Gå på opdagelse i børnelitteraturen på ny spændende legeplads

Skrevet af

Jakob Lærkes

10 december, 2017

Uden for Gladsaxe Hovedbibliotek ligger en stor bar plæne, som er populær blandt hundeluftere, men ellers ligger øde hen. Indenfor har vi tit kigget ud og ønsket, at man kunne bruge det område til noget mere, og den drøm går i opfyldelse til august, når 3.500 m2 græs bliver forvandlet til en grøn have med en unik temalegeplads.

Biblioteket som byudvikler
Bibliotekshaven, som vi kalder området, er resultatet af en fler-årig intensiv indsats, men også sol, måne og stjerner, der mødes på rette tidspunkt og skinner ned på biblioteket.

Gladsaxe Kommune vækster i disse år og har en stærk agenda om at tiltrække nye virksomheder og borgere – ikke mindst børnefamilier. I denne konkurrence er kulturtilbud og attraktive byrum en vigtig faktor, og her har vi som bibliotek meget at byde ind med.

Gladsaxe har gennem årene været en by for biler, og der er brug for flere grønne oaser til ophold og samvær. Der er også behov for at noget af det kulturliv, som er gemt væk i institutionerne, bliver synligt udenfor, så vi får en mere levende by.

Hovedbiblioteket stiller til start med en central placering i Gladsaxe, vi har 365.000 besøgende om året, og vi prioriterer at levere et stærkt fritidstilbud til netop børnefamilierne. I forvejen er der masser af liv inden for murene, og derfor har det været oplagt at lægge kræfterne her hos os. Men det har krævet, at vi er gået aktivt ind i et langsigtet og tværgående strategiarbejde i kommunen, og at vi har meldt os med medarbejderressourcer som en drivkraft i byfornyelsesprocessen.

På opdagelse i børnelitteraturen
At skabe et samlingspunkt kræver et arkitektonisk fyrtårn at samles om, og det får vi med den nye legeplads. Vores arkitekt på legepladsen, UNO, er gået til tegnebrættet med opgaven at skabe en legeplads, der sætter en klar signatur på området og samtidig afspejler placeringen lige ved biblioteket.

Resultatet bliver en temalegeplads, der henter sin inspiration i børnelitteraturens eventyrlige verden, og hvor særkendet bliver en stor boghylde, der vil kunne ses på lang afstand. Her kan ungerne boltre sig i gynger, rutsjebane og klatrenet, men de kan også besøge Mustafas Kiosk, klatre på Cirkelines prikker og hilse på Mummi og Antboy. Der kommer også et område med vipper og trampoliner, som efter planen bliver inspireret af de berømte børnerim fra Okker gokker gummi klokker. Ved siden af indretter vi en sandkasse til de mindre børn, som også kan lege i butikkerne fra Palle Alene i Verden.

Ideen med legepladsen er at lade børnene gå på opdagelse i børnelitteraturen, både de gamle og de nye klassikere. Legepladsen bliver et sted, hvor børnene kan leve sig ind i bøgernes verden med citater, figurer og fortællinger – hvor de kan lege, læse, opleve og føle.

Det hele bliver pakket ind af grønne volde og kirsebærtræer, og håndværkere har allerede nu banket hul ind til børnebiblioteket, så der bliver direkte adgang fra haven til børnebiblioteket. Det har nemlig været vigtigt for os at åbne bygningen op, så by og bibliotek kan smelte sammen.

Kobler leg og læring
Med legepladsen vil vi skabe en naturlig sammenhæng mellem bevægelse, leg og især læring – et område, som på Gladsaxe Bibliotekerne har fået et særligt strategisk fokus i kølvandet på folkeskolereformen. Vi har en ambition om at blive en central samarbejdspartner for daginstitutioner og skoler, og vi har både en flok engagerede børnebibliotekarer og et tværfagligt team, der arbejder dedikeret med denne opgave. Her giver legepladsen os unikke muligheder for at formidle børnelitteraturens forunderlige verden og synliggøre over for vores samarbejdspartnere, hvad vi kan som bibliotek.

Trods håndværkerlarm er medarbejderne gået i gang med at generere idéer til, hvordan vi kan integrere legepladsen i vores arbejde. Allerede nu ved vi, at vi vil bruge legepladsen som et værktøj til at lave anderledes lege- og læringsaktiviteter til børnehaver og elever i indskolingen, så den fx kan understøtte børnenes sprogudvikling. Ligesom vi vil kunne bruge haven til både teaterforestillinger, koncerter og kreative arrangementer.

Jeg for min del kan heller ikke lade være med at drømme videre om, hvordan den færdige have bliver, men én ting ved jeg – nemlig at det bliver en legeplads ud over det sædvanlige; en legeplads, der vil sætte sin signatur på området og give børnefamilierne lyst til at komme igen og igen og igen.

 

Bemærk – Projektet afventer de sidste godkendelser fra rettighedshaverne til at benytte enkelte af illustrationerne som vist. Der tages derfor forbehold for enkelte ændringer til det endelige projekt i benyttelsen af de kendte værker fra børnelitteraturen.

Bibliotekets samfundsværdi

LEDER For mig er der er altid grund til at tale biblioteker og bøger. I sommer har begge dele fyldt godt op – bibliotekerne i medierne og bøgerne i feriebagagen. Bibliotekerne ...

Menneske- eller skærmsamfund

Hver 8. skole skruer ned for brug af computere og styrker analog læring i det nye skoleår. Knap var sommerferien slut før en rundspørge offentliggjort i bl.a. TV2 News i ...

Set fra MIN stol – Bibliotekerne er kulturens rugbrød

Vi lever i et velfærdssamfund og heldigvis for det. For det er en god og stærk samfundsmodel, som sikrer, at vi har et trygt samfund, hvor der for eksempel er adgang til ...

Barack Obama bakker bibliotekerne op

I et åbent brev 17. juli i år tager USA’s tidligere præsident til genmæle mod de krav om censur, som amerikanske bibliotekarer og folkebiblioteker har oplevet det seneste ...

Politisk prioritering af en stærk læsekultur i Roskilde Kommune

Få ting kommer af sig selv. Det er en af livets endegyldige sandheder, der særligt gør sig gældende, når det kommer til læring, dannelse og læsning. Det er i hvert fald de ...

The Library is the Place: Information, Recreation, Inspiration

Irland har fået en ny national folkebiblioteksstrategi for 2023-2027. Et par af de nye målpunkter er udrulning af det nationale “Skills for Life” paraplyprogram, der ...

Der er et valg tilbage!

Meldingen var krystalklar, da Topmødet 2023 vendte kikkerten mod grøn omstilling. Der er behov for styrket klimahandling. Borgerne, civilsamfundet og bibliotekerne skal spille ...

The Library of Things – Et bidrag til bedre lokalsamfund og øget bæredygtighed

Det traditionelle biblioteks rolle som en af de ældste deleøkonomier i verden med bogen – adgang til oplysning og oplevelse – som omdrejningspunkt bruges nu som model for ...