Fra gru til gejst: Innovation som værktøj

Skrevet af

14. februar, 2012

Lad os tage en ærlig snak. Lød opfordringen, da Roskilde Centralbibliotek og Danmarks Biblioteksforening den 14. december afholdt workshop om fokus på innovation i en krisetid for medarbejdere, ledere og politikere i regionen.

Biblioteksansatte i Region Sjælland og Bornholm har de senere år fået tilbud om uddannelse som professionelle innovatører. Det har kastet mange konkrete resultater af sig. Og nu er det så tid til at se på, om innovation også kan bruges på et højere niveau – nemlig som metode til at tackle de økonomiske vanskeligheder, som mange biblioteker i dag står overfor.

Intet er så skidt…
De aktuelle besparelser kan godt ende med at føre en positiv udvikling med sig. Jeppe Debois Baandrup fra Rambøll Management og Kirsten Engholm Jensen fra Midtlab.dk har været med til at udvikle innovatøruddannelsen og stod for at facilitere dagen. Begge slog indledningsvis fast, at nyudvikling, også i tider med nedskæringer, kan initiere bedre service o.l. Samtidig, understregede de to konsulenter, er det dog en forudsætning, at bibliotekerne går til opgaven med åbent sind.

Som Kirsten Engholm udtrykte det: “Skal vi have en ærlig snak, er I selv først nødt til at anerkende, at de aktuelle besparelser kan afføde en sund og kreativ proces. Selv folk, der har været udsat for voldsomme nedskæringer, kan bagefter se, at effektiviseringen har skabt positive resultater. Brug innovationen som positiv drivkraft, og I stiller jer selv stærkt i den aktuelle situation.”

Next step
Blandt de nyuddannede innovatører var der enighed om, at innovation er særdeles brugbar i bibliotekernes hverdag, både som “filosofi” og konkret redskab. Udviklingen af et nyt, ubemandet bibliotek i Karlslunde, en fusion med borgerservice i Faxe og et helt nyt bibliotek i Helsingør er blot nogle af de mange projekter i Regionen, hvor innovationsprocesser har sat sine tydelige aftryk.

Innovationen møder også modstand i en travl hverdag. Flere medarbejdere udtrykte bekymring over, at rammerne, dvs. organisationerne endnu ikke er gearet til de kreative processer, som innovationen indebærer. For at arbejde med innovation – af gavn og ikke blot af navn – kræves mod og autoritet. Det blev f.eks. flere gange understreget, at kommunikationen mellem medarbejderne, ledelsen og politikerne er helt afgørende.

Ifølge Jeppe Baandrup er netop kommunikationen én af de vigtigste forudsætninger for, at en organisation kan realisere potentialet i innovationen: “Det handler ikke om, at medarbejderne skal tale ledelsens sprog – men om at finde et fælles sprog for innovation, som alle i organisationen forstår og bruger”, præciserede han.

At slå ihjel – på den gode måde
På workshoppen skulle repræsentanter fra biblioteksledelserne forholde sig til, hvordan man skaber de bedste rammer for innovation i biblioteksverdenen. Der var enighed om, at ledelsen skal give plads til at eksperimentere med idéer – også de, som ikke fra start peger på et præcist mål.

Derudover var der enighed om, at ledelsen skal insistere på udvikling. Under den lidet flatterende overskrift “at slå ihjel” formulerede de tilstedeværende ledere et mantra, der gik på, at ledelsen skal gå forrest med at aflive gamle vaner i udviklingens navn.

Til den afsluttende debat var repræsentanter for det politiske niveau inviteret. Henrik Vestergaard (V), Aarhus Byråd, og Jørn Rye Rasmussen (F), Silkeborg Byråd, begge medlemmer af DBs Forretningsudvalg og Repræsentantskab, sendte et meget klart signal til bibliotekerne om, at de gerne vil være med til at gentænke bibliotekernes virksomhed og til at udbrede medarbejdernes mange kompetencer til andre serviceområder.

Flere deltagere bemærkede, at der til tider er en mangelfuld dialog mellem bibliotek og politikere. Til det svarede Henrik Ves-tergaard og Jørn Rye Rasmussen enstemmigt: “Der er mange andre måder at mødes på end til budgetforhandlingerne. Har I borgerne, så har I os politikere. På den måde er der et entydigt interessefællesskab, som begge parter kan blive bedre til at udnytte, end det er tilfældet i dag”.

Ja, vi kan!
Overordnet tegnede der sig ud fra dagens mange diskussioner en klar tendens for bibliotekernes fremtid: Bibliotekerne skal lave mere for færre midler.
Dét stiller store krav til alle ansatte, og innovation er et vigtigt redskab i processer, som kan understøtte sådan en udvikling. Netop ved at tænke kreativt og åbne op for alternative løsninger kan bibliotekerne sikre, at de fortsat vil være en afgørende brik i det demokratiske samfund.

Som Michel Steen-Hansen, direktør for Danmarks Biblioteksforening, formulerede det i en afsluttende bemærkning: “Effektivisering og nedskæring er uomgængelige vilkår. Med en innovativ tilgang kommer vi stærkere ud på den anden side. Og så med troen på, at hvis vi ikke er der, så skrider demokratiet.
I takt med at flere offentlige instanser distancerer sig fra borgerne, står vi med en enestående borgerkontakt og løser dermed en vigtig samfundsmæssig opgave.”

FOTO
Ledere og medarbejdere i innovationsdialog i december. Fra venstre ses: Mogens Vestergaard, Roskilde Bibliotekerne, Lars Friis Kristiansen, Holbæk Bibliotek, Michel Steen-Hansen, Danmarks Biblioteksforening, Anni Jensen, Langeland Bibliotek, Jonna Waltoft, Roskilde Bibliotekerne, Rikke Drustrup, Holbæk Bibliotek og endelig Søren Roth fra Helsingør Kommunes Biblioteker.
Blandt lederne blev der især lagt vægt på ærlighed og prioritering, motivation gennem forståelse, plads til eksperimenter, rentabilitet samt evnen til at dyrke forandringsledelse og skabe en forandringskultur. For gruppen med medarbejdere blev der især lagt vægt på ledelsens opbakning, ærlighed og klare prioriteringer.

FAKTA
Roskildes Centralbiblioteksområde (Region Sjælland og Bornholm) har siden 2009 satset på kompetenceudvikling inden for innovation. Via Innovatøruddannelsen I og II er 50 medarbejdere over hele landet nu uddannet som professionelle innovatører med værktøjer og metoder til at integrere innovative processer i hverdagens biblioteksarbejde. Styrelsen for Bibliotek og Medier har bidraget med tilskud til projektet.

Læs videre på www.centralbibliotek.dk/roskilde
 

De kommunale budgetter og bibliotekets samfundskraft

Biblioteket skal rykkes op på dagsordenen. Budgetkataloger er på vej, og i kommunerne går drøftelserne om midler og muligheder på drift og anlæg i 2025 i gang fra april. ...

Sønderborg Værtsby Bibliotekspolitisk Topmøde 2024

BESØG MULTIKULTURHUSET! Folk stod i kø på havnen for at være med til åbningen af Multikulturhuset. “Vi har nu fået nogle helt fantastiske faciliteter for kultur og kunst. ...

Interview – EBLIDA står et godt sted

Vi bliver involveret i flere EU-projekter, vi laver vores egen EU-ansøgning, og vi øger vores tilstedeværelse i Bruxelles, fortæller Mikkel Christoffersen, den nye direktør ...

Man kan regne med bibliotekerne

Også i AI-tider, fastslår Annette W. Godt i forlængelse af “Er der nogen, der vil være med” – debatten om bibliotekernes informationsopgave i dag. Men med ...

Set fra MIN stol: Kalundborg – vejen til en moderne innovativ videns- og oplevelseskommune

Kalundborg Kommune er inde i en gennemgribende udvikling! Fra at have været en mindre havneby i Vestsjælland til at være den største havneby på Sjælland med ny industri og ...

Grundloven har 175-års jubilæum

Og bibliotekerne er indbudt til fejringen. Med en bevilling på 9,7 millioner over fire år fra Nordea-fonden vil GRUNDLOVSFESTEN.dk engagere skoler, biblioteker, boligforeninger ...

Havneparken og Pakhuset i Kalundborg tager form

Nye rammer om kultur og bibliotek på vej i den gamle købstad i Nordvestsjælland. I 2015 blev en kornsilo fra 1903 på havnen i Kalundborg revet ned, og det skabte et nyt åbent ...

Faglitteraturens udfordringer

Faglitteratur er et absolut nødvendigt element i vores fælles viden om verdenen, som den er og var. Den er forudsætningen for, at vi kan deltage i den demokratiske samtale, den ...