Folkets Plads en realitet – i Birmingham

Skrevet af

13. december, 2013

Med dette byggeri og projekt, siger biblioteksledelsen, skabes ikke alene en ny stor kulturattraktion, men også et nyt bibliotekskoncept for det 21. århundredes  offentlige biblioteker. Målet er et ‘verdensklasse-bibliotek til brug for en verden i hastig forandring’, forberedt til den måde
bibliotekerne vil arbejde på i fremtiden, forlyder det. For at sikre at det nye bibliotek inkl. et Virtual Library of Birmingham reelt vil opfylde borgernes mange forskelligartede behov og ønsker, har man gennemført en større serie høringsrunder, herunder med børn og unge, siden forberedelserne for alvor gik i gang tilbage i 2009.

I umiddelbar sammenhæng med det nye bibliotek findes også et stærkt teatertilbud, The Birmingham Repertory Theatre (REP). Det er blevet ombygget og udvidet i sammenhæng med biblioteksbygningen, og de nye faciliteter omfatter et fleksibelt studieteater, et udendørs amfiteater og andre uformelle performancerum – herunder et rum dedikeret til børn og teenagere samt et lydstudie. Library of Birmingham bliver dertil et udstillingsvindue for byens internationalt vigtige samlinger af arkiver, fotografier og sjældne bøger gennem inddragelse af andre nye faciliteter bl.a. et state-of-the-art gallery, ligesom man ved hjælp af it åbner op for offentlig adgang til alle samlingerne. Det vil desuden være hjemsted for et af Englands mange BFI Mediatheques, som giver gratis adgang til National Film Archive.
Biblioteket agter i samarbejde med REP, de mange andre samarbejdspartnere og lokalsamfundet bredt, at tilbyde en dynamisk blanding af events – aktiviteter kombineret med fremragende ressourcer af såvel fysisk som online karakter, udstillinger og ikke mindst adgang til eksperthjælp til læring, information og kultur. Ved at udnytte ny teknologi, vil alle ‘fra Birmingham til Beijing, Bangalore med videre’ i fremtiden kunne få adgang til bibliotekets ressourcer.

Arkitekt Francine Houben, Mecanoo Architects fra Holland, kalder biblioteket ‘folkets palads’, fordi det nye Library of Birmingham er planlagt ud fra en målsætning om at være for alle ved atvære meget let tilgængeligt og familievenligt. Biblioteket fremhæves derudover som et stærkt videncenter for læsefærdighed, forskning, studier, kompetenceudvikling, iværksætteri, kreative udtryk, sundhedsoplysning og meget mere, som lokalebefolkningen har brug for at begå sig i i det moderne it- og vidensamfund; i Birmingham er man ikke i tvivl, ‘det nye bibliotek vil ændre liv’. Og tiltrække masser af mennesker – både fra Birmingham og fra hele den øvrige del af West Midland-regionen i
Midtengland i tillæg til et, forventer man, stort antal nationale og internationale besøgende.

Det 10-etagers nye bibliotek på Centenary Square i Birmingham City Centre i byens vestlige centrum ligger tæt på en række andre centrale bygninger og tilbud bl.a. rådhus, Birmingham Museum & Art Gallery og byens internationale kongrescenter med Symphony Hall.

Hent selv flere informationer og følg med på www.libraryofbirmingham.com/newlibrary2013 .

 

 

Børn fortjener bedre end en læsekrise

LEDER Det er en foruroligende kendsgerning, at mange børn i Danmark mangler evne og lyst til at læse. Ifølge de seneste PIRLS og PISA undersøgelser blandt elever på ...

2024: Hvad er opgaven

På den store klinge er det på mange måder fremtiden, der skal tages stilling til i 2024. Fra massive klimaproblemer til digitale udfordringer omkring kunstig intelligens og ...

Sæt gang i lokal brugerudvikling

Få den store brugerundersøgelse Biblioteksbrug i dag og i morgen som PIXI. Undersøgelsen skaber et overblik og giver ny indsigt i bibliotekernes virksomhed, samt peger på veje ...

Er der nogen, der vil være med?

Vi skal tilbage på sporet kære sektor, opfordrede Pernille Schaltz, biblioteks- og borgerservicechef i Herning, i et debatindlæg i Danmarks Biblioteker nr. 6, 2023. Debatten ...

Set fra MIN stol – Vejen til Vejle Bibliotek og Kulturhus

Biblioteker kan noget særligt for en by og dens borgere, alligevel har vejen til et tidssvarende bibliotek i Vejle været lang. Nu sættes turbo på planerne. Aktuelt er vi gået ...

Velfærd skaber vi sammen

Ny vision undervejs: Roskilde Kommune skal være alle tiders sted at bo og leve i. Borgerne er inviteret med i processen. Det bedste liv er dem, vi deler med andre. Det kræver ...

En stærk læsekultur – en del af løsningen

I Roskilde Kommune er der politisk fokus på at arbejde strategisk med at skabe en stærk læsekultur. Fordi vi ved, at læsning kan være indgangen til et fællesskab, den kan ...

Demokratisk debat og samtale under pres: Hvad er bibliotekets rolle?

Lokaldemokratiet er udfordret, hvordan skaber vi et fælles åbent rum for debat og samtale? Hvordan kan alle komme til orde? Demokratiet lever og har det godt på bibliotekerne. ...