Fremtidens børnebibliotek hedder LÆS

Skrevet af

Sanne Caft

13 oktober, 2020

Skal jeres børnebibliotek nytænkes?

Behovet for nyindretning har sammen med en målrettet prioritering og en god portion faglig nytænkning gjort den nye børneetage LÆS på Københavns Hovedbibliotek til et godt bud på fremtidens børnebibliotek.

Målet er at skabe flere ivrige læsere og være med til at vende udviklingen, hvor for mange børn læser for lidt.

København har fået et nyt børnebibliotek, børneetagen LÆS. LÆS ligger på 2. sal af Københavns Hovedbibliotek, hvor etagens 1.000 kvadratmeter er dedikeret til børnelitteratur og læsning for børn og deres voksne. Målet er at skabe flere ivrige læsere og være med til at vende udviklingen, hvor for mange børn læser for lidt.

Kerneopgaven: Skab flere ivrige læsere
LÆS er et resultat af Københavns bibliotekers kerneopgave om at skabe ivrige læsere. Børn som voksne. Bag LÆS ligger et stort målrettet, ambitiøst og fagligt arbejde, der omfatter early literacy, adfærdsteori, hjerneforskning, børns sproglige og læsemæssige udvikling, space management, markedsorientering og alt om børns læsevaner og børnelitteraturen.

Som eksempel på det enorme arbejde har Hovedbibliotekets indretningsdesigner og grafiker, Birte Dalsgård, en stabel A3-papirer på 1.82 meter i højden på sit kontor. På hvert papir er der tanker om alt fra det specifikke design af Op-og-ned-skovens kriblende myresti til den tredelte opdeling af begynderlæsebøger i Bogborgens tre takkede tårne. Papirer om den bedste måde at integrere bøger i aktivitetszoner, så de passer til alderen på de børn, som zonen er målrettet til, og så både børn og voksne brugere helt intuitivt ved, hvorfor bøgerne er præsenteret, som de er.

Flagskib med børneværter
Det tidligere børnebibliotek på Hovedbiblioteket var nedslidt og forældet. I stedet for blot at renovere det gamle børnebibliotek traf Hovedbiblioteket en beslutning om, at udvide børnebiblioteket til at dække en hel etage og samtidig gøre det på en ny og unik måde, så børnebiblioteket kunne blive et flagskib på Hovedbiblioteket i tråd med strategien om at satse på børns læsning.

Formålet med LÆS er at:
–   få de 0- 6-årige til at læse
–   få de 6-12-årige til at blive ved med at læse
–   vise børns voksne hvorfor og hvordan, børn kan blive ivrige læsere.

På LÆS møder børn som voksne et specialuddannet hold af ‘børneværter’, hvis fokus er at understøtte mødet med børnelitteraturen for både de mindste brugere og deres voksne. LÆS er designet til børn fra 0-12, og alle børneværterne er litteraturformidlere med afsæt i både biblioteksverdenen, boghandlerverdenen, skole- og daginstitutionsverdenen og universitetsverdenen. Tilsammen er de et hold af dedikerede og vidende fagpersoner, der som litteraturformidlere bygger bro mellem bogen og barnet (og barnets voksne).

Etagens faglige valg og fravalg
LÆS er også resultatet af en række konsekvente valg og fravalg.

–   Etagen er analog. Det betyder, at der ikke er andre digitale skærme end de tre, der giver adgang til digital betjening i kontaktcentret ‘Biblioteket Online’, der betjener alle 20 biblioteker i København. Det er heller ikke muligt at oplade sin mobil eller sidde og arbejde med en pc. I disse tilfælde henvises der til den øvrige del af Hovedbiblioteket.

–   Etagen er uden klassisk skranke eller bibliotekarbord. I stedet mødes brugerne af opsøgende børneværter på etagen.

–   Alle børneværter har et ‘værts-forklæde på, der både giver synlighed overfor brugerne og er praktisk til opbevaring af arbejdsmobil mm.

–   LÆS indeholder alene bøger/biblioteksmaterialer til børn i alderen 0-12 år samt en forældrehylde i Lyd-engen, som er området for de mindste, og hvor brugerundersøgelser har vist, at for-ældre gerne vil have et lille udvalg af bøger om barnets første år.

–   LÆS har 41 bogudstillinger, det tidligere børnebibliotek havde fem.

Se planoversigt nedenfor, book besøg og læs mere på https://bibliotek.kk.dk/laes

Fremtidens børnebibliotek kræver støtte
LÆS er blevet til virkelighed ikke mindst takket være en fondsbevilling fra Nordea-fonden på knap 4,4 mio. kroner. Det samlede budget for LÆS er på 6,9 mio. kroner. Samtidig har Københavns Bibliotekers politiske udvalg også vedtaget en ambitiøs biblioteksstrategi, som børneetagen er en fysisk manifestation af.

Med ambitionen om at skabe ivrige læsere har Hovedbiblioteket forsøgt at skabe fremtidens børnebibliotek, så LÆS kan blive børnenes nye læsested, hvor de kan dykke ned i alle de historier, som bøgerne rummer. Bøger med drager og bøger med venskaber. Bøger, der skal læses højt og bøger, de selv kan læse. Bøger, som børnene nu har endnu bedre rammer for at blive inspireret til at læse og på den måde blive ivrige læsere.

■ Allerede nu oplever Hovedbiblioteket, at masser af københavnske børnefamilier kommer igen på LÆS, og det er på trods af, at LÆS kun har været åben i ganske kort tid. Alle er velkomne, også for faglige besøg, hvor man kan høre mere om, hvordan LÆS er blevet til og se, hvordan etagen ser ud og bliver brugt. De københavnske børn og deres voksne har taget LÆS til sig, og etagen kan forhåbentlig føre til inspiration på andre af landets børnebiblioteker.

SANNE CAFT er vicechef for Københavns Biblioteker, Biblioteksudvikling og Hovedbiblioteket.

Bibliotekets samfundsværdi

LEDER For mig er der er altid grund til at tale biblioteker og bøger. I sommer har begge dele fyldt godt op – bibliotekerne i medierne og bøgerne i feriebagagen. Bibliotekerne ...

Menneske- eller skærmsamfund

Hver 8. skole skruer ned for brug af computere og styrker analog læring i det nye skoleår. Knap var sommerferien slut før en rundspørge offentliggjort i bl.a. TV2 News i ...

Set fra MIN stol – Bibliotekerne er kulturens rugbrød

Vi lever i et velfærdssamfund og heldigvis for det. For det er en god og stærk samfundsmodel, som sikrer, at vi har et trygt samfund, hvor der for eksempel er adgang til ...

Barack Obama bakker bibliotekerne op

I et åbent brev 17. juli i år tager USA’s tidligere præsident til genmæle mod de krav om censur, som amerikanske bibliotekarer og folkebiblioteker har oplevet det seneste ...

Politisk prioritering af en stærk læsekultur i Roskilde Kommune

Få ting kommer af sig selv. Det er en af livets endegyldige sandheder, der særligt gør sig gældende, når det kommer til læring, dannelse og læsning. Det er i hvert fald de ...

The Library is the Place: Information, Recreation, Inspiration

Irland har fået en ny national folkebiblioteksstrategi for 2023-2027. Et par af de nye målpunkter er udrulning af det nationale “Skills for Life” paraplyprogram, der ...

Der er et valg tilbage!

Meldingen var krystalklar, da Topmødet 2023 vendte kikkerten mod grøn omstilling. Der er behov for styrket klimahandling. Borgerne, civilsamfundet og bibliotekerne skal spille ...

The Library of Things – Et bidrag til bedre lokalsamfund og øget bæredygtighed

Det traditionelle biblioteks rolle som en af de ældste deleøkonomier i verden med bogen – adgang til oplysning og oplevelse – som omdrejningspunkt bruges nu som model for ...