Frankrigs præsident ønsker øget åbningstid – på bibliotekerne

Skrevet af

Hellen Niegaard

9. april, 2018

Macron ønsker folkebibliotekerne åbne om aftenen og om søndagen for at "reducere kulturelle og sociale skel". Opfordringen kom, da præsident Emmanuel Macron og kulturminister Françoise Nyssen tirsdag den 20. februar besøgte biblioteket i Paris-forstaden Les Mureaux i flere timer. Affødt af Orsenna rapporten Voyage au pays des biblio-thèques. Lire aujourd’hui, lire demain (Rejse til bibliotekernes land. Læs i dag, læs i morgen) af Erik Orsenna og Noël Corbin, der med afsæt i et fransk ordsprog, Lire, c’est vivre, anbefaler en serie af tiltag som led i national indsats på biblioteksområdet.

Udvidet åbningstid
I dag har kun 130 af Frankrigs omkring 16.500 biblioteker åbent om søndagen. “Mange af dem (bibliotekerne) er åbne de timer, hvor de fleste franske mennesker arbejder, de lukkes ved frokosttid og tidligt om aftenen”, beklagede Françoise Nyssen. Besøget fandt sted i forbindelse med den prisbelønnede franske forfatter Érik Orsenna’s rapport om bibliotekernes fremtid, som bl.a. peger på, at det er nødvendigt at tænke i andre baner og holde mere åbent. Rapporten er lavet sammen med Noël Corbin, inspecteur des affaires culturelles.

Les Mureaux har 32.000 indbyggere. Biblioteket holder åbent 28 timer om ugen – siden 2009 også søndag eftermiddag, “og vi vil gerne åbne længere, men det er økonomisk svært”, forklarede borgmester François Garay til præsidenten. ABF, Forbundet af bibliotekarer i Frankrig, hilste i juli 2017 en forlængelse af åb-ningstiderne velkommen, men advarede samtidig mod effekten af en reduktion i de lokale myndigheders økonomi. Regeringen har øget sine generelle decentraliseringstilskud med otte millioner EURO med henblik på biblioteksudviklingen i de næste fem år, hvilket ifølge rapporten vil tillade omkring 200 biblioteker øget åbningstid, og skønnes alt for beskedent.

Udvidet kulturfokus
Rapporten opfordrer angiveligt også bibliotekerne til at udvikle sig henimod offentlige kulturhuse, eftersom en stor del af befolkningen ikke er så bogorienterede. De unge udgør en særlig udfordring. 40% af de unge under 19 år har aldrig besøgt et bibliotek alene.

I Les Mureaux kaldes biblioteket mediebiblioteket og tilbyder allerede en bred palet af kulturtilbud som vejledningskurser, kunst- og danseworkshops samt et Fab-Lab udstyret med 3D-printere og et ‘micro-folie’, en art digitalt museum initieret af La Villette’s Grande Halle i Paris.

Hent rapporten: http://www2.assemblee-nationale.fr/static/15/commissions/CAffCult/20182002%20Rapport%20Voyage%20au%20pays%20des%20biblioth%C3%A8ques.pdf

Artiklen er udgivet i Danmarks Biblioteker Særnummer 2018 – nr 2 side 45.

 

 

Styrk bibliotekerne og Dansk Kulturliv

LEDER Endnu et budget er netop blevet vedtaget i de danske kommuner. Kort tid efter vi kunne glæde os over, at der var afsat lidt flere midler til kultur i finanslovsforslaget, ...

Ansvar for Danmark – Budgetter, besparelser og biblioteker

Alle kommuner har netop været ude i flere måneders hårde 2024 budget- forhandlinger. Besparelser langt ind i velfærden tegner sig. Nærmest bizart at se på i en tid, hvor ...

Biblioteksbrug i dag og i morgen

Hvordan bruges bibliotekerne? Det er ti år siden, at Tænketanken Fremtidens Biblioteker udkom med sin første brugeranalyse, og der er sket meget i biblioteksverdenen siden. Ti ...

Uro om Københavns biblioteker

Flere efterspurgte og populære bøger i udstillinger og udvidet onlinebetjening, men færre bøger på reolerne og færre timer med bibliotekarbetjening. Bibliotekernes aktuelle ...

Hvad mener borgmesteren?

INTERVIEW – I kølvandet på den aktuelle debat om færre bøger og ringere bemanding i Københavns biblioteker fortæller kultur- og fritidsborgmester Mia Nyegaard (B) som ...

Regeringen i Norge styrker bibliotekerne

Litteratur og læsning for alle er sammen med lige adgang til digitalt indhold er vigtigt for den norske regering. Kultur- og Ligestillingsdepartementet udvider den norske ...

Set fra MIN stol – Behov for fællesskaber: Ikke mere mere snak – nu handler vi

600.000 danskere føler sig ensomme, og tallet er stigende. Det er en stor samfundsmæssig udfordring, som bibliotekerne i Danmark har en unik mulighed for at gøre noget ved. Set ...

Nekrolog: Biblioteksvagten (1999-2023) gav borgerne svar

Biblioteksvagten afgår ved døden. De danske bibliotekers landsdækkende spørgetjeneste – en fælles læsesal på nettet – er snart en saga blot. En af de mest succesfulde ...