Giv Danmark en ny kulturpolitik. Midt i en samfundskrise

Skrevet af

Hellen Niegaard

12 juni, 2020

Tør regeringen det, og hvis ja – hvad skal en kulturpolitik omfatte?

Midt under coronakrisen har Danmarks Biblioteker kigget fremad og bedt Morten Hesseldahl, Jane Jegind, Jeppe Bjørn, Marie Østergård, Henrik Jochumsen, Svend Larsen, Jakob Lærkes, Morten Visby og Rikke Rottensten om hver især at pege på tre ting – læs mere i artiklen: Ny kulturpolitik efterlyses.

Kulturpolitikken skal se på fundamentale og konkrete ting: Dét, der gør os til kulturnation, kultur som innovations- og demokratiskabende kraft, værdien af uafhængige danske kulturtilbud, rollefordling og det digitales potentiale, public service og ny fordeling af de statslige kulturkroner, nye støttemuligheder til livekunst og vækstlag i f.eks. teatre, bæredygtige værdikæder og nedsættelse af bogmoms, museer og historie/kulturarvsformidling, kulturklippekort til unge, kulturudveksling og et kulturens analyseinstitut – og så ikke overraskende her i spalterne: På litteratur og biblioteker.

Her fremhæves betydningen af – litteraturudbredelse/-formid-ling og læselyst samt sproginitiativer og bogproduktion i en digital tid. Og særligt for bibliotekerne: De skal vægtes som indgang til viden og læsning, og som fælles lokale mødesteder samt rum for en åben samfundsdebat.

Endelig skal politikken vise vejen frem – den skal være visionær!

Hvis man skal være lidt grov: Kulturminister Joy Mogensens udtalelse om det upassende i at tale om støtte og hjælp til kulturen under corona allerede 14 dage efter nedlukningen den 25. marts i Berlingske, når man er midt i ‘en samfundskrise’ – fik folk op af stolene. Men var, skønt formentlig ugennemtænkt, måske ikke så tosset endda. Under alle omstændigheder tydeliggjorde den kulturens og kunstens dilemma politisk set.

Den pegede også på, at lige efter corona og klima/grøn omstilling, så må kulturen på dagsordenen. Som også to politikerinterviews påpeger i dette blad.

Danmarks Biblioteksforening bidrager gerne til en samtale og proces for en ny dansk kulturpolitik med kulturministeren og andre. Og DB’s formand, Steen Bording Andersen (A), ser gerne handling i forbindelse med kulturen og dens rolle i samfundet. “En ny kulturpolitik vil kunne skabe nyt frugtbart fokus på kulturen og er noget, DB gerne deltager i at drøfte. Skulle jeg selv pege på tre ting, som skal med, er der ingen tvivl. Bibliotekernes betydning for: Læsning, læselyst og litteraturen og deres betydning for sprogudvikling, for personlig og samfundsmæssig indsigt og udvikling – og bibliotekernes rolle som lokalsamfundets fælles demokratiske mødested.”

■  Når selv en kulturminister kan komme i tvivl om, hvad man prioriterer i en siddende regering, så er det på høje tid at tage debatten. At gøre det vil bidrage til regeringens nye image som stærk og handlekraftig – ikke bare i en krisetid, men fremadrettet. Kulturministerens og regeringens nok allervigtigste opgave på kultur- og kunstområdet kan ikke længere gradbøjes eller forhales: Tag diskussionen og skab en ny stærk kulturpolitik for Danmark.

Artiklen er fra Danmarks Biblioteker nr. 3, 2020.

Regeringen er i arbejdstøjet… holder løfterne?

Trods kun relativt få måneder bag sig kan ingen sige, at regeringen ikke er trukket i arbejdstøjet, som lovet ved tiltrædelsen i december 2022. En del meningsdannere og andre ...

Paw Østergaard Jense, formand for Danmarks Biblioteksforening, 2022 -

Kære kulturminister, tillykke med jobbet

LEDER Der er megen ære i at være minister for kultur. Jakob; du har været ude og titulere dig selv som minister for demokrati og dannelse. Det er stærkt og det forpligter. ...