Folkets Plads en realitet – i Birmingham

Skrevet af

Hellen Niegaard

13 december, 2013

Med dette byggeri og projekt, siger biblioteksledelsen, skabes ikke alene en ny stor kulturattraktion, men også et nyt bibliotekskoncept for det 21. århundredes  offentlige biblioteker. Målet er et ‘verdensklasse-bibliotek til brug for en verden i hastig forandring’, forberedt til den måde
bibliotekerne vil arbejde på i fremtiden, forlyder det. For at sikre at det nye bibliotek inkl. et Virtual Library of Birmingham reelt vil opfylde borgernes mange forskelligartede behov og ønsker, har man gennemført en større serie høringsrunder, herunder med børn og unge, siden forberedelserne for alvor gik i gang tilbage i 2009.

I umiddelbar sammenhæng med det nye bibliotek findes også et stærkt teatertilbud, The Birmingham Repertory Theatre (REP). Det er blevet ombygget og udvidet i sammenhæng med biblioteksbygningen, og de nye faciliteter omfatter et fleksibelt studieteater, et udendørs amfiteater og andre uformelle performancerum – herunder et rum dedikeret til børn og teenagere samt et lydstudie. Library of Birmingham bliver dertil et udstillingsvindue for byens internationalt vigtige samlinger af arkiver, fotografier og sjældne bøger gennem inddragelse af andre nye faciliteter bl.a. et state-of-the-art gallery, ligesom man ved hjælp af it åbner op for offentlig adgang til alle samlingerne. Det vil desuden være hjemsted for et af Englands mange BFI Mediatheques, som giver gratis adgang til National Film Archive.
Biblioteket agter i samarbejde med REP, de mange andre samarbejdspartnere og lokalsamfundet bredt, at tilbyde en dynamisk blanding af events – aktiviteter kombineret med fremragende ressourcer af såvel fysisk som online karakter, udstillinger og ikke mindst adgang til eksperthjælp til læring, information og kultur. Ved at udnytte ny teknologi, vil alle ‘fra Birmingham til Beijing, Bangalore med videre’ i fremtiden kunne få adgang til bibliotekets ressourcer.

Arkitekt Francine Houben, Mecanoo Architects fra Holland, kalder biblioteket ‘folkets palads’, fordi det nye Library of Birmingham er planlagt ud fra en målsætning om at være for alle ved atvære meget let tilgængeligt og familievenligt. Biblioteket fremhæves derudover som et stærkt videncenter for læsefærdighed, forskning, studier, kompetenceudvikling, iværksætteri, kreative udtryk, sundhedsoplysning og meget mere, som lokalebefolkningen har brug for at begå sig i i det moderne it- og vidensamfund; i Birmingham er man ikke i tvivl, ‘det nye bibliotek vil ændre liv’. Og tiltrække masser af mennesker – både fra Birmingham og fra hele den øvrige del af West Midland-regionen i
Midtengland i tillæg til et, forventer man, stort antal nationale og internationale besøgende.

Det 10-etagers nye bibliotek på Centenary Square i Birmingham City Centre i byens vestlige centrum ligger tæt på en række andre centrale bygninger og tilbud bl.a. rådhus, Birmingham Museum & Art Gallery og byens internationale kongrescenter med Symphony Hall.

Hent selv flere informationer og følg med på www.libraryofbirmingham.com/newlibrary2013 .

 

 

Bibliotekets samfundsværdi

LEDER For mig er der er altid grund til at tale biblioteker og bøger. I sommer har begge dele fyldt godt op – bibliotekerne i medierne og bøgerne i feriebagagen. Bibliotekerne ...

Menneske- eller skærmsamfund

Hver 8. skole skruer ned for brug af computere og styrker analog læring i det nye skoleår. Knap var sommerferien slut før en rundspørge offentliggjort i bl.a. TV2 News i ...

Set fra MIN stol – Bibliotekerne er kulturens rugbrød

Vi lever i et velfærdssamfund og heldigvis for det. For det er en god og stærk samfundsmodel, som sikrer, at vi har et trygt samfund, hvor der for eksempel er adgang til ...

Barack Obama bakker bibliotekerne op

I et åbent brev 17. juli i år tager USA’s tidligere præsident til genmæle mod de krav om censur, som amerikanske bibliotekarer og folkebiblioteker har oplevet det seneste ...

Politisk prioritering af en stærk læsekultur i Roskilde Kommune

Få ting kommer af sig selv. Det er en af livets endegyldige sandheder, der særligt gør sig gældende, når det kommer til læring, dannelse og læsning. Det er i hvert fald de ...

The Library is the Place: Information, Recreation, Inspiration

Irland har fået en ny national folkebiblioteksstrategi for 2023-2027. Et par af de nye målpunkter er udrulning af det nationale “Skills for Life” paraplyprogram, der ...

Der er et valg tilbage!

Meldingen var krystalklar, da Topmødet 2023 vendte kikkerten mod grøn omstilling. Der er behov for styrket klimahandling. Borgerne, civilsamfundet og bibliotekerne skal spille ...

The Library of Things – Et bidrag til bedre lokalsamfund og øget bæredygtighed

Det traditionelle biblioteks rolle som en af de ældste deleøkonomier i verden med bogen – adgang til oplysning og oplevelse – som omdrejningspunkt bruges nu som model for ...