Fuld fart frem på Horsens Havn – inkl. nyt hovedbibliotek. Interview med Peter Sørensen

Skrevet af

22. april, 2014

Efter et veloverstået kommunalvalg i november, hvor flere end hver femte Horsens-vælger stemte på Peter Sørensen, har borgmesteren haft susende travlt. Ikke mindst fordi Horsens Kommune og Horsens Erhvervshavn i slutningen af januar i år indgik en aftale om køb af 53.000 kvadratmeter på Nordhavnen, der om få år vil være forvandlet til nyt aktivt byrum med blandt andet boliger og et nyt hovedbibliotek.

Tilvækstkommune
Horsens Kommune ligger i top-fem-gruppen, når det gælder bosætningskommuner, og oplever en tilvækst på 1.000 nye borgere om året. En vækst, Danmarks Statistik peger på vil fortsætte, sådan at de i dag ca. 86.000 indbyggere i 2030 vil nå 100.000.

Hvis udviklingen i kommunen holder den takt, man oplever i dag, tror Peter Sørensen dog, at det tal nås før: “Vi er i kommunen i den heldige situation, at vi på trods af krisen oplever en boligtilvækst på 600-700 nye boliger om året, bl.a. i form af nyt parcelhusbyggeri. Og vi sælger byggegrunde – både i kommunen og privat. Sidste år var salget på omkring 60 af hver, og alene i januar i år har kommunen solgt 11 grunde. Vi oplever også vækst i arbejdspladser. På linie med mange andre kommuner har Horsens selvfølgelig også mistet jobs i forbindelse med outsourcing og modernisering af virksomheder, men kommunens virksomheder, hvoraf rigtig mange kan betegnes som produktionsarbejdspladser, har evnet at omstille sig fra manuel produktion til robotstyret produktion og højtspecialiserede arbejdspladser. Det betyder, at dér hvor en lille virksomhed før havde fire arbejdspladser, er der nu to, men udviklingen har samtidig betydet etablering af helt nye virksomheder. Og dermed bl.a. et voksende antal medarbejdere med mellem- og længerevarende uddannelser.” 

Dynamisk transformation
Dén udvikling har skabt et nyt image. Væk er den gamle opfattelse af Horsens som ‘byen med fængslet’, selv om de store, spektakulære Horsens-koncerter de senere år har blødt det præ-dikat op. Nu handler det om innovation, ny teknologi og fart på havneudviklingen.

Kommunens bevidste satsning på at udvikle havnen i samarbejde med Horsens Erhvervshavn betyder, at den store erhvervshavn rykkes længere ud i fjorden, og at den gamle Nordhavn transformeres. Fra et lukket industriområde til en attraktiv ny bydel, som skal være med til at gøre Horsens til en af Østdanmarks mest dynamiske byer.

Og investorerne synes interesserede. I alle tilfælde deltog halvanden hundrede investorer, bygherrer og udviklere fra både ind- og udland i kommunens store investerings- og havneudviklingskonference i april 2013.

“Nu får vi så se, når vi kommer ud med de forskellige udbud her i marts”, siger Peter Sørensen. “Udbudsrunden starter i marts, senest april. Derefter satser jeg personligt på, at vi kan tage første spadestik i området i 1. kvartal 2015. Mine folk ville nok sige 2. kvartal. Og – lyder det med et smil – så må biblioteksprojektet mv. meget gerne stå klar 12 måneder efter.”

Borgmesteren er godt klar over, at han presser sine omgivelser, men som tilvæksttallene viser, er der god grund til det. For det handler om ‘vækst, vækst, vækst som nøgleord for udviklingen’. Godt understøttet af ‘vilje og konsensus’, fastslår Peter Sørensen. Og om erhvervs- og uddannelsesstruktur.

Mange ved det ikke, men Horsens er faktisk noget af en uddannelsesby, bl.a. har kommunen hvert år et par tusinde internationale studerende. Mange ingeniørstuderende fra Aarhus og f.eks. studerende ved VIA University College, Danmarks største professionshøjskole med 2.000 medarbejdere og 18.000 studerende i syv campusbyer bl.a. Horsens.

Nyt hovedbibliotek del af budgetaftalen
Horsens DNA er enkelt men stærkt: ‘I Horsens løfter vi i flok og vi bliver ikke selvfede’ hedder det, og selv om dele af byrådet i efteråret udtrykte skepsis m.h.t. at flytte biblioteket med ned på havnen, så er den del på plads. “Det er en del af Budgetaftalen, som alle i byrådet står bag”, som Peter Sørensen formulerer det, da han bliver spurgt om opbakningen.

At biblioteket med denne manøvre rykker ud af byen, som nogle har anført, køber Peter Sørensen ikke: “Mentalt er der måske langt, i virkeligheden taler vi om et nyt kvarter 500-600 meter fra gågaden. Sagen er nærmere, at der ingen direkte vej er der til i dag, så der er noget logistik, vi skal have set på. Vi skal skabe ‘kig til havnen’ og åbne gågaden op mod den. Og er man dårligt gående, er der gode bybusser.”

Når det handler om borgere, der udtrykker bekymring over flytningen af hovedbiblioteket i Tobaksgårdskomplekset bag Vitus Berings Plads til Nordhavnen, så kan borgmesteren dog godt forstå dem. Mange er jo glade ved det, de kender. Men han er ikke i tvivl om, at beslutningen om at rykke hovedbiblioteket ned på havnen er rigtig. Biblioteket skal hjælpe til med den mentale omstilling og tilgang til det nye område.

“Biblioteket er alle borgeres, det har 300.000 besøgende om året. Det er i sig selv en fantastisk institution, men samtidig er det et klart økonomisk aktiv”, understreger Peter Sørensen.

Utraditionelt hovedbibliotek
Ikke bare har hovedbiblioteket brug for nye, mere tidssvarende rammer. Man ønsker også et anderledes bibliotek. Ikke et i traditionel stil, fortæller borgmesteren.

“Vi tænker rigtig meget læring, uddannelse og godt studiemiljø bl.a. til de mange internationale studerende. Biblioteket har i dag gode tilbud til dagtilbuddene, unge og ældre, men vi skal satse mere på studiedelen, og på at skabe et kombineret medie- og kulturhus. Åbent f.eks. fra klokken 8 til 23 med differentieret betjening og selvbetjening i ydertimerne.”

Kommunen vil som i dag fortsat leje sig ind og forventer at have omtrent samme budgetniveau for biblioteket. De nye faciliteter skulle gerne betyde en optimering af biblioteksbudgettet, de nye og bedre lokaleforhold taget i betragtning. Peter Sørensen er ikke et øjeblik i tvivl om, at biblioteket bliver en stor tilgang for udviklingsområdet.

“Vi har et fremragende bibliotek, og bibliotekets personale er med Lisbeth Christensen ved roret nogle af de mest innovative medarbejdere, jeg har mødt. Jeg bruger i dag kun sjældent biblioteket selv, mest når jeg skal holde ferie, men mine to børn og min kone er flittige brugere, og da børnene var små, var jeg ugentlig gæst. Jeg ser vores bibliotek som et utroligt vigtigt sted – med viden og information, mange kulturoplevelser og nu også med borgerservice, altså kommunens sted helt nær på borgeren. Og ikke mindst som et centralt mødested eller sted for møder af mange, mange slags.

Jeg kommer der selv i dag oftest i mødesammenhæng. Hver gang bliver jeg glad. Jeg oplever biblioteket som et åbent sted for læring og et meget dejligt sted, som en stor og varm dyne, man kan tage omkring sig.”

Med appel til alle Horsens borgere
At havneområderne, trods alle gode intentioner og forsikringer om anderledes og spændende byudvikling, nogle steder alligevel ender som græsselige og dødkedelige kvarterer, som Peter Sørensen kalder dem, er man i Horsens meget bevidste om.

Borgmesteren fortæller om de utallige besøg i og uden for Danmark og han peger på Hamburgs Innenhafen som godt eksempel på et sted med pulserende liv og muligheder både om dagen og om aftenen.

“Vores mål er at skabe et rigtig rart sted at leve og bo. Med bibliotek, forskellige former for liberalt erhverv, lidt detailhandel, grønne områder og caféer. Et sted med liv for dem, der bor der, og et sted med attraktion for alle andre Horsens-borgere!”.

 

Blå Bog:
Borgmester Peter Sørensen (A) fik et meget flot resultat ud af KV2013-valgkampen i november med mere end 10.000 personlige stemmer. Peter Sørensen er lokalfødt og har også haft sit professionelle virke i Horsensområdet bl.a. som serviceleder på Regionshospitalet Horsens. Peter Sørensen blev ved kommunalvalget 2009 2. viceborgmester og formand for Børne- og skoleudvalget og efterfulgte Jan Trøjborg som borgmester efter dennes pludselige død i foråret 2012.

Mere om Horsens og udviklingen, se http://www.horsens.dk/Erhverv/Erhvervskontakten/Investorkonference2.aspx.

Børn fortjener bedre end en læsekrise

LEDER Det er en foruroligende kendsgerning, at mange børn i Danmark mangler evne og lyst til at læse. Ifølge de seneste PIRLS og PISA undersøgelser blandt elever på ...

2024: Hvad er opgaven

På den store klinge er det på mange måder fremtiden, der skal tages stilling til i 2024. Fra massive klimaproblemer til digitale udfordringer omkring kunstig intelligens og ...

Sæt gang i lokal brugerudvikling

Få den store brugerundersøgelse Biblioteksbrug i dag og i morgen som PIXI. Undersøgelsen skaber et overblik og giver ny indsigt i bibliotekernes virksomhed, samt peger på veje ...

Er der nogen, der vil være med?

Vi skal tilbage på sporet kære sektor, opfordrede Pernille Schaltz, biblioteks- og borgerservicechef i Herning, i et debatindlæg i Danmarks Biblioteker nr. 6, 2023. Debatten ...

Set fra MIN stol – Vejen til Vejle Bibliotek og Kulturhus

Biblioteker kan noget særligt for en by og dens borgere, alligevel har vejen til et tidssvarende bibliotek i Vejle været lang. Nu sættes turbo på planerne. Aktuelt er vi gået ...

Velfærd skaber vi sammen

Ny vision undervejs: Roskilde Kommune skal være alle tiders sted at bo og leve i. Borgerne er inviteret med i processen. Det bedste liv er dem, vi deler med andre. Det kræver ...

En stærk læsekultur – en del af løsningen

I Roskilde Kommune er der politisk fokus på at arbejde strategisk med at skabe en stærk læsekultur. Fordi vi ved, at læsning kan være indgangen til et fællesskab, den kan ...

Demokratisk debat og samtale under pres: Hvad er bibliotekets rolle?

Lokaldemokratiet er udfordret, hvordan skaber vi et fælles åbent rum for debat og samtale? Hvordan kan alle komme til orde? Demokratiet lever og har det godt på bibliotekerne. ...