Giv Danmark en ny kulturpolitik. Midt i en samfundskrise

Skrevet af

12. juni, 2020

Tør regeringen det, og hvis ja – hvad skal en kulturpolitik omfatte?

Midt under coronakrisen har Danmarks Biblioteker kigget fremad og bedt Morten Hesseldahl, Jane Jegind, Jeppe Bjørn, Marie Østergård, Henrik Jochumsen, Svend Larsen, Jakob Lærkes, Morten Visby og Rikke Rottensten om hver især at pege på tre ting – læs mere i artiklen: Ny kulturpolitik efterlyses.

Kulturpolitikken skal se på fundamentale og konkrete ting: Dét, der gør os til kulturnation, kultur som innovations- og demokratiskabende kraft, værdien af uafhængige danske kulturtilbud, rollefordling og det digitales potentiale, public service og ny fordeling af de statslige kulturkroner, nye støttemuligheder til livekunst og vækstlag i f.eks. teatre, bæredygtige værdikæder og nedsættelse af bogmoms, museer og historie/kulturarvsformidling, kulturklippekort til unge, kulturudveksling og et kulturens analyseinstitut – og så ikke overraskende her i spalterne: På litteratur og biblioteker.

Her fremhæves betydningen af – litteraturudbredelse/-formid-ling og læselyst samt sproginitiativer og bogproduktion i en digital tid. Og særligt for bibliotekerne: De skal vægtes som indgang til viden og læsning, og som fælles lokale mødesteder samt rum for en åben samfundsdebat.

Endelig skal politikken vise vejen frem – den skal være visionær!

Hvis man skal være lidt grov: Kulturminister Joy Mogensens udtalelse om det upassende i at tale om støtte og hjælp til kulturen under corona allerede 14 dage efter nedlukningen den 25. marts i Berlingske, når man er midt i ‘en samfundskrise’ – fik folk op af stolene. Men var, skønt formentlig ugennemtænkt, måske ikke så tosset endda. Under alle omstændigheder tydeliggjorde den kulturens og kunstens dilemma politisk set.

Den pegede også på, at lige efter corona og klima/grøn omstilling, så må kulturen på dagsordenen. Som også to politikerinterviews påpeger i dette blad.

Danmarks Biblioteksforening bidrager gerne til en samtale og proces for en ny dansk kulturpolitik med kulturministeren og andre. Og DB’s formand, Steen Bording Andersen (A), ser gerne handling i forbindelse med kulturen og dens rolle i samfundet. “En ny kulturpolitik vil kunne skabe nyt frugtbart fokus på kulturen og er noget, DB gerne deltager i at drøfte. Skulle jeg selv pege på tre ting, som skal med, er der ingen tvivl. Bibliotekernes betydning for: Læsning, læselyst og litteraturen og deres betydning for sprogudvikling, for personlig og samfundsmæssig indsigt og udvikling – og bibliotekernes rolle som lokalsamfundets fælles demokratiske mødested.”

■  Når selv en kulturminister kan komme i tvivl om, hvad man prioriterer i en siddende regering, så er det på høje tid at tage debatten. At gøre det vil bidrage til regeringens nye image som stærk og handlekraftig – ikke bare i en krisetid, men fremadrettet. Kulturministerens og regeringens nok allervigtigste opgave på kultur- og kunstområdet kan ikke længere gradbøjes eller forhales: Tag diskussionen og skab en ny stærk kulturpolitik for Danmark.

Artiklen er fra Danmarks Biblioteker nr. 3, 2020.

Public Library of the Year 2024

Skal jeres nye biblioteksbyggeri nomineres til årets bibliotek? Der er nu åbnet for ansøgning om nominering til IFLA’s internationale bibliotekspris – til og med fredag ...

De kommunale budgetter og bibliotekets samfundskraft

Biblioteket skal rykkes op på dagsordenen. Budgetkataloger er på vej, og i kommunerne går drøftelserne om midler og muligheder på drift og anlæg i 2025 i gang fra april. ...

Sønderborg Værtsby Bibliotekspolitisk Topmøde 2024

BESØG MULTIKULTURHUSET! Folk stod i kø på havnen for at være med til åbningen af Multikulturhuset. “Vi har nu fået nogle helt fantastiske faciliteter for kultur og kunst. ...

Interview – EBLIDA står et godt sted

Vi bliver involveret i flere EU-projekter, vi laver vores egen EU-ansøgning, og vi øger vores tilstedeværelse i Bruxelles, fortæller Mikkel Christoffersen, den nye direktør ...

Man kan regne med bibliotekerne

Også i AI-tider, fastslår Annette W. Godt i forlængelse af “Er der nogen, der vil være med” – debatten om bibliotekernes informationsopgave i dag. Men med ...

Set fra MIN stol: Kalundborg – vejen til en moderne innovativ videns- og oplevelseskommune

Kalundborg Kommune er inde i en gennemgribende udvikling! Fra at have været en mindre havneby i Vestsjælland til at være den største havneby på Sjælland med ny industri og ...

Grundloven har 175-års jubilæum

Og bibliotekerne er indbudt til fejringen. Med en bevilling på 9,7 millioner over fire år fra Nordea-fonden vil GRUNDLOVSFESTEN.dk engagere skoler, biblioteker, boligforeninger ...

Havneparken og Pakhuset i Kalundborg tager form

Nye rammer om kultur og bibliotek på vej i den gamle købstad i Nordvestsjælland. I 2015 blev en kornsilo fra 1903 på havnen i Kalundborg revet ned, og det skabte et nyt åbent ...