Generation Code: Born at the Library

Skrevet af

Marie Engberg Eiriksson

9 december, 2019

"Digitaliseringen sker lige nu, og det er vigtigt, at vi får talt om de nye problemstillinger, det bringer med sig. Alle europæere har brug for nye digitale færdigheder, og Bibliotekerne spiller en vigtig rolle i denne proces”. Sådan sagde Mariya Gabriel, den nuværende europæiske kommissær for digital økonomi og samfund, som hovedtaler til efterårets Generation Code 2019 i Bruxelles.

I oktober mødtes 72 biblioteksansatte fra 24 europæiske lande med 85 af Europa-Parlamentets politikere fra 22 lande i Europa-Parlamentet. De var sat i stævne af netværket Public Libraries 2030 i forbindelse med EU Code Week. Her skulle de at tale om og vise, hvordan biblioteker i Europa arbejder med digital innovation, -læring, -dannelse og -inklusion.

Fra Danmark deltog Niels Fuglsang (A) og Margrethe Auken (F), som blev vist rundt i udstillingen af Steen Bording Andersen (A), formand for Danmarks biblioteksforening mm, og Marie Østergård, bibliotekschef i Aarhus og formand for Public Libraries 2030.
“Bibliotekerne har påtaget sig rollen at være dem, der står for den reelle inklusion af borgere i dagens Europa”, udtalte den italienske EU-politiker Brando Benefei, indvalgt i parlamentet for 2. gang, fra talerstolen. Og han har ret. Hvert år deltager over 2.3 millioner EU-borgere i kurser i digital dannelse på et bibliotek. Det kan være lige fra basale færdigheder til programmering og digital sikkerhed.

Udstillingen Generation Code var et udsnit af spændende og nyskabende projekter på europæiske folkebiblioteker:

Air Seekers – Anderlecht Library og Muntpunt Library i Belgien samt Public Libraries 2030 har installeret luftkvalitetsmålere på flere forskellige biblioteker. Biblioteksbrugere får adgang til målingerne og mulighed for selv at arbejde med data og miljø, der er relevante for deres eget nærmiljø.

VR Play Ground – et litauisk VR-projekt, hvor man i en imaginær verden møder og interagerer med tre virtuelle karakterer, der hjælper med biblioteksservice på litauisk. Målgruppen er både børn og ældre. Brugerne kan skabe deres egne avatarer, indrette deres egen verden og spille forskellige spil med både lærings- og underholdningsindhold. Til gruppen af ældre er der særligt målrettede kognitive træ-ningsspil. Platformen er tilgængelig på alle litauiske folkebiblioteker i det nye år.

The Smallest Privacy Show – er et lille bitte quizshow i 1970’er stil med guldlamé og glitter. Showet blev udviklet til ældre borgere, som en måde at formidle principper for sikkert internetbrug på en tilgængelig og sjov måde til målgruppen. Samtidig får man praktiske værktøjer, man kan bruge med det samme. Efter showet får brugerne en data detox-pakke med hjem, så de hen over otte dage kan forbedre deres egen digitale sikkerhed. Selvom den første målgruppe, man arbejdede med, var ældre, er showet nu blevet udvidet og i november 2019 havde de 500 elever fra erhvervsuddannelserne igennem forløbet.

De 24 projekter, der blev udstillet til Generation Code, viser, at bibliotekerne i den grad er både villige og i stand til at tage den digitale inklusions-opgave på sig. De viser også, at bibliotekerne på tværs af Europa møder og arbejder med de samme problemstillinger, og at vi med fordel kan samarbejde og låne fra hinanden.

 

MARIE ENGBERG EIRIKSSON, Masterstuderende/Universelt Design og Tilgængelighed, PL2030 Netværket og IFLA’s Sektionskomité: Library Services for People with Special Needs

SVM-regeringen og kulturen

Den ny regering har sine første 100 dage bag sig. Hvad er dens mål for kulturen – står vi foran en regulær storhedstid, nye penge og et styrket politisk fokus? Kigger man ...

Rusland er en kulturnation

LEDER Det er nu et år siden den russiske invasion af nabolandet Ukraine tog sin begyndelse. Heldigvis er krigen en fiasko for Rusland. Med hjælp fra nye og gamle venner i Vesten ...