Første år med IFLA

Skrevet af

Hellen Niegaard

12 oktober, 2012

– Jeg var jo så heldig at byde ind på og blive stemt ind i Professional Committee, IFLAs øverste faglige organ, ved konstitueringen sidste år. Sammen med det mere strategiske arbejde i GB giver det ‘kød’ på GB-arbejdet. På den måde er jeg både med i det besluttende led og får mulighed – og et medansvar – for at udfolde IFLA-strategierne og gøre dem (mere) operationelle. Jeg har i år været med til at fastsætte nye retningslinjer for overordnede beslutninger, aktuelt i år ved at flytte nogle af sektionernes penge fra administration til projekter og projektrelaterede udviklingsopgaver. Det er supervigtigt, at fagsektionerne m.v., som er de egentlige faglige garanter for, at der sker noget i IFLA, også får flere aktive midler at arbejde med i det løbende arbejde.

Aktuelt er Kent Skov Andreasen leder af en arbejdsgruppe for projekt-retningslinjer, inkl. omplacering af midler til projekter i IFLA-regi. Han deltager desuden i arbejdsgruppen for IFLAs internationale Leadership program, som netop blev skudt i gang under årets IFLA konference og monitorerede her workshops/dialog-møder mellem det nye lederhold og nøglepersoner/organisationer inden for bibliotekslobbyisme- og organisering for internationale og nationale biblioteksforeninger. Han deltager også i IFLAs E-lending-gruppe bl.a. med bidrag om den danske e-Reolen.dk. Kent Skov fortæller, hvordan IFLA arbejder.

– IFLA er en stor og kompliceret organisation at komme ind i med sine strategier, core activities, key initiatives og hovedfokusområder. Hertil kommer de specialiserede working groups, som laver analyser og oplæg om alt fra ophavsretsforhold, over e-lending, bevaringsprojekter- og standarder, internationale bibliografiske standarder(!) – alt sammen noget, som vi skal forholde os til.

Det er som at være ‘rigtig’ politiker, man skal være med til at træffe beslutninger om forhold, man ikke kender ud i alle detaljer. Min fordel er, at jeg har arbejdet i en Section Committee (Public Libraries) i flere år og har kendskab til både IFLAs strategier og arbejdsmåde.

Det har i øvrigt været en positiv overraskelse at se, hvor konkret og praktisk orienteret de andre i GB også er. Det betyder helt klart en del, at mindst halvdelen i det nye Governing Board, inkl. os tre fra de nordiske lande, svenske Inga Lunden, norske Tone Moseid og så mig selv kommer fra folkebiblioteker. Det er første gang i IFLAs historie, at de lokale biblioteker står så stærkt.

– Tre af de store spørgsmål, vi arbejder med nu, vil alle få indflydelse på folkebibliotekerne – også de danske. Vi skal have et E-lending/e-books Think-paper op at stå, så bibliotekernes og forlagenes e-bogs diskussioner kommer videre. Der knokles fortsat med at sikre bibliotekerne verden over rimelige ‘exemptions and limitations’ omkring ophavsret i en digital kontekst. Og så drejer det sig om bibliotekernes placering og rolle i det internationale arbejde med information og viden det moderne informationssamfund (WSIS) – et aspekt der også arbejdes med helt aktuelt i staten og kommunerne i DK.

Regeringen er i arbejdstøjet… holder løfterne?

Trods kun relativt få måneder bag sig kan ingen sige, at regeringen ikke er trukket i arbejdstøjet, som lovet ved tiltrædelsen i december 2022. En del meningsdannere og andre ...

Paw Østergaard Jense, formand for Danmarks Biblioteksforening, 2022 -

Kære kulturminister, tillykke med jobbet

LEDER Der er megen ære i at være minister for kultur. Jakob; du har været ude og titulere dig selv som minister for demokrati og dannelse. Det er stærkt og det forpligter. ...