“Fredagslik, viagra & tre ryk, det er det, de unge vil ha’ “. Aktuel Debat.

Skrevet af

Jens Bang Petersen, Sanne Caft

14 oktober, 2016

Det handler om biblioteket. Ordene faldt under en engageret debat i netværket NextGeneration på et seminar den 6. september i Ringe, hvor bibliotekets kerneopgave blev forsøgt indfanget.

Egentlig er det ikke så svært. Biblioteket handler om bøger, det ved alle. Der gemmer sig også en tyssende bibliotekar i tresserne et sted mellem reolerne. Og man kan altid gå på biblioteket og få hjælp, det ved alle også. Ikke at alle gør det. Eller ved, hvad biblioteket VIRKELIG kan bruges til.

“Biblioteket er det demokratiske sted,hvor du alene og sammen med andre,frit kan blive dannet i mødet med mennesker, litteratur, kultur og information.”
– Som når børnefamilien søndag formiddag i børnebiblioteket finder de næste to bøger at læse højt og den første at læse selv.
– Som når den storlæsende senior får litteraturinspiration til forfattermødet i bibliotekets intime rammer onsdag aften.
– Som når ottendeklasseseleven undervises i informationssøgning og kildekritik af bibliotekaren inden sin opgaveskrivning og så kan finde de rigtige tekster.
– Som når musikelskeren kommer bag kulissen og tæt på musikeren i kunstnermødet i bibliotekets arrangementsrække tirsdag aften.
– Som når enkefrue Larsen som frivillig hjælper med lektiehjælp og styrer en debatklub onsdag og torsdag aften på biblioteket.
– Som når gymnasieeleven på bibliotekets hjemmeside finder de tre bedste tekster til sin afsluttende opgave dagen før aflevering.

Ovenstående er et bud på, hvad bibliotekets kerneopgave er. NextGen-netværkets bud. Hvorfor biblioteker er uomgængelige. Hvorfor de gør en forskel. Hvorfor de skal være her.

Som mange andre fagfelter er også bibliotekerne under forandring og i debat. Hvis vi låner færre bøger ud, skal vi så bruge penge på biblioteker? Vi mener ja, for læsefærdigheder og oplysning, dannelse er lige så vigtige, som de altid har været. Vi mener ja, for bibliotekerne er lokalsamfundets sted, hvor alle kan mødes. Og blive klogere. For vi vil gøre dig klogere eller mere dannet eller i stand til at agere i et demokrati.

Du skal møde litteraturen. Du skal møde andre meninger. Du skal møde kulturelle oplevelser. Du skal møde forfatteren, musikeren eller professoren. Du skal møde information og omsætte den til viden. Du skal bruge biblioteket. For du har ikke råd til at lade være.

Debatten om biblioteket formål og kerne er i gang. Heldigvis. For bibliotekerne er en alt for vigtig kulturinstitution til ikke at blive udviklet hele tiden. Bibliotekerne er trods alt den kulturinstitution, der bliver brugt allermest af alle i Danmark.

Fakta

NetxGeneration-netværket er en gruppe yngre biblioteksfolk, der brænder for at udvikle bibliotekerne. Gennem debat og møder drøftes alt fra biblioteksstrategi til kerneopgave og kompetenceudvikling. Målet er at komme med kvalificerede bud på bibliotekets formål, rolle og form i den igangværende debat både inden og uden for bibliotekernes egne rækker.
http://fremtidensbiblioteker.dk/netvaerk

Læsefærdigheder. Forskning viser, at øget tidsforbrug på læsning i fritiden op til 30 minutter dagligt svarer til mere end et skoleår i læsefærdigheder (ifølge OECD-PISA 2010). Derfor fokuserer bibliotekerne strategisk på fritidslæsning, dvs. den lystdrevne læsning. Der, hvor børn og unge læser, fordi de er blevet præsenteret for litteratur, de gider læse. For deres egen fornøjelses skyld. Fordi biblioteket har introduceret dem til gode bøger, hvad end deres interesse er.

 

 

Bibliotekets samfundsværdi

LEDER For mig er der er altid grund til at tale biblioteker og bøger. I sommer har begge dele fyldt godt op – bibliotekerne i medierne og bøgerne i feriebagagen. Bibliotekerne ...

Menneske- eller skærmsamfund

Hver 8. skole skruer ned for brug af computere og styrker analog læring i det nye skoleår. Knap var sommerferien slut før en rundspørge offentliggjort i bl.a. TV2 News i ...

Set fra MIN stol – Bibliotekerne er kulturens rugbrød

Vi lever i et velfærdssamfund og heldigvis for det. For det er en god og stærk samfundsmodel, som sikrer, at vi har et trygt samfund, hvor der for eksempel er adgang til ...

Barack Obama bakker bibliotekerne op

I et åbent brev 17. juli i år tager USA’s tidligere præsident til genmæle mod de krav om censur, som amerikanske bibliotekarer og folkebiblioteker har oplevet det seneste ...

Politisk prioritering af en stærk læsekultur i Roskilde Kommune

Få ting kommer af sig selv. Det er en af livets endegyldige sandheder, der særligt gør sig gældende, når det kommer til læring, dannelse og læsning. Det er i hvert fald de ...

The Library is the Place: Information, Recreation, Inspiration

Irland har fået en ny national folkebiblioteksstrategi for 2023-2027. Et par af de nye målpunkter er udrulning af det nationale “Skills for Life” paraplyprogram, der ...

Der er et valg tilbage!

Meldingen var krystalklar, da Topmødet 2023 vendte kikkerten mod grøn omstilling. Der er behov for styrket klimahandling. Borgerne, civilsamfundet og bibliotekerne skal spille ...

The Library of Things – Et bidrag til bedre lokalsamfund og øget bæredygtighed

Det traditionelle biblioteks rolle som en af de ældste deleøkonomier i verden med bogen – adgang til oplysning og oplevelse – som omdrejningspunkt bruges nu som model for ...