Grækenland bygger biblioteksfyrtårn

Skrevet af

Hellen Niegaard

14 oktober, 2019

Renzo Piano’s lysende nationalbibliotek i Athen, rammen om IFLA 2019 Kulturaftenen i Athen, sætter som central del af Stavros Niarchos Foundation Cultural Center ny standard for grækernes biblioteks- og kulturtilbud og grønt byggeri i den græske hovedstad. Et multikulturelt centrum for uddannelse, kunst, sport og rekreation.

Bygningskomplekset har en fantastisk beliggenhed ved Eginabugten ca. fire km sydvest for Athens centrum i en nærmest lige linje fra Akropolis, placeret i et tidligere ret nedslidt område brugt til lidt af hver. Bl.a. en gammel hestevæddeløbsbane og senere anvendt til parkering under OL i 2004. I dag et stadigt mere attraktivt bolig- og byområde nær vandet.

National & Public Library, Opera mm
SNFCC omfatter ud over nationalbiblioteket inkl. dets Public Library service (ca. 23.000m2) også Grækenlands nationale opera (28.000m2), en stor agora mellem disse og allerøverst over operaen en unik udsigtsplatform med et Reading Room – et regulært lysende fyrtårn. Byggeriet ligger midt i den ca. 21 hektar store nyskabte Stavros Niarchos Park med et væld af udendørs tilbud til grækerne og besøgende turister i Kallithea Kommune – en af Grækenlands ti største.

Centret er finansieret af Stavros Niarchos Foundation med omkring 600 mio. Euro til byggeri, anlæg og etablering; billionæren Stavros Niarchos (1909-1996) var skibsreder i den tunge internationale liga. Fonden har derudover bidraget med 2 x 5 mio. Euro i startårene til IT, materialer/ressourcer og drift. I praksis drives komplekset af SNFCC S.A., en nonprofit organisation med ansvar for vedligeholdelse, ledelse og drift af både SNFCC og parken. Operaens direktør og en leder af biblioteket samt chefen for det hele, Dimitris Protopsaltou, tidligere leder af Veria Central Public Library, er øverste ansvarlige. SNFCC S.A. superviseres af det græske finansministerium.

360-graders udsigt, grøn profil og kanal
Arkitekten Renzo Piano står bag projektet. Han er kendt for en række enestående byggerier så langt tilbage som 1977 med for eksempel Pompidou-centret, som han tegnede sammen med Richard Rogers. Byggeriet består af to centrale bygningskroppe sammenkoblet af en mindre bygning, så der dannes en naturlig plads mellem de tre til en udendørs agora afrundet på den fjerde side af en ny kanal, og derudover P- og parkanlæg.

Der er tænkt bæredygtige løsninger over alt. Biblioteket nærmest vokser op fra jorden og danner med sit plantebeklædte, svalende henholdsvis varme-bevarende bygningstag en bakke ud mod kysten i stil med mange af Athens småbjerge.

Hvor det er muligt anvendes naturlig ventilation. Byggeriet tager desuden højde for seismisk aktivitet.

Fra mellembygningens top findes en glasgang koblet på operadelens tagetage og fyrtårnet, The Reading Room, der med sine glasvægge skaber et lysende fælles sted for borgerne. Her er 360-graders udsigt over Athen og havet. En gigantisk bygget baldakin overdækker hele etagen, der fungerer som hovedstadens udsigtssted og har tusindvis af sol-panelceller på toppen, så byggeriet til tider selv står for 100% af strømforbruget.

Stedets fysiske forbindelse til kysten har muliggjort etablering af en særlig smuk kanal med saltvand og med indbygget lys i bunden og en dansende/lysende springvandsinstallation. Kanalen løber langs bygningerne og parken som en nord-syd gående fodgængerakse. Den afsluttes af en café og en lille bådebro med små sejlskibe, der anvendes til undervisning. Som i resten af parkanlæggets rekreative og sportsanlæg er oplevelser, fritid og læring tænkt sammen.

Nationalbiblioteket
Mens Stavros Niarchos Foudation stod for det hele i bygge- og etableringsfasen, har den i dag overdraget komplekset til staten, som ejer jorden. Vejen dertil har været lang, omkring et tiår, og naturligt nok også været præget af debat i de hårde økonomiske år, men resultatet har vist sig det hele værd.

Skønt knap nok klar valgte man således allerede i august 2016 at slå dørene op for borgerne, der siden da er strømmet til, samtidig med at biblioteket kom på plads. I 2019 er de sidste samlinger fra det gamle bibliotek blevet overflyttet; nogle af kulturarvssamlingerne er så værdifulde, at de undervejs måtte have politieskorte til SNFCC.

Det gamle klassiske nationalbibliotek i Athens centrum,  i øvrigt tegnet af danske Theophilus Hansen og åbnet i 1892, var vokset til små 1 mio. værker – bøger, tidsskrifter og manuskripter og var for utilstrækkelig til samlingerne og moderne biblioteksbrug.

Med SNFCC er Nationalbibliotekets opgave omdefineret. Det er i dag et sted ikke alene helliget til studier, forskning og kulturarv, men et levende være-, lære- og mødested for borgerne. En hub for nye idéer med kulturtilbud og et åbent læringsrum, som man selv beskriver det. Nu altså som noget helt særligt med en meget benyttet Public Library-funktion med nyindkøbt materialesamling på 35.000 enheder. Åbent fra morgen til sen aften for alle aldre. Og dertil med en række af vidt forskellige uddannelsesmæssige og interaktive faciliteter og programmer.

I perioden 2017-18 blev der organiseret mere end 7.000 gratis events and aktiviteter med over 8,3 mio. besøg. I år ventes besøgstallet at nå de seks millioner. I stueetagen findes et multifunktionsområde ideelt til seminarer, foredrag og småbegivenheder – og almindelig afslapning f.eks. ved flygelet, der frit kan anvendes. Øverste balkonetage er indrettet til udstillinger.

■ Går rejsen til Athen er Stavros Niarchos Foundation Cultural Center et oplagt besøgsmål. Hvis ikke kan man læse meget mere om det hele på www.snfcc.org/en.

Bibliotekets samfundsværdi

LEDER For mig er der er altid grund til at tale biblioteker og bøger. I sommer har begge dele fyldt godt op – bibliotekerne i medierne og bøgerne i feriebagagen. Bibliotekerne ...

Menneske- eller skærmsamfund

Hver 8. skole skruer ned for brug af computere og styrker analog læring i det nye skoleår. Knap var sommerferien slut før en rundspørge offentliggjort i bl.a. TV2 News i ...

Set fra MIN stol – Bibliotekerne er kulturens rugbrød

Vi lever i et velfærdssamfund og heldigvis for det. For det er en god og stærk samfundsmodel, som sikrer, at vi har et trygt samfund, hvor der for eksempel er adgang til ...

Barack Obama bakker bibliotekerne op

I et åbent brev 17. juli i år tager USA’s tidligere præsident til genmæle mod de krav om censur, som amerikanske bibliotekarer og folkebiblioteker har oplevet det seneste ...

Politisk prioritering af en stærk læsekultur i Roskilde Kommune

Få ting kommer af sig selv. Det er en af livets endegyldige sandheder, der særligt gør sig gældende, når det kommer til læring, dannelse og læsning. Det er i hvert fald de ...

The Library is the Place: Information, Recreation, Inspiration

Irland har fået en ny national folkebiblioteksstrategi for 2023-2027. Et par af de nye målpunkter er udrulning af det nationale “Skills for Life” paraplyprogram, der ...

Der er et valg tilbage!

Meldingen var krystalklar, da Topmødet 2023 vendte kikkerten mod grøn omstilling. Der er behov for styrket klimahandling. Borgerne, civilsamfundet og bibliotekerne skal spille ...

The Library of Things – Et bidrag til bedre lokalsamfund og øget bæredygtighed

Det traditionelle biblioteks rolle som en af de ældste deleøkonomier i verden med bogen – adgang til oplysning og oplevelse – som omdrejningspunkt bruges nu som model for ...