Fremtidens bibliotek – set fra Norge

Skrevet af

Elsebeth Tank

1 juli, 2015

Efter at have lyttet til Biblioteksdagarnas fredags ‘key-note’ med den ambitiøse overskrift “Bibliotek for det næste århundrede”, kvitterede en fyldt sal med sjældent, begejstret applaus. Det højt værdsatte bidrag blev leveret med passion og fremtidstro af Norges nye Nationalbibliotekar, Aslak Sira Myhre, som talte lige ind i mange, lettere rådvilde, svenske bibliotekarhjerter. Myhre tror på de trykte bø-gers berettigelse og udlånet af samme de næste 50 år. Alligevel konstaterede han, at forestillingen om det analoge bibliotek er knyttet til det 20. århundrede, og at den oprindelige idé om folkebiblioteket som nødvendighed ikke kan eller skal genoplives.

Google vs Biblioteket
Årsagen er først og fremmest internettet og digitalisering; men i Myhres optik spiller overfloden af digitale og tilgængelige informationer ikke bibliotekerne af banen, tværtimod. Store mængder af viden kræver biblioteker og bibliotekarer, der kan håndtere, navigere i og formidle på et demokratisk grundlag og være garanten for offentlig indsigt og kontrol.

“Bibliotekarerne skal tilsammen være bedre end Google til at søge og formidle fra verdens data”, mente Myhre. For på den måde kan bibliotekerne fungere som påkrævet korrektiv til de dominerende søgemaskiner, der behandler og formidler informationer på nettet i et uigennemskueligt, kommercielt funderet informationshierarki, som, fremfor andet, giver os de svar, Google tror, vi er villige til at betale for.

Vi kan ikke fuldstændig forlade os på sø-gemaskiner, der uden offentlig kontrol, lagrer vores digitale spor og savner ydmyghed overfor begreber som indholdsmæssig kvalitet og relevans. Tiden kalder på store, samarbejdende, digitale bibliotekssatsninger, som f.eks. det norske nationalbiblioteks omfattende digitaliseringsprojekt, sagde Myhre.

Sted for dannelse og kulturelle eksperimenter
Myhre bragte også andre perspektiver centralt ind i refleksionerne om folkebibliotekernes fremtid. F.eks. biblioteket som dannelsesinstitutionen, der kan tage ansvar, skabe sammenhænge, være lokal-samfundets lim og eksperimentere uden kommercielle hensyn. Eller biblioteket som mødeplads og kulturel arena, hvor mennesker kommer af lyst og engagement, ikke af nødvendighed, for en sådan nødvendighed findes ikke længere.

Reducér ikke bibliotekarrollen
Helt på tværs af den danske biblioteks-trend, der overdrager stadig mere ansvar til frivillige medborgere, mente Myhre, at de fleste mennesker foretrækker at være tilskuere fremfor at skulle ses, høres og involveres, når de holder fri. Han advarede også imod at reducere biblioteksrollen ved først og fremmest at forstå folkebibliotekerne som leverandører af kultur og læring, målrettet såkaldt svage samfundsgrupper. Samlet set mente han, at pointen stadig er folkebiblioteker som videns- og kulturinstitutioner for alle, hvor man kommer af lyst, blandt andet fordi der bydes på faciliteter som spisesteder, scener og store variationer af programvirksomhed.

– Er der så noget nyt under solen, spurgte en svensk kollega mig, da vi var på vej ud af salen efter brandtalen? Måske ikke, men det var og er inspirerende at møde en afklaret stemme båret af norsk kamp-vilje og kulturelt entreprenørskab.

Elsebeth Tank f- eTank.nu.

SVM-regeringen og kulturen

Den ny regering har sine første 100 dage bag sig. Hvad er dens mål for kulturen – står vi foran en regulær storhedstid, nye penge og et styrket politisk fokus? Kigger man ...

Rusland er en kulturnation

LEDER Det er nu et år siden den russiske invasion af nabolandet Ukraine tog sin begyndelse. Heldigvis er krigen en fiasko for Rusland. Med hjælp fra nye og gamle venner i Vesten ...