Folkemøde 2016 – BIBZONEN

Skrevet af

11 august, 2016

Med næsten 3.000 events tiltrak mødet også i år tusindvis af danskere og en god klat internationale gæster. 100.000 lyder det fra Folkemødets leder Jette Lykke. Lørdagen slog alle rekorder: 40.000 lagde vejen forbi. Lørdag var også dagen, hvor det store biblioteksprogram, Bibzonen, løb af stabelen. Denne gang i Kulturens Telt i Allinge med masser af debat om biblioteker, digitalisering, public service, læring og demokrati.

BibZonen er et samarbejde mellem Danmarks Biblioteksforening, Statsbiblioteket, Centralbibliotekerne, Bibliotekschefforeningen, Det Kongelige Bibliotek og Bibliotekarforbundet med det formål at skabe større fokus på bibliotekernes service og på at skabe et bredere kendskab til de forskellige tilbud, der er i bibliotekssektoren. Bibzonen var ikke den eneste, som tilbød biblioteksdebatter i år. Det gjorde også Bornholms Biblioteker sammen med Folkeuniversitetet på Allinge Bibliotek.

Folkemødet i 2017
Skal du, jeres bibliotek eller kommune med næste år? Så er det klogt allerede nu at booke overnatning på Bornholm. Folkemødet finder sted fra 15. til 18. juni 2017.

Redaktionen har bedt tre centrale biblioteksformænd rapportere fra Folkemødet:

Mit folkemøde #FMdk
Mogens Vestergaard, formand Bibliotekschefforeningen og chef for Roskilde Bibliotekerne:
Bibzonen var i år reduceret af mange grunde, men programmet var til gengæld mindst lige så spændende som foregående år – alle med en biblioteksvinkel, f.eks. rummelighed, dannelse og kultur i forhold til den digitale udvikling osv. Det var dejligt at se velbesøgte arrangementer og høre veloplagte debattører.

En enkelt ting undrede mig såre. Det meget aktuelle indslag om kassationer (Brænder de bøger på biblioteket) tiltrak meget få. Det segment, jeg troede ville komme og skælde ud, var der ikke. Det glædelige i den konstatering er, at det tilsyneladende er en debat, som kun gælder få – med enkelte journalister som højttalende bannerførere. De fleste steder er formen den samme: Et panel debatterer, og til slut er der enkelte spørgsmål. Men formen fungerer stadigvæk. Et eksempel var den begavede samtale mellem interviewer/moderator og et par eftertænksomme debattører omkring dannelse. Man suger ind og bliver klogere.

I det store udbud – mere end 2.500 arrangementer – er det svært for bibliotekerne at rydde forsiden. Men mindre kan også gøre det. Med mere end 400 steder over hele landet er folkemøder en daglig foreteelse på folkebibliotekerne. Derfor bør de heller ikke mangle på den store, fælles fejring i dagene på Bornholm.

Folkemøde – Debat: rumLIGHED/RUMlighed
Tine Jørgensen, formand Bibliotekarforbundet, moderator for denne paneldebat:
På folkemødet skabte debatten om rumLIGHED / RUMlighed opmærksomhed omkring bibliotekerne og bibliotekarernes rolle som social institution ved at spørge, om det overhovedet er en rolle, bibliotekerne skal påtage sig. Og i så fald hvor grænserne går? Bibzonen havde sat forfatter Ahmad Mahmoud, debattør Lisbeth Zornig, politiker Mogens Jensen, konsulent Paul Natorp og bibliotekar Louise Eltved stævne.

Det blev en spændende og vedkommende samtale. Alle sagde JA til, at biblioteker og bibliotekarer allerede bidrager aktivt til sociale indsatser, og at det er en opgave, der fortsat skal løftes af bibliotekerne. Som det blev udtrykt, så ligger styrken i “at være et sted med gode voksne, der kan bane vej til og adgang til fællesskab og samtaler”. Det vil åbne døre for alt fra litteratur til computerspil. Når bibliotekerne er med i aktiviteter, der rækker ud til socialt udsatte boligområder og asylcentre, så rykker det. Derfor er det vigtigt med lokalkendskab, og ikke mindst nem adgang til biblioteker, hvad enten det er i form af en filial eller en bogbus.

Debatten viste tydeligt, at det er vigtigt, at kultur ikke kun ses som flødeskum, fordi den kan have en afgørende rolle i forhold til udsatte børn og unges livsbaner. Men der er balancer og grænser. Nemlig mellem det at være frirum, og det at være socialkontor. Brugt rigtigt og med respekt for deres enestående position er bibliotekerne et vigtigt redskab i arbejdet for at skabe et rummeligt og lige Danmark.

Demokratisk samtalearena
Steen Bording Andersen (A), formand for Danmarks Biblioteksforening:
Igen var DB repræsenteret ved Folkemødet – denne gang som en del af kulturens telt, hvor vi sammen med partnerne i Bibzonen havde hele lørdagen. Vi satte særligt fokus på de forandringer, bibliotekerne kan bidrage til i menneskers liv.

Vi havde mange spændende samfundsdebatter og personligheder på scenen. F.eks. i debatter om de sociale medier og deres betydning for unge og deres identitet, biblioteket som socialt rum og desuden en vældig god diskussion om det digitales indtog i bøgernes verden, hvor Enhedslistens Rune Lund havde en flot opbakning til vores ønsker om at kunne stille al digital litteratur til rådighed for bibliotekernes lånere.     

Selv deltog jeg i flere debatter bl.a. Mangler der folk i folkestyret? En tankevækkende, men også munter paneldebat om de sociale mediers rolle i den sammenhæng; med kulturminister Bertel Haarder, fmd. for Højskoleforeningen Lisbeth Trinskjær, blogger Anne Sophia Hermansen, Politikenskribent Amalie Kestler og Fynskes chefredaktør Troels Mylenberg. Skønt en ofte aggressiv tone er de sociale medier ikke til at komme uden om med deres store rækkevidde – også til folk, der ikke sværger til de traditionelle nyhedsmedier. Andre rum for debat er naturligvis vores biblioteker, som vi også slog et slag for. Her var det værd at bemærke, at kulturministeren endnu engang engageret og levende deltog i vores arrangement med en særlig fokus på kampagnen “Hvad er dansk” og naturligvis med et besøg i vores kolonihave.

Kigger vi på Folkemødets udvikling som den politiske festival, det er i dag, er jeg imponeret. Derfor deltager DB også i Folkemøde 2017. Hvordan er endnu åbent, men selvfølgelig skal DB og bibliotekerne være til stede på landets største arena for folkelig samfundsdebat.

 

Bibliotekets samfundsværdi

LEDER For mig er der er altid grund til at tale biblioteker og bøger. I sommer har begge dele fyldt godt op – bibliotekerne i medierne og bøgerne i feriebagagen. Bibliotekerne ...

Menneske- eller skærmsamfund

Hver 8. skole skruer ned for brug af computere og styrker analog læring i det nye skoleår. Knap var sommerferien slut før en rundspørge offentliggjort i bl.a. TV2 News i ...

Set fra MIN stol – Bibliotekerne er kulturens rugbrød

Vi lever i et velfærdssamfund og heldigvis for det. For det er en god og stærk samfundsmodel, som sikrer, at vi har et trygt samfund, hvor der for eksempel er adgang til ...

Barack Obama bakker bibliotekerne op

I et åbent brev 17. juli i år tager USA’s tidligere præsident til genmæle mod de krav om censur, som amerikanske bibliotekarer og folkebiblioteker har oplevet det seneste ...

Politisk prioritering af en stærk læsekultur i Roskilde Kommune

Få ting kommer af sig selv. Det er en af livets endegyldige sandheder, der særligt gør sig gældende, når det kommer til læring, dannelse og læsning. Det er i hvert fald de ...

The Library is the Place: Information, Recreation, Inspiration

Irland har fået en ny national folkebiblioteksstrategi for 2023-2027. Et par af de nye målpunkter er udrulning af det nationale “Skills for Life” paraplyprogram, der ...

Der er et valg tilbage!

Meldingen var krystalklar, da Topmødet 2023 vendte kikkerten mod grøn omstilling. Der er behov for styrket klimahandling. Borgerne, civilsamfundet og bibliotekerne skal spille ...

The Library of Things – Et bidrag til bedre lokalsamfund og øget bæredygtighed

Det traditionelle biblioteks rolle som en af de ældste deleøkonomier i verden med bogen – adgang til oplysning og oplevelse – som omdrejningspunkt bruges nu som model for ...