Folkemøde 2022 – nu med Kulturens Plads

Paneldebatten om læsning og trivsel med Jes Stein Petersen som moderator - fra venstre Tine Segel, FKI, Helene Forsberg, Læseforeningen, Ida Kongsø, KFPLC, og Mette Deding, VIVE og Børns Vilkår. Foto: Gitte Frausing

Skrevet af

Hellen Niegaard

15 august, 2022
Download hele magasinet som pdf:

Fantastisk at være på Folkemøde igen, lød meldingen fra Bornholm i juni.

Tusindvis af glade ø-gæster gjorde Folkemødet 2022 til noget af en fest. For første gang i tre år var politikere, borgere, græsrødder, organisationer, erhvervs- og kulturliv tilbage på Bornholm i fuldt folkemødeformat og kunne igen fejre demokratiet og den folkelige debat. Meget af tiden i flot solskin.

Kulturens Plads

Kulturens Plads, en nyskabelse som Dansk Kulturliv står bag, var det  spørgsmål som ”Hvad betyder kulturen for demokratiet?” der trak.

“Ud over at det er fedt at høre musikken, læse bogen, tage på museet eller i teatret, hvad er det så egentlig, kultur kan? Det debatsatte vi i dagene 15. til 18. juni”, fortæller Michel Steen-Hansen, direktør i Danmarks Biblioteksforening og vicebestyrelsesleder i den nye paraplyorganisation Dansk Kulturliv.

Vi kan mange gange opleve kulturen som en selvfølgelighed, men det er den ikke. Som statsministeren sagde under corona-nedlukningen – Det var først, da kulturen lukkede, at vi blev klar over, vi kunne savne den.”

Idéen bag den nye plads er at give kulturpolitikken sit eget sted på Folkemødet. Og den kulturpolitiske dagsorden fyldte da også godt med besøg af en bred vifte gæster og samfundsdebattører. Og som en pendant til partiledernes traditionsrige taler på hovedscenen deltog en lang række kulturordførere i ‘Kulturens Tale’ og fortalte om deres kulturpolitiske visioner.

Et par andre indslag, som trak fulde huse, var paneldebatten “Hvordan gør vi læsning til et spørgsmål om trivsel” efterfulgt af en uformel rundbordssamtale i Laden, hvor man fortsatte debatten og også diskuterede den nye undersøgelse Børns og unges læsning 2021. Her var alle velkomne til at give deres besyv med.

”Kulturens Plads fik en fin debut og Lade-samtalen bagefter understregede, hvad det er Folkemødet kan i forhold til at skabe en fælles samtale hvor både politikere, eksperter, organisationer og den enkelte borger kan være med. Det gør vi igen til næste år”, spår Michel Steen-Hansen.

På gensyn i 2023! Folkemødet holdes 15.-18. juni i Allinge.Styrk bibliotekerne og Dansk Kulturliv

LEDER Endnu et budget er netop blevet vedtaget i de danske kommuner. Kort tid efter vi kunne glæde os over, at der var afsat lidt flere midler til kultur i finanslovsforslaget, ...

Ansvar for Danmark – Budgetter, besparelser og biblioteker

Alle kommuner har netop været ude i flere måneders hårde 2024 budget- forhandlinger. Besparelser langt ind i velfærden tegner sig. Nærmest bizart at se på i en tid, hvor ...

Biblioteksbrug i dag og i morgen

Hvordan bruges bibliotekerne? Det er ti år siden, at Tænketanken Fremtidens Biblioteker udkom med sin første brugeranalyse, og der er sket meget i biblioteksverdenen siden. Ti ...

Uro om Københavns biblioteker

Flere efterspurgte og populære bøger i udstillinger og udvidet onlinebetjening, men færre bøger på reolerne og færre timer med bibliotekarbetjening. Bibliotekernes aktuelle ...

Hvad mener borgmesteren?

INTERVIEW – I kølvandet på den aktuelle debat om færre bøger og ringere bemanding i Københavns biblioteker fortæller kultur- og fritidsborgmester Mia Nyegaard (B) som ...

Regeringen i Norge styrker bibliotekerne

Litteratur og læsning for alle er sammen med lige adgang til digitalt indhold er vigtigt for den norske regering. Kultur- og Ligestillingsdepartementet udvider den norske ...

Set fra MIN stol – Behov for fællesskaber: Ikke mere mere snak – nu handler vi

600.000 danskere føler sig ensomme, og tallet er stigende. Det er en stor samfundsmæssig udfordring, som bibliotekerne i Danmark har en unik mulighed for at gøre noget ved. Set ...

Nekrolog: Biblioteksvagten (1999-2023) gav borgerne svar

Biblioteksvagten afgår ved døden. De danske bibliotekers landsdækkende spørgetjeneste – en fælles læsesal på nettet – er snart en saga blot. En af de mest succesfulde ...