Folkemøde 2013

Skrevet af

Hellen Niegaard

26 marts, 2014

Sommerens store demokratitræf vokser med rekordfart. Der er lagt op til et gigantisk diskussionsforum og 72 timer med politik, når Bornholm for tredje gang er vært for Folkemødet, Danmarks politik-festival. Denne gang i dagene 13. til 16. juni i Allinge.

Inspireret af den svenske pendant Almedalsveckan på Gotland, afholdt siden 1968, er idéen bag Folkemødet gennem uformelle samtaler, taler og møder at styrke demokratiet og dialogen på kryds og tværs af partiskel, medier, borgerne, offentlige debattører og opinionsdannere i Danmark. Sidste år deltog omkring godt 30.000 mennesker, en fordobling fra første møde året før. I år ventes mellem 40.000 og 60.000. Kan man tage deltagelsen som udtryk for demokratiets tilstand, står det åbenbart ikke så ringe til.

De mere end 1.000 events i årets program omfatter aktiviteter med foreninger (heraf samtlige Folketingets partier), virksomheder og organisationer. På Folkemødet.dk, en del af Bornholm Regionskommune, oplyses det, at man i år kan møde reverenter talt enhver arrangørtype. Fra helt store og dybt professionelle organisationer og virksomheder til små, nicheprægede og frivilligt drevne foreninger. ”Det er vi meget glade for, da det netop er en af Folkemødets centrale værdier, at festivalen er for alle. Uanset størrelse og økonomisk formåen”, siger projektleder Louise Groth-Michelsen. Hun oplyser også, at samtlige ministre i regeringen har meldt deres ankomst. Det samme har masser af andre politikere – fra Folketinget, kommunerne, regionerne og Europa Parlamentet.

Danmarks Biblioteksforening er også med på mødet. Ikke med eget telt men med debatindlæg ved formand Vagn Ytte Larsen (A) og direktør Michel Steen-Hansen. Kulturstyrelsen har sit eget telt, det samme har Statsbiblioteket: Et seks meter højt tårn ved Allinge Røgeri, hvor man også kan også møde en række andre biblioteksaktører bl.a. DB, Bibliotekarforbundet og Bibliotekschefforeningen. Her har Tænketanken Fremtidens Biblioteker møde fredag kl. 12 om Frivillighed og velfærd. Og lørdag kl. 12 om Folkets bibliotek!

 

På gensyn – Ses vi ikke på Folkemødet, så fortvivl ikke. Danmarks Biblioteker giver i augustnummeret en smagsprø-ve på udvalgte kultur- og biblioteksak-tiviteter.

 

Bibliotekets samfundsværdi

LEDER For mig er der er altid grund til at tale biblioteker og bøger. I sommer har begge dele fyldt godt op – bibliotekerne i medierne og bøgerne i feriebagagen. Bibliotekerne ...

Menneske- eller skærmsamfund

Hver 8. skole skruer ned for brug af computere og styrker analog læring i det nye skoleår. Knap var sommerferien slut før en rundspørge offentliggjort i bl.a. TV2 News i ...

Set fra MIN stol – Bibliotekerne er kulturens rugbrød

Vi lever i et velfærdssamfund og heldigvis for det. For det er en god og stærk samfundsmodel, som sikrer, at vi har et trygt samfund, hvor der for eksempel er adgang til ...

Barack Obama bakker bibliotekerne op

I et åbent brev 17. juli i år tager USA’s tidligere præsident til genmæle mod de krav om censur, som amerikanske bibliotekarer og folkebiblioteker har oplevet det seneste ...

Politisk prioritering af en stærk læsekultur i Roskilde Kommune

Få ting kommer af sig selv. Det er en af livets endegyldige sandheder, der særligt gør sig gældende, når det kommer til læring, dannelse og læsning. Det er i hvert fald de ...

The Library is the Place: Information, Recreation, Inspiration

Irland har fået en ny national folkebiblioteksstrategi for 2023-2027. Et par af de nye målpunkter er udrulning af det nationale “Skills for Life” paraplyprogram, der ...

Der er et valg tilbage!

Meldingen var krystalklar, da Topmødet 2023 vendte kikkerten mod grøn omstilling. Der er behov for styrket klimahandling. Borgerne, civilsamfundet og bibliotekerne skal spille ...

The Library of Things – Et bidrag til bedre lokalsamfund og øget bæredygtighed

Det traditionelle biblioteks rolle som en af de ældste deleøkonomier i verden med bogen – adgang til oplysning og oplevelse – som omdrejningspunkt bruges nu som model for ...