Fremtidens børnebibliotek hedder LÆS

Skrevet af

13. oktober, 2020

Skal jeres børnebibliotek nytænkes?

Behovet for nyindretning har sammen med en målrettet prioritering og en god portion faglig nytænkning gjort den nye børneetage LÆS på Københavns Hovedbibliotek til et godt bud på fremtidens børnebibliotek.

Målet er at skabe flere ivrige læsere og være med til at vende udviklingen, hvor for mange børn læser for lidt.

København har fået et nyt børnebibliotek, børneetagen LÆS. LÆS ligger på 2. sal af Københavns Hovedbibliotek, hvor etagens 1.000 kvadratmeter er dedikeret til børnelitteratur og læsning for børn og deres voksne. Målet er at skabe flere ivrige læsere og være med til at vende udviklingen, hvor for mange børn læser for lidt.

Kerneopgaven: Skab flere ivrige læsere
LÆS er et resultat af Københavns bibliotekers kerneopgave om at skabe ivrige læsere. Børn som voksne. Bag LÆS ligger et stort målrettet, ambitiøst og fagligt arbejde, der omfatter early literacy, adfærdsteori, hjerneforskning, børns sproglige og læsemæssige udvikling, space management, markedsorientering og alt om børns læsevaner og børnelitteraturen.

Som eksempel på det enorme arbejde har Hovedbibliotekets indretningsdesigner og grafiker, Birte Dalsgård, en stabel A3-papirer på 1.82 meter i højden på sit kontor. På hvert papir er der tanker om alt fra det specifikke design af Op-og-ned-skovens kriblende myresti til den tredelte opdeling af begynderlæsebøger i Bogborgens tre takkede tårne. Papirer om den bedste måde at integrere bøger i aktivitetszoner, så de passer til alderen på de børn, som zonen er målrettet til, og så både børn og voksne brugere helt intuitivt ved, hvorfor bøgerne er præsenteret, som de er.

Flagskib med børneværter
Det tidligere børnebibliotek på Hovedbiblioteket var nedslidt og forældet. I stedet for blot at renovere det gamle børnebibliotek traf Hovedbiblioteket en beslutning om, at udvide børnebiblioteket til at dække en hel etage og samtidig gøre det på en ny og unik måde, så børnebiblioteket kunne blive et flagskib på Hovedbiblioteket i tråd med strategien om at satse på børns læsning.

Formålet med LÆS er at:
–   få de 0- 6-årige til at læse
–   få de 6-12-årige til at blive ved med at læse
–   vise børns voksne hvorfor og hvordan, børn kan blive ivrige læsere.

På LÆS møder børn som voksne et specialuddannet hold af ‘børneværter’, hvis fokus er at understøtte mødet med børnelitteraturen for både de mindste brugere og deres voksne. LÆS er designet til børn fra 0-12, og alle børneværterne er litteraturformidlere med afsæt i både biblioteksverdenen, boghandlerverdenen, skole- og daginstitutionsverdenen og universitetsverdenen. Tilsammen er de et hold af dedikerede og vidende fagpersoner, der som litteraturformidlere bygger bro mellem bogen og barnet (og barnets voksne).

Etagens faglige valg og fravalg
LÆS er også resultatet af en række konsekvente valg og fravalg.

–   Etagen er analog. Det betyder, at der ikke er andre digitale skærme end de tre, der giver adgang til digital betjening i kontaktcentret ‘Biblioteket Online’, der betjener alle 20 biblioteker i København. Det er heller ikke muligt at oplade sin mobil eller sidde og arbejde med en pc. I disse tilfælde henvises der til den øvrige del af Hovedbiblioteket.

–   Etagen er uden klassisk skranke eller bibliotekarbord. I stedet mødes brugerne af opsøgende børneværter på etagen.

–   Alle børneværter har et ‘værts-forklæde på, der både giver synlighed overfor brugerne og er praktisk til opbevaring af arbejdsmobil mm.

–   LÆS indeholder alene bøger/biblioteksmaterialer til børn i alderen 0-12 år samt en forældrehylde i Lyd-engen, som er området for de mindste, og hvor brugerundersøgelser har vist, at for-ældre gerne vil have et lille udvalg af bøger om barnets første år.

–   LÆS har 41 bogudstillinger, det tidligere børnebibliotek havde fem.

Se planoversigt nedenfor, book besøg og læs mere på https://bibliotek.kk.dk/laes

Fremtidens børnebibliotek kræver støtte
LÆS er blevet til virkelighed ikke mindst takket være en fondsbevilling fra Nordea-fonden på knap 4,4 mio. kroner. Det samlede budget for LÆS er på 6,9 mio. kroner. Samtidig har Københavns Bibliotekers politiske udvalg også vedtaget en ambitiøs biblioteksstrategi, som børneetagen er en fysisk manifestation af.

Med ambitionen om at skabe ivrige læsere har Hovedbiblioteket forsøgt at skabe fremtidens børnebibliotek, så LÆS kan blive børnenes nye læsested, hvor de kan dykke ned i alle de historier, som bøgerne rummer. Bøger med drager og bøger med venskaber. Bøger, der skal læses højt og bøger, de selv kan læse. Bøger, som børnene nu har endnu bedre rammer for at blive inspireret til at læse og på den måde blive ivrige læsere.

■ Allerede nu oplever Hovedbiblioteket, at masser af københavnske børnefamilier kommer igen på LÆS, og det er på trods af, at LÆS kun har været åben i ganske kort tid. Alle er velkomne, også for faglige besøg, hvor man kan høre mere om, hvordan LÆS er blevet til og se, hvordan etagen ser ud og bliver brugt. De københavnske børn og deres voksne har taget LÆS til sig, og etagen kan forhåbentlig føre til inspiration på andre af landets børnebiblioteker.

SANNE CAFT er vicechef for Københavns Biblioteker, Biblioteksudvikling og Hovedbiblioteket.

Public Library of the Year 2024

Skal jeres nye biblioteksbyggeri nomineres til årets bibliotek, eller er der et andet biblioteksbyggeri du vil nominere?

De kommunale budgetter og bibliotekets samfundskraft

Biblioteket skal rykkes op på dagsordenen. Budgetkataloger er på vej, og i kommunerne går drøftelserne om midler og muligheder på drift og anlæg i 2025 i gang fra april. ...

Sønderborg Værtsby Bibliotekspolitisk Topmøde 2024

BESØG MULTIKULTURHUSET! Folk stod i kø på havnen for at være med til åbningen af Multikulturhuset. “Vi har nu fået nogle helt fantastiske faciliteter for kultur og kunst. ...

Interview – EBLIDA står et godt sted

Vi bliver involveret i flere EU-projekter, vi laver vores egen EU-ansøgning, og vi øger vores tilstedeværelse i Bruxelles, fortæller Mikkel Christoffersen, den nye direktør ...

Man kan regne med bibliotekerne

Også i AI-tider, fastslår Annette W. Godt i forlængelse af “Er der nogen, der vil være med” – debatten om bibliotekernes informationsopgave i dag. Men med ...

Set fra MIN stol: Kalundborg – vejen til en moderne innovativ videns- og oplevelseskommune

Kalundborg Kommune er inde i en gennemgribende udvikling! Fra at have været en mindre havneby i Vestsjælland til at være den største havneby på Sjælland med ny industri og ...

Grundloven har 175-års jubilæum

Og bibliotekerne er indbudt til fejringen. Med en bevilling på 9,7 millioner over fire år fra Nordea-fonden vil GRUNDLOVSFESTEN.dk engagere skoler, biblioteker, boligforeninger ...

Havneparken og Pakhuset i Kalundborg tager form

Nye rammer om kultur og bibliotek på vej i den gamle købstad i Nordvestsjælland. I 2015 blev en kornsilo fra 1903 på havnen i Kalundborg revet ned, og det skabte et nyt åbent ...