Gør det konkret, gør det synligt – folkeskolereformen og folkebibliotekerne

Skrevet af

13. april, 2015

Konferencen Trick or treat var arrangeret af Danmarks Biblioteksforening (DB) sammen med Kulturstyrelsen og Bibliotekschefforeningen (BCF) og tog afsæt i Folkeskolereformens delvision om ’den åbne folkeskole og et udvidet samarbejde med lokalsamfundet’.

Fra profession til professionel
Gør det bedre, gi’ det videre, lød det fra fremtidsforsker Henrik Good Hovgaard fra Future Navigator. Har nogle været angste for professionsoverlap/-overgreb mellem skolernes lærere og folkebibliotekets bibliotekarer, er det på tide at droppe det nu. En fremtidstrend er helt klart en bevægelse fra et afsæt baseret på profession til en professionel tilgang, fremhævede fremtidsforskeren.

En synsvinkel som også blev bakket varmt op af ikke mindst Bibliotekarforbundets formand, Tine Jørgensen, mens Danmarks Lærerforenings næstformand, Dorte Lange, på sin side kom med udmeldingen: Ingen professionsforskrækkelse her!

Meldingerne er klare: Lærernes didaktiske tilgang kan i kombination med bibliotekarernes informationskompetencer bidrage til at styrke bl.a. læringsmålet for dannelse.

Gør det konkret – og gør det synligt
I skal samarbejde, lød det kraftigt opfordrende fra programmets to ministre, kulturminister Marianne Jelved (B), og undervisningsminister Christine Antorini (A). Hvor relationer mellem skoler og biblioteker tidligere har været mere fragmentariske og måske ofte relativt beskedne, så giver det i dag rigtig god mening at medindtænke folkebibliotekets særlige informations- og læ-seunderstøttende kompetencer i skolernes tilbud til fordel for både børn og lærere, forstod man på dagens mange indlæg. 

Annette Hartøft, skoleleder fra Lyshøjskolen i Kolding, kom således med en konkret bestillingsliste til folkebiblioteket, “Tre stykker implementeringsguf”. Udfordringen er imidlertid også, blev det understreget af Silkeborgs bibliotekschef, Lars Bornæs, at man lokalt står med ét folkebibliotek til f.eks. 30 lokale skoler.

Derfor lød dagens anbefaling fra flere sider bl.a. Danmarks Biblioteksforening: Løft samarbejdet, systematiser det og drøft dets potentiale og konsekvenser i kommunernes relevante politiske udvalg. En forudsætning for en ny ramme at agere i, er et bredere politisk mandat, påpegede DBs næstformand Kirsten Boelt.

Fornuft og partnerskab sat i system
Alle var enige om, at det kan være svært for et folkebibliotek, som i øvrigt er optaget af voksende opgaver og stram økonomi, at facilitere f.eks. 30 lokale folkeskoler. Derfor må det også godt prissættes, lød det bl.a. fra kulturminister Marianne Jelved. Kommunerne skal betale for den undervisning, der lægges i andet regi.

Mogens Vestergaard, BCFs formand, præciserede, at der skal bygges videre på det partnerskab, som allerede findes i dag. Men det skal gerne understøttes af egentlige partnerskabsaftaler, lød det fra Anette Hartøft.

Se også https://www.db.dk/trick-or-treat-tilbageblik.

Børn fortjener bedre end en læsekrise

LEDER Det er en foruroligende kendsgerning, at mange børn i Danmark mangler evne og lyst til at læse. Ifølge de seneste PIRLS og PISA undersøgelser blandt elever på ...

2024: Hvad er opgaven

På den store klinge er det på mange måder fremtiden, der skal tages stilling til i 2024. Fra massive klimaproblemer til digitale udfordringer omkring kunstig intelligens og ...

Sæt gang i lokal brugerudvikling

Få den store brugerundersøgelse Biblioteksbrug i dag og i morgen som PIXI. Undersøgelsen skaber et overblik og giver ny indsigt i bibliotekernes virksomhed, samt peger på veje ...

Er der nogen, der vil være med?

Vi skal tilbage på sporet kære sektor, opfordrede Pernille Schaltz, biblioteks- og borgerservicechef i Herning, i et debatindlæg i Danmarks Biblioteker nr. 6, 2023. Debatten ...

Set fra MIN stol – Vejen til Vejle Bibliotek og Kulturhus

Biblioteker kan noget særligt for en by og dens borgere, alligevel har vejen til et tidssvarende bibliotek i Vejle været lang. Nu sættes turbo på planerne. Aktuelt er vi gået ...

Velfærd skaber vi sammen

Ny vision undervejs: Roskilde Kommune skal være alle tiders sted at bo og leve i. Borgerne er inviteret med i processen. Det bedste liv er dem, vi deler med andre. Det kræver ...

En stærk læsekultur – en del af løsningen

I Roskilde Kommune er der politisk fokus på at arbejde strategisk med at skabe en stærk læsekultur. Fordi vi ved, at læsning kan være indgangen til et fællesskab, den kan ...

Demokratisk debat og samtale under pres: Hvad er bibliotekets rolle?

Lokaldemokratiet er udfordret, hvordan skaber vi et fælles åbent rum for debat og samtale? Hvordan kan alle komme til orde? Demokratiet lever og har det godt på bibliotekerne. ...