Folkefest i Hundested

Skrevet af

Lene Jakobsen

24 oktober, 2012

Huset, Halsnæs Medborgerhus, skal huse en bred vifte af aktiviteter inden for kultur- og fritidsområdet sammen med Borgerservice. Ud over biblioteket, Lokalhistorisk Arkiv og Radio Halsnæs har en afdeling af Hillerød Erhvervsskole også fast base med service- og kokkeuddannelse i huset. Derudover, byder det nye medborgerhus på en række lokaler som kan bruges af forenings- og fritidslivet i kommunen. Det drejer sig om mødelokaler og den tidligere byrådssal, der kommer til at fungere som en multifunktionelt sal, der kan anvendes til musik, teater, foredrag, undervisning osv.

Projektet har været længe undervejs, idéen om ombygning af det tidligere rådhus til bibliotek blev allerede født i Sammenlægningsudvalget for Frederiksværk og Hundested kommuner i 2006 op til kommunalreformen. Den oprindelige plan var at gøre huset klar til indflytning i januar 2009, og anlægsprojektet var klar til igangsættelse, da den økonomiske krise ramte, og projektet måtte opgives. Byrådet fastholdt imidlertid, at projektet skulle iværksættes, når et salg af det tidligere bibliotek i Hundested var en realitet. Efter det satte vi for alvor i gang. Ombygningen af huset beløber sig til 9 mio. kroner svarende til indtægten fra salget af biblioteket.

Meget skulle gøres, for Hundested Rådhus er oprindeligt bygget i 1961, tegnet af arkitekt A. C. Bay-Hansen, med en efterfølgende udvidelse i 1978. Den nuværende ombygning har arkitektfirmaet Spark, repræsenteret ved arkitekt Søren Vangsgaard, stået for. I april 2010 kunne projektet igangsættes med udgangspunkt i det oprindelige 2007-projekt. Visionen har været at sikre “fleksibilitet og mangfoldighed”, og fokus har været at skabe et hus, der kunne bruges på mange leder og kanter og give nye muligheder for kultur- og fritidslivet.

Det er, som mange vil vide, noget af en udfordring at omdanne en administrationsbygning til bibliotek og medborgerhus, det har det også været for os. Der har desuden her været mange bygningsmæssige overraskelser undervejs. Biblioteksmæssigt er husets indbyggede ‘chikaner’ brugt som kreative udfordringer, og det er lykkedes at bevare huset lyst og imødekommende og skabe sammenhæng mellem det traditionelle og det moderne bibliotek – mellem nyt og gammelt. Lammhults Biblioteksdesign har medvirket til indretningen af biblioteket; målet har været at skabe rum for viden, oplevelse og fordybelse. Inventaret er i stor udstrækning genbrug men med nyindretning af området for børn, unge og musik og medier.

En spektakulær limegrøn skranke, tegnet af arkitekt Søren Vangsgaard, er en af nyskabelserne. Skranken, centrum i biblioteket, slynger sig gennem rummet og omkring nogle af husets mange søjler. Her mødes personale og borgere i et ‘arbejdsfællesskab’, idet den ene ende af skranken rummer bibliotekets ekspedition og den anden ende rummer pc-arbejdspladser med netadgang for publikum. Et andet vigtigt indslag i indretningen er en bioethanol-pejs, der sørger for at skabe hygge i loungeområdet, hvor man kan slænge sig i en sofa foran pejsen.

Vel rakte budgettet ikke til en totalrenovering af hele huset, men med det nye medborgerhus har Hundested fået et dejligt mødested og et fint fundament at bygge videre på. Forhåbentlig vil de nye naboskaber åbne for nye muligheder og kreative samarbejder på kryds og tværs i Halsnæs Kommune til gavn for alle!

Velkommen forbi.

 

Bibliotekets samfundsværdi

LEDER For mig er der er altid grund til at tale biblioteker og bøger. I sommer har begge dele fyldt godt op – bibliotekerne i medierne og bøgerne i feriebagagen. Bibliotekerne ...

Menneske- eller skærmsamfund

Hver 8. skole skruer ned for brug af computere og styrker analog læring i det nye skoleår. Knap var sommerferien slut før en rundspørge offentliggjort i bl.a. TV2 News i ...

Set fra MIN stol – Bibliotekerne er kulturens rugbrød

Vi lever i et velfærdssamfund og heldigvis for det. For det er en god og stærk samfundsmodel, som sikrer, at vi har et trygt samfund, hvor der for eksempel er adgang til ...

Barack Obama bakker bibliotekerne op

I et åbent brev 17. juli i år tager USA’s tidligere præsident til genmæle mod de krav om censur, som amerikanske bibliotekarer og folkebiblioteker har oplevet det seneste ...

Politisk prioritering af en stærk læsekultur i Roskilde Kommune

Få ting kommer af sig selv. Det er en af livets endegyldige sandheder, der særligt gør sig gældende, når det kommer til læring, dannelse og læsning. Det er i hvert fald de ...

The Library is the Place: Information, Recreation, Inspiration

Irland har fået en ny national folkebiblioteksstrategi for 2023-2027. Et par af de nye målpunkter er udrulning af det nationale “Skills for Life” paraplyprogram, der ...

Der er et valg tilbage!

Meldingen var krystalklar, da Topmødet 2023 vendte kikkerten mod grøn omstilling. Der er behov for styrket klimahandling. Borgerne, civilsamfundet og bibliotekerne skal spille ...

The Library of Things – Et bidrag til bedre lokalsamfund og øget bæredygtighed

Det traditionelle biblioteks rolle som en af de ældste deleøkonomier i verden med bogen – adgang til oplysning og oplevelse – som omdrejningspunkt bruges nu som model for ...