Folkeskolen, Folkemødet og Folkebiblioteket

Skrevet af

Steen Bording Andersen (A)

16 juni, 2014

Mens vi alle bevæger os ud i sommeren, er et af de helt hotte emner folkeskolereformen. Det er det i hvert fald for os i Danmarks Biblioteksforening. Vi tror nemlig, der kan blive tale om store synergieffekter i et øget samarbejde mellem folkeskolen og folkebiblioteket. Derfor står temaet da også højt på vores dagsorden på årets Folkemøde på Bornholm. Her stiller vi spørgsmålet: Biblioteket og den nye folkeskole – Hvordan får vi succes? Det sker d. 13. juni i BIBZONEN, bibliotekernes fælles telt. Her har vi bedt Clement Kjersgaard lede en debat, hvor politikere, fagfolk fra kultur- og skoleområdet og andre interesserede sammen skal drøfte, hvordan vi i fællesskab får foldet visionerne ud til
gavn for børnene.
Dén diskussion glæder jeg mig meget til at deltage i. For jeg er både som formand for DB og personligt optaget af, hvordan bibliotekerne kan spille en spændende og udviklende rolle som partnere for skolerne. F.eks. ved at samarbejde aktivt med skolen om at gøre eleverne informationskompetente og digitalt dannede.

I foråret lavede DB sammen med Bibliotekarforbundet en undersøgelse, der tog temperaturen på det eksisterende samarbejde mellem folkeskolen og folkebiblioteket i kommunerne. Ifølge den er der allerede gang i samarbejdet. 81 % svarer således, at der samarbejdes på forskellig vis mellem biblioteket og skolerne.
Dét synes jeg, vi skal glæde os over. Men vi skal samtidig spørge os selv, om det er godt nok, at kun 46 % af bibliotekerne svarer, at de i januar var i gang med at planlægge nye forløb sammen med skolerne inden for rammerne af den reform, som træder i kraft her lige efter sommerferien. I folkebibliotekerne skal der arbejdes (endnu) mere målrettet i relation til folkeskolens læringsmål og behov. Undersøgelsen viser, at det ikke sker i særlig høj grad i dag. 36 % svarer, at bibliotekets indsats i mindre grad er koblet op på eksempelvis konkrete opgaveforløb, mens kun 10 % svarer, at indsatsen i høj grad er det.

Skal vi have visionen om den åbne skole op at flyve, er det vigtigt, at vi planlægger og dyrker nye samarbejdsmuligheder, og at vi på folkebibliotekshold hele tiden har en åben, fordomsfri dialog med de lokale folkeskoler.

I DB vil vi fremover målrettet og målbevidst understøtte samarbejdet mellem landets to vigtigste folkeinstitutioner. Derfor sætter vi nu yderligere spot på området. Og derfor inviterer vi sammen med Bibliotekschefforeningen og Kulturstyrelsen i efteråret til en større konference om, hvordan samarbejdet kan udvikles – til gensidig fordel og inspiration.

Ingen tvivl om, at folkebiblioteket også har noget at bidrage med, når det gælder den nye folkeskolereform. Vi skal sammen med andre selvfølgelig være med til at kvalificere og styrke folkeskolen i dens nye rolle.

God sommer!

Af Steen Bording Andersen (A), formand for Danmarks Biblioteksforening. Leder bragt i ’Danmarks Biblioteker’ nr. 3, 2014.

 

Bibliotekets samfundsværdi

LEDER For mig er der er altid grund til at tale biblioteker og bøger. I sommer har begge dele fyldt godt op – bibliotekerne i medierne og bøgerne i feriebagagen. Bibliotekerne ...

Menneske- eller skærmsamfund

Hver 8. skole skruer ned for brug af computere og styrker analog læring i det nye skoleår. Knap var sommerferien slut før en rundspørge offentliggjort i bl.a. TV2 News i ...

Set fra MIN stol – Bibliotekerne er kulturens rugbrød

Vi lever i et velfærdssamfund og heldigvis for det. For det er en god og stærk samfundsmodel, som sikrer, at vi har et trygt samfund, hvor der for eksempel er adgang til ...

Barack Obama bakker bibliotekerne op

I et åbent brev 17. juli i år tager USA’s tidligere præsident til genmæle mod de krav om censur, som amerikanske bibliotekarer og folkebiblioteker har oplevet det seneste ...

Politisk prioritering af en stærk læsekultur i Roskilde Kommune

Få ting kommer af sig selv. Det er en af livets endegyldige sandheder, der særligt gør sig gældende, når det kommer til læring, dannelse og læsning. Det er i hvert fald de ...

The Library is the Place: Information, Recreation, Inspiration

Irland har fået en ny national folkebiblioteksstrategi for 2023-2027. Et par af de nye målpunkter er udrulning af det nationale “Skills for Life” paraplyprogram, der ...

Der er et valg tilbage!

Meldingen var krystalklar, da Topmødet 2023 vendte kikkerten mod grøn omstilling. Der er behov for styrket klimahandling. Borgerne, civilsamfundet og bibliotekerne skal spille ...

The Library of Things – Et bidrag til bedre lokalsamfund og øget bæredygtighed

Det traditionelle biblioteks rolle som en af de ældste deleøkonomier i verden med bogen – adgang til oplysning og oplevelse – som omdrejningspunkt bruges nu som model for ...