Gør det konkret, gør det synligt – folkeskolereformen og folkebibliotekerne

Skrevet af

Lotte Hviid Dhyrbye

13 april, 2015

Konferencen Trick or treat var arrangeret af Danmarks Biblioteksforening (DB) sammen med Kulturstyrelsen og Bibliotekschefforeningen (BCF) og tog afsæt i Folkeskolereformens delvision om ’den åbne folkeskole og et udvidet samarbejde med lokalsamfundet’.

Fra profession til professionel
Gør det bedre, gi’ det videre, lød det fra fremtidsforsker Henrik Good Hovgaard fra Future Navigator. Har nogle været angste for professionsoverlap/-overgreb mellem skolernes lærere og folkebibliotekets bibliotekarer, er det på tide at droppe det nu. En fremtidstrend er helt klart en bevægelse fra et afsæt baseret på profession til en professionel tilgang, fremhævede fremtidsforskeren.

En synsvinkel som også blev bakket varmt op af ikke mindst Bibliotekarforbundets formand, Tine Jørgensen, mens Danmarks Lærerforenings næstformand, Dorte Lange, på sin side kom med udmeldingen: Ingen professionsforskrækkelse her!

Meldingerne er klare: Lærernes didaktiske tilgang kan i kombination med bibliotekarernes informationskompetencer bidrage til at styrke bl.a. læringsmålet for dannelse.

Gør det konkret – og gør det synligt
I skal samarbejde, lød det kraftigt opfordrende fra programmets to ministre, kulturminister Marianne Jelved (B), og undervisningsminister Christine Antorini (A). Hvor relationer mellem skoler og biblioteker tidligere har været mere fragmentariske og måske ofte relativt beskedne, så giver det i dag rigtig god mening at medindtænke folkebibliotekets særlige informations- og læ-seunderstøttende kompetencer i skolernes tilbud til fordel for både børn og lærere, forstod man på dagens mange indlæg. 

Annette Hartøft, skoleleder fra Lyshøjskolen i Kolding, kom således med en konkret bestillingsliste til folkebiblioteket, “Tre stykker implementeringsguf”. Udfordringen er imidlertid også, blev det understreget af Silkeborgs bibliotekschef, Lars Bornæs, at man lokalt står med ét folkebibliotek til f.eks. 30 lokale skoler.

Derfor lød dagens anbefaling fra flere sider bl.a. Danmarks Biblioteksforening: Løft samarbejdet, systematiser det og drøft dets potentiale og konsekvenser i kommunernes relevante politiske udvalg. En forudsætning for en ny ramme at agere i, er et bredere politisk mandat, påpegede DBs næstformand Kirsten Boelt.

Fornuft og partnerskab sat i system
Alle var enige om, at det kan være svært for et folkebibliotek, som i øvrigt er optaget af voksende opgaver og stram økonomi, at facilitere f.eks. 30 lokale folkeskoler. Derfor må det også godt prissættes, lød det bl.a. fra kulturminister Marianne Jelved. Kommunerne skal betale for den undervisning, der lægges i andet regi.

Mogens Vestergaard, BCFs formand, præciserede, at der skal bygges videre på det partnerskab, som allerede findes i dag. Men det skal gerne understøttes af egentlige partnerskabsaftaler, lød det fra Anette Hartøft.

Se også https://www.db.dk/trick-or-treat-tilbageblik.

Regeringen er i arbejdstøjet… holder løfterne?

Trods kun relativt få måneder bag sig kan ingen sige, at regeringen ikke er trukket i arbejdstøjet, som lovet ved tiltrædelsen i december 2022. En del meningsdannere og andre ...

Paw Østergaard Jense, formand for Danmarks Biblioteksforening, 2022 -

Kære kulturminister, tillykke med jobbet

LEDER Der er megen ære i at være minister for kultur. Jakob; du har været ude og titulere dig selv som minister for demokrati og dannelse. Det er stærkt og det forpligter. ...