Fuld opbakning til DBs Strategi 2020

Skrevet af

Hellen Niegaard

1 juli, 2015

“Det har været et forrygende år!” Steen B. Andersen kunne ikke skjule sit store biblioteksengagement, da han som ny formand (siden marts 2014) for Danmarks Biblioteksforening talte til det bibliotekspolitiske topmøde og de mange hundrede deltagere den 16. april i Aarhus.

Det var en tilfreds og stolt formand, som orienterede om biblioteksforeningens nye strategi, vision og fokus for den kommende valgperiode. Udarbejdet i fællesskab i flere faser i Forretningsudvalget og Repræsentantskabet.

“Vi har sammen sat kursen mod fremtiden og fjerne horisonter for bibliotekerne”, fortalte formanden om strategien. Den og foreningens Virksomhedsplan 2015 sætter ny retning for opgaverne og skaber med sin indbyggede dynamik rum for løbende at kunne inddrage de aktuelle spørgsmål, som måtte vise sig at kræve hurtig indsats.

Skærpet fokus på læring, digitalisering og rummet
“Jeg har i sandhed oplevet, hvordan det er at stå i spidsen for en aktiv og stormomsust forening i det forløbne års mediedebatter om biblioteker, e-bøger og meget andet. Jeg har også haft den store glæde at opleve ikke alene visionære, men også debatlystne medlemmer”, fortsatte formanden. Han var også godt tilfreds med, at Kulturstyrelsens tre pejlemærke-møder i foråret (2015) om en ny national biblioteksstrategi reflekterer DBs nye indsatsplan med fokus på læring, digitalisering og biblioteksrummet.  Indsatsområder som hver især danner arbejdsgrundlaget for DB’s tre politiske udvalg.

Den nye DB Strategi skal sikre den enkelte borger (mindst) lige så god kvalitet biblioteksservice i fremtiden som nu, demonstrere ‘bibliotekets betydning for byens liv’ og ‘understrege byens identitet’.

DBs formand nævnte i denne forbindelse flg. strategibrikker:

Læring og sammenhængen med læselyst, fordi vi ved – fra fra utallige undersøgelser f.eks. fra OECD – at denne lyst er en afgørende motivationsfaktor for at lære.

Digitalisering i to spor. Biblioteket som borgernes indgang til det digitale samfund som stedet, hvor borgernes evne til at bruge de digitale muligheder understøttes på den ene front. På den anden front handler det om adgangen til alt det digitale, hvor vi – med respekt for forfattere/producenter og marked – skal diskutere ophavsret og lignende, så bibliotekerne får samme ret til at udlåne digitale materialer som de fysiske.

Rummet som rammen om formidling, der både giver indsigt og udsyn. Det sted lokalt, der kan føre til personlig udvikling, demokratisk debat og aktiv samfundsdeltagelse – og som fungerer som mødested.

“Det kræver udvikling af et bibliotek i mange udformninger, tilpasset de lokale behov”, understregede Steen B. Andersen.

Hvordan skal biblioteket bruges i jeres kommune?
Med strategitalen – ikke en mundtlig beretning, for en sådan forekommer nu kun hvert 4. år på de ordinære generalforsamlinger, jf. vedtægtsændringerne i 2014 og indførelsen af bibliotekspolitiske topmøder – inviterede Steen B. Andersen deltagerne til at komme frem med synspunkter på strategien.

Enkelte talere gav da også på baggrund af topmødets partigruppemøder strategien deres støtte med på vejen. Ellers havde salen ingen indvendinger, kun applaus. Formanden opfordrede afslutningsvis varmt til, at man i kommunerne tager afsæt i strategien i de lokale diskussioner om biblioteket og fremtiden.

Læs hele strategien og Virksomhedsplan 2015 på db.dk/strategi-og-planer.

Regeringen er i arbejdstøjet… holder løfterne?

Trods kun relativt få måneder bag sig kan ingen sige, at regeringen ikke er trukket i arbejdstøjet, som lovet ved tiltrædelsen i december 2022. En del meningsdannere og andre ...

Paw Østergaard Jense, formand for Danmarks Biblioteksforening, 2022 -

Kære kulturminister, tillykke med jobbet

LEDER Der er megen ære i at være minister for kultur. Jakob; du har været ude og titulere dig selv som minister for demokrati og dannelse. Det er stærkt og det forpligter. ...