsvarende universitetsbaseret uddannelsesstruktur, hvor en universitetsuddannelse på biblioteksområdet er kombineret med et andet fag og relationer til professionen. Jeg møder gang på gang dygtige og stærke biblioteksformidlere, som har en sådan baggrund i mit internationale arbejde i IFLA osv. Hvad, der taler for denne udvikling, er efter min mening bl.a. også den internationale placering, man allerede har opnået i IVA-regi  i samarbejdet med udenlandske universiteter.

Vigtigt er det selvfølgelig, at IVA også fremover fastholder sit eget særlige forskningsområde og en egen status som Institut eller lignende. Det er afgørende vigtigt for hele biblioteks-sektoren, at man også fremover sikrer forskning og formidlingsindsigt på højt niveau, også selv om det i en KU-kontekst sikkert bliver mere svært at profilere sig.

Public Library of the Year 2024

Skal jeres nye biblioteksbyggeri nomineres til årets bibliotek, eller er der et andet biblioteksbyggeri du vil nominere?

De kommunale budgetter og bibliotekets samfundskraft

Biblioteket skal rykkes op på dagsordenen. Budgetkataloger er på vej, og i kommunerne går drøftelserne om midler og muligheder på drift og anlæg i 2025 i gang fra april. ...

Sønderborg Værtsby Bibliotekspolitisk Topmøde 2024

BESØG MULTIKULTURHUSET! Folk stod i kø på havnen for at være med til åbningen af Multikulturhuset. “Vi har nu fået nogle helt fantastiske faciliteter for kultur og kunst. ...

Interview – EBLIDA står et godt sted

Vi bliver involveret i flere EU-projekter, vi laver vores egen EU-ansøgning, og vi øger vores tilstedeværelse i Bruxelles, fortæller Mikkel Christoffersen, den nye direktør ...

Man kan regne med bibliotekerne

Også i AI-tider, fastslår Annette W. Godt i forlængelse af “Er der nogen, der vil være med” – debatten om bibliotekernes informationsopgave i dag. Men med ...

Set fra MIN stol: Kalundborg – vejen til en moderne innovativ videns- og oplevelseskommune

Kalundborg Kommune er inde i en gennemgribende udvikling! Fra at have været en mindre havneby i Vestsjælland til at være den største havneby på Sjælland med ny industri og ...

Grundloven har 175-års jubilæum

Og bibliotekerne er indbudt til fejringen. Med en bevilling på 9,7 millioner over fire år fra Nordea-fonden vil GRUNDLOVSFESTEN.dk engagere skoler, biblioteker, boligforeninger ...

Havneparken og Pakhuset i Kalundborg tager form

Nye rammer om kultur og bibliotek på vej i den gamle købstad i Nordvestsjælland. I 2015 blev en kornsilo fra 1903 på havnen i Kalundborg revet ned, og det skabte et nyt åbent ...