Giv Danmark en ny kulturpolitik. Midt i en samfundskrise

Skrevet af

Hellen Niegaard

12 juni, 2020

Tør regeringen det, og hvis ja – hvad skal en kulturpolitik omfatte?

Midt under coronakrisen har Danmarks Biblioteker kigget fremad og bedt Morten Hesseldahl, Jane Jegind, Jeppe Bjørn, Marie Østergård, Henrik Jochumsen, Svend Larsen, Jakob Lærkes, Morten Visby og Rikke Rottensten om hver især at pege på tre ting – læs mere i artiklen: Ny kulturpolitik efterlyses.

Kulturpolitikken skal se på fundamentale og konkrete ting: Dét, der gør os til kulturnation, kultur som innovations- og demokratiskabende kraft, værdien af uafhængige danske kulturtilbud, rollefordling og det digitales potentiale, public service og ny fordeling af de statslige kulturkroner, nye støttemuligheder til livekunst og vækstlag i f.eks. teatre, bæredygtige værdikæder og nedsættelse af bogmoms, museer og historie/kulturarvsformidling, kulturklippekort til unge, kulturudveksling og et kulturens analyseinstitut – og så ikke overraskende her i spalterne: På litteratur og biblioteker.

Her fremhæves betydningen af – litteraturudbredelse/-formid-ling og læselyst samt sproginitiativer og bogproduktion i en digital tid. Og særligt for bibliotekerne: De skal vægtes som indgang til viden og læsning, og som fælles lokale mødesteder samt rum for en åben samfundsdebat.

Endelig skal politikken vise vejen frem – den skal være visionær!

Hvis man skal være lidt grov: Kulturminister Joy Mogensens udtalelse om det upassende i at tale om støtte og hjælp til kulturen under corona allerede 14 dage efter nedlukningen den 25. marts i Berlingske, når man er midt i ‘en samfundskrise’ – fik folk op af stolene. Men var, skønt formentlig ugennemtænkt, måske ikke så tosset endda. Under alle omstændigheder tydeliggjorde den kulturens og kunstens dilemma politisk set.

Den pegede også på, at lige efter corona og klima/grøn omstilling, så må kulturen på dagsordenen. Som også to politikerinterviews påpeger i dette blad.

Danmarks Biblioteksforening bidrager gerne til en samtale og proces for en ny dansk kulturpolitik med kulturministeren og andre. Og DB’s formand, Steen Bording Andersen (A), ser gerne handling i forbindelse med kulturen og dens rolle i samfundet. “En ny kulturpolitik vil kunne skabe nyt frugtbart fokus på kulturen og er noget, DB gerne deltager i at drøfte. Skulle jeg selv pege på tre ting, som skal med, er der ingen tvivl. Bibliotekernes betydning for: Læsning, læselyst og litteraturen og deres betydning for sprogudvikling, for personlig og samfundsmæssig indsigt og udvikling – og bibliotekernes rolle som lokalsamfundets fælles demokratiske mødested.”

■  Når selv en kulturminister kan komme i tvivl om, hvad man prioriterer i en siddende regering, så er det på høje tid at tage debatten. At gøre det vil bidrage til regeringens nye image som stærk og handlekraftig – ikke bare i en krisetid, men fremadrettet. Kulturministerens og regeringens nok allervigtigste opgave på kultur- og kunstområdet kan ikke længere gradbøjes eller forhales: Tag diskussionen og skab en ny stærk kulturpolitik for Danmark.

Artiklen er fra Danmarks Biblioteker nr. 3, 2020.

Styrk bibliotekerne og Dansk Kulturliv

LEDER Endnu et budget er netop blevet vedtaget i de danske kommuner. Kort tid efter vi kunne glæde os over, at der var afsat lidt flere midler til kultur i finanslovsforslaget, ...

Ansvar for Danmark – Budgetter, besparelser og biblioteker

Alle kommuner har netop været ude i flere måneders hårde 2024 budget- forhandlinger. Besparelser langt ind i velfærden tegner sig. Nærmest bizart at se på i en tid, hvor ...

Biblioteksbrug i dag og i morgen

Hvordan bruges bibliotekerne? Det er ti år siden, at Tænketanken Fremtidens Biblioteker udkom med sin første brugeranalyse, og der er sket meget i biblioteksverdenen siden. Ti ...

Uro om Københavns biblioteker

Flere efterspurgte og populære bøger i udstillinger og udvidet onlinebetjening, men færre bøger på reolerne og færre timer med bibliotekarbetjening. Bibliotekernes aktuelle ...

Hvad mener borgmesteren?

INTERVIEW – I kølvandet på den aktuelle debat om færre bøger og ringere bemanding i Københavns biblioteker fortæller kultur- og fritidsborgmester Mia Nyegaard (B) som ...

Regeringen i Norge styrker bibliotekerne

Litteratur og læsning for alle er sammen med lige adgang til digitalt indhold er vigtigt for den norske regering. Kultur- og Ligestillingsdepartementet udvider den norske ...

Set fra MIN stol – Behov for fællesskaber: Ikke mere mere snak – nu handler vi

600.000 danskere føler sig ensomme, og tallet er stigende. Det er en stor samfundsmæssig udfordring, som bibliotekerne i Danmark har en unik mulighed for at gøre noget ved. Set ...

Nekrolog: Biblioteksvagten (1999-2023) gav borgerne svar

Biblioteksvagten afgår ved døden. De danske bibliotekers landsdækkende spørgetjeneste – en fælles læsesal på nettet – er snart en saga blot. En af de mest succesfulde ...