Fra Høje Gladsaxe Bibliotek til Bibliotek+

Skrevet af

7. april, 2021

BIBLIOTEK+ er netop åbnet på Høje Gladsaxe Torv. Her får borgere i Gladsaxe et nyt kulturelt og socialt mødested, som de selv er med til at skabe og forme, og som er med til at styrke trygheden og fællesskabet i området.
Høje Gladsaxe Bibliotek er flyttet sammen med ’Vores HG’, seniorklubber og flere foreninger i det nye Bibliotek+

"Her finder man bibliotek, sociale aktiviteter, sundhedstilbud, foreninger, klubber og ildsjæle samlet under samme tag. Her kan du møde din nabo, borgere fra resten af kommunen, engagerede foreninger og ildsjæle, lokalbetjenten og forskellige kommunale medarbejdere. Og hvis den, du søger, ikke lige er i huset, kan vi altid hjælpe dig på rette vej." Lyder invitationen fra Bibliotek+

Fra uro til fælles mødested og nyt bibliotek
Lokalbiblioteket i Høje Gladsaxe har gennem de seneste år været udfordret af, at centerkernen i Høje Gladsaxe Centeret blev lukket, og bibliotekstilbuddet dermed blev isoleret på bagsiden af bygningen. Det har i perioder skabt uro og utryghed og ført til, at færre besøgte biblioteket. Gladsaxe Bibliotekerne og Gladsaxe Kommune har derfor arbejdet for at finde en holdbar løsning for lokalbiblioteket.

Nye muligheder viste sig, da et lejemål i centerets front blev ledigt, og de ekstra kvadratmeter betyder, at Høje Gladsaxe Bibliotek nu rykker sammen med boligsociale indsatser, foreninger, sundhedstilbud og kulturelle aktiviteter i det nye BIBLIOTEK+

Mere end et bibliotek
BIBLIOTEK+ skal være mere end et traditionelt filialbibliotek. Huset rummer alt fra aktivitetsrum, som kan bruges adskilt eller slås sammen, krea-rum, et rundt køkken, der både kan drikkes kaffe og undervises i til studieceller, caféområde, læsehule og et børnebibliotek, hvor man kan flyve en tur i Mimbo Jimbos heli-kopter.

– Her er plads til alle, der har lyst til at være en del af, bidrage eller give noget tilbage til huset og fællesskabet. Du er også velkommen til blot at komme i huset, deltage i aktiviteter, låne en bog eller mødes med andre. Det afspejler indretningen af huset, som er fleksibel og nemt kan tilpasses forskellige formål – hvad enten det er krimiklub, fællesspisning eller en koncert, forklarer filialleder Martin Timmermann.

Fleksibilitet og alsidighed
Ifølge bibliotekschef Jakob Lærkes har fleksibilitet og alsidighed været en væsentlig del af husets udtryk – også fordi de cirka 1.000 kvadratmeter skal være for folk fra hele kommunen.

– For at sikre at faciliteterne passer og understøtter den fremtidige brug af huset, har vi i løbet af efteråret inddraget borgere, relevante aktører, lokale foreninger og seniorklubber i realiseringen af det nye hus i Høje Gladsaxe.

At lave borgerinddragelse under den verserende corona-epidemi har naturligt udfordret processen, da det har været vanskeligt at samle folk på tværs af alder og baggrund, ligesom planlægningen af processen har krævet mange løbende justeringer. Alligevel er alle, der har ønsket det, blevet inddraget eller hørt undervejs, og de ønsker, behov, forbehold eller idéer, der er kommet ind, er blevet behandlet og tænkt med ind i bygge- og indretningsprocessen. 

– Vi skal rumme bibliotek, Vores HG og foreningerne, og det stiller store krav til, at det skal være så fleksibelt som muligt. Og jeg håber, at huset bliver et sted, hvor alle typer mennesker har lyst til at komme og hænge ud, et sted med liv. Og samtidig et sted der kan skabe et udgangspunkt for positive tilbud, hvor man har lyst til at give noget tilbage, fortæller han.

Forventningsfulde foreninger
Foreningerne glæder sig og flere foreninger har allerede tilkendegivet, at de gerne vil rykke deres aktiviteter ind i de nye, indbydende lokaler. Nogle af dem, som ser frem til at bruge de nye faciliteter, er madklubben Mad & Mænd;

– Vi har haft mulighed for at se de nye lokaler under byggeprocessen, hvor vi kunne se omridset af det nye hus. Det levede op til vores forventninger og var imponerende. Så nu venter vi bare på genåbningen af samfundet, så vi kan tage de nye lokaler i brug. Vi glæder os i hvert fald voldsomt meget til at få lavet noget dejlig mad og have godt socialt samvær i nye og smukke rammer, fortæller klubbens formand Gunner Laursen kort før dørene kunne slås op.

Sammen kan vi mere
Tilblivelsen af BIBLIOTEK+ ligger i forlængelse af den aftale, som boligorganisationer, politi og kommune indgik i 2018, der bl.a. handler om at skabe et trygt og attraktivt kvarter. Med det nye fælles hus bliver samarbejdet mellem de lokale aktører yderligere styrket:

– Sammen kan vi mere, end vi kan hver for sig. BIBLIOTEK+ er næste skridt i det stærke samarbejde, der allerede er i området, fortæller Christine Bille og Helle Jelstrup fra den boligsociale indsats, Vores HG, som håber, at det nye samlingssted vil give flere lyst og mod på at indgå i de lokale fællesskaber, og at det yderligere bidrager til at styrke fortællingen om Høje Gladsaxe.

 

JULIE BROCH-MIKKELSEN er specialkonsulent ved Gladsaxe Bibliotekerne.
 

FAKTA
Det tidligere Høje Gladsaxe Bibliotek flytter sammen med den boligsociale indsats, Vores HG, ind i det nye hus med navnet BIBLIOTEK+
NOAA Architects står bag indretningen af lokalerne, som dækker over 933 m2 og rummer bibliotek og bydelshus med kulturelle aktiviteter, mødesteder, faciliteter for foreninger m.m. BIBLIOTEK+ er stadig under opbygning. Det forventes at stå færdig medio april.

Vores HG & Høje Gladsaxe Helhedsplan.
Helhedsplaner er boligsociale projekter, som indeholder forskellige projekter og aktiviteter til gavn for et boligområde. I Høje Gladsaxe er helhedsplanen opstået som et samarbejde mellem de lokale boligorganisationer samt Gladsaxe Kommune. Helhedsplan 2017-2020 løber videre i 2021 og er for alle og er med til at fremme beboernes egne initiativer og et endnu stærkere sammenhold mellem Høje Gladsaxes ca. 4.500 beboere, se voreshg.dk.

 

Public Library of the Year 2024

Skal jeres nye biblioteksbyggeri nomineres til årets bibliotek? Der er nu åbnet for ansøgning om nominering til IFLA’s internationale bibliotekspris – til og med fredag ...

De kommunale budgetter og bibliotekets samfundskraft

Biblioteket skal rykkes op på dagsordenen. Budgetkataloger er på vej, og i kommunerne går drøftelserne om midler og muligheder på drift og anlæg i 2025 i gang fra april. ...

Sønderborg Værtsby Bibliotekspolitisk Topmøde 2024

BESØG MULTIKULTURHUSET! Folk stod i kø på havnen for at være med til åbningen af Multikulturhuset. “Vi har nu fået nogle helt fantastiske faciliteter for kultur og kunst. ...

Interview – EBLIDA står et godt sted

Vi bliver involveret i flere EU-projekter, vi laver vores egen EU-ansøgning, og vi øger vores tilstedeværelse i Bruxelles, fortæller Mikkel Christoffersen, den nye direktør ...

Man kan regne med bibliotekerne

Også i AI-tider, fastslår Annette W. Godt i forlængelse af “Er der nogen, der vil være med” – debatten om bibliotekernes informationsopgave i dag. Men med ...

Set fra MIN stol: Kalundborg – vejen til en moderne innovativ videns- og oplevelseskommune

Kalundborg Kommune er inde i en gennemgribende udvikling! Fra at have været en mindre havneby i Vestsjælland til at være den største havneby på Sjælland med ny industri og ...

Grundloven har 175-års jubilæum

Og bibliotekerne er indbudt til fejringen. Med en bevilling på 9,7 millioner over fire år fra Nordea-fonden vil GRUNDLOVSFESTEN.dk engagere skoler, biblioteker, boligforeninger ...

Havneparken og Pakhuset i Kalundborg tager form

Nye rammer om kultur og bibliotek på vej i den gamle købstad i Nordvestsjælland. I 2015 blev en kornsilo fra 1903 på havnen i Kalundborg revet ned, og det skabte et nyt åbent ...