Gang i biblioteket og i DB

Skrevet af

23. april, 2014

Det er med gåpåmod og stor lyst men også med en vis ydmyghed, jeg tager hul på mit formandskab for Danmarks Biblioteksforening. Bibliotekerne blev skabt for at sikre borgerne adgang til viden, kultur og som en platform for demokrati. Alt sammen vigtige forudsætninger for sammenhængskraften i vores samfund.  DBs opgave er at med- virke til, at bibliotekerne – i et samfund i rivende udvikling – fortsat er centralt placeret og fortsat kan tilbyde borgerne relevant kvalitets- service. Det kræver et aktivt og bredt forankret DB, og det vil jeg sammen med jer medlemmer, Repræsentantskabet og sekretariatet arbejde stenhårdt for at opnå.

Jeg kender, efter fire år i Forretningsudvalget, DB inde fra. Der er i perioden søsat mange sødygtige skibe. Men bibliotekerne er også ude i høj sø og har masser af udfordringer foran sig lige nu, bl.a. kommunale nedskæringer og behov for nye digitale forretnings- modeller.

Samtidig står bibliotekerne i de kommende år foran både store og spændende udviklingsmuligheder. Bibliotekerne skal i stigende grad opleves som borgernes naturlige indgang til den offentlige sektor. De er blandt de mest troværdige og innovative offentlige organisationer. Jo mere digitalt samfundet bliver, jo mere behov er der for bibliotekets særlige ekspertise og som den menneskelige indgang til den offentlige sektor – ja efter min mening til hele samfundet. Med et kompetent og serviceorienteret personale, der udover udlåns-/formidlingsopgaven tilbyder it- og søgekurser samt kulturoplevelser til alle, der vil, er biblioteket et sted at mødes og søge viden – borgernes lokale mulighed for selv at orientere sig og deltage i udviklingen.

Lige for står den nye folkeskolereform og helhedsskolen. Her kan bibliotekerne komme til at spille en spændende og udviklende rolle som skolernes partnere ved f.eks. at bidrage til at gøre eleverne informationskompetente og digitalt dannede og vidende. Læ-seløft og litteraturformidling kunne også være et andet vigtigt samarbejds- område.

DB arbejder både nationalt og internationalt, for vi har meget at byde på, men også fordi vi i Danmark har brug for det og kan blive inspireret.

Jeg vil sige tak for den brede opbakning og kvittere ved at lægge op til en mere politisk aktiv forening, hvor vi skal have flere i sving. Når Repræsentantskabet mødes midt i maj for at konstituere sig og vælge Forretningsudvalg, vil jeg lægge op til flere nye udvalg, som skal spille en mere fremtrædende, men også arbejdsom rolle. DB skal sætte dagsordenen både i Danmark og internationalt i et stadig mere globalt samfund.

Bibliotekerne skal være med, hvor det sker. Hvad enten der er tale om Folkemøde på Bornholm, høringer i Folketinget, Bogforum i Bella Center, Kulturelle Tænketanke, internationale udviklingsfora eller når Aarhus skal være Europæisk Kulturhovedstad i 2017.

Biblioteket skal ikke være til at komme udenom, og dét skal Danmarks Biblioteksforening være garant for.

 

Af Steen Bording Andersen (A), nyvalgt formand for Danmarks Biblioteksforening. Leder bragt i ’Danmarks Biblioteker’ nr. 2, 2014.

Public Library of the Year 2024

Skal jeres nye biblioteksbyggeri nomineres til årets bibliotek, eller er der et andet biblioteksbyggeri du vil nominere?

De kommunale budgetter og bibliotekets samfundskraft

Biblioteket skal rykkes op på dagsordenen. Budgetkataloger er på vej, og i kommunerne går drøftelserne om midler og muligheder på drift og anlæg i 2025 i gang fra april. ...

Sønderborg Værtsby Bibliotekspolitisk Topmøde 2024

BESØG MULTIKULTURHUSET! Folk stod i kø på havnen for at være med til åbningen af Multikulturhuset. “Vi har nu fået nogle helt fantastiske faciliteter for kultur og kunst. ...

Interview – EBLIDA står et godt sted

Vi bliver involveret i flere EU-projekter, vi laver vores egen EU-ansøgning, og vi øger vores tilstedeværelse i Bruxelles, fortæller Mikkel Christoffersen, den nye direktør ...

Man kan regne med bibliotekerne

Også i AI-tider, fastslår Annette W. Godt i forlængelse af “Er der nogen, der vil være med” – debatten om bibliotekernes informationsopgave i dag. Men med ...

Set fra MIN stol: Kalundborg – vejen til en moderne innovativ videns- og oplevelseskommune

Kalundborg Kommune er inde i en gennemgribende udvikling! Fra at have været en mindre havneby i Vestsjælland til at være den største havneby på Sjælland med ny industri og ...

Grundloven har 175-års jubilæum

Og bibliotekerne er indbudt til fejringen. Med en bevilling på 9,7 millioner over fire år fra Nordea-fonden vil GRUNDLOVSFESTEN.dk engagere skoler, biblioteker, boligforeninger ...

Havneparken og Pakhuset i Kalundborg tager form

Nye rammer om kultur og bibliotek på vej i den gamle købstad i Nordvestsjælland. I 2015 blev en kornsilo fra 1903 på havnen i Kalundborg revet ned, og det skabte et nyt åbent ...