Grønne biblioteker i Seattle

Skrevet af

Hellen Niegaard

14 august, 2011
Der satses for tiden år kraftigt på grønnere byggeri og drift, også på biblioteksområdet. Seattle er berømt langt ud over USA for sit unikke og skulpturelle hovedbibliotek tegnet af Rem Koolhass/ OMA Architects fra 2004, men der er andre grunde til at interessere sig for kommunens biblioteker. Bl.a. dets program for filial- og lokalbiblioteker.
 
Ballard Bibliotek fra 2005 og det tilliggende Ballard Neighbourhood Service Center, en art borgerservice og lokalt community center, er et af de mest attraktive tilholdssteder i denne Seattle-forstad. Bygningen fremstår meget åben med dens megen brug af træ og glas; øjensynlig pga. områdets rødder i skandinaviske og maritime traditioner. Et stort tagudhæng giver ikke bare ly og skaber en imødekommende indgang til bygningen. Det grønne tag, en bølgeagtig bygningsstruktur, tilfører det regulær flagskibskvalitet og tiltrækker sig stor opmærksomhed blandt fagfolk og arkitekter. Ikke mindst pga. de iboende klimamæssige foranstaltninger. Taget fungerer som en biologisk ‘opdagelseshave’ og omfatter et utal af ‘low-water-use’ planter, som bibliotekslånerne kan tjekke og komme på tæt hold af via bl.a. en periskopsfunktion.
Klimamæssigt absorberer det desuden store mængder regnvand og er på den måde med til at reducere presset på områdets kloakker, oplyses det. Dertil kommer tagets solcellepaneler, som reducerer el-udgifterne. Dets installation af ovenlysvinduer tilfører desuden bygningens indre et blødt, indirekte dagslys. Dette giver ikke kun et behageligt opholds- og læsemiljø i biblioteket, men reducerer tillige behovet for anden belysning samt for indendørs køling. Tagets mange sensorer måler desuden på diverse vejrforhold, hvilket igen vises via et LED display. Arkitekterne er Bohlin, Cywinski og Jackson med Swift & Co som landskabsarkitekter. Se mere på http://www.spl.org/locations/ballard-branch/bal-about-the-branch
 
Seattles hovedbibliotek, Seattle Central Library, og dettes fantastiske prisvindende arkitektur åbnede i maj 2004 og har siden haft en del danske besøg. Også her benytter man en række innovative teknikker til at opnå status af grønt bibliotek. Biblioteket er beliggende i et tæt byområde med adgang til offentlig transport og dets regnvandsafstrømning er gemt i en 40.000 liters tank og bruges til at overrisle det omliggende område. Byggeriets glasfacader har såkaldt tripel-glaserede glas, som bidrager til at reducere varmeudviklingen. Som en lille kuri-øsitet kan nævnes, at 75 % af nedrivnings- og byggeaffald ifm. etableringen af det nye hovedbibliotek blev genanvendt. Mange andre grønne strategier anvendes.
Læs om hele det overordnede biblioteksprogram i Libraries for all fra 2008 inkl. strategien for miljøvenlig biblioteksbygninger og -drift.
 

Styrk bibliotekerne og Dansk Kulturliv

LEDER Endnu et budget er netop blevet vedtaget i de danske kommuner. Kort tid efter vi kunne glæde os over, at der var afsat lidt flere midler til kultur i finanslovsforslaget, ...

Ansvar for Danmark – Budgetter, besparelser og biblioteker

Alle kommuner har netop været ude i flere måneders hårde 2024 budget- forhandlinger. Besparelser langt ind i velfærden tegner sig. Nærmest bizart at se på i en tid, hvor ...

Biblioteksbrug i dag og i morgen

Hvordan bruges bibliotekerne? Det er ti år siden, at Tænketanken Fremtidens Biblioteker udkom med sin første brugeranalyse, og der er sket meget i biblioteksverdenen siden. Ti ...

Uro om Københavns biblioteker

Flere efterspurgte og populære bøger i udstillinger og udvidet onlinebetjening, men færre bøger på reolerne og færre timer med bibliotekarbetjening. Bibliotekernes aktuelle ...

Hvad mener borgmesteren?

INTERVIEW – I kølvandet på den aktuelle debat om færre bøger og ringere bemanding i Københavns biblioteker fortæller kultur- og fritidsborgmester Mia Nyegaard (B) som ...

Regeringen i Norge styrker bibliotekerne

Litteratur og læsning for alle er sammen med lige adgang til digitalt indhold er vigtigt for den norske regering. Kultur- og Ligestillingsdepartementet udvider den norske ...

Set fra MIN stol – Behov for fællesskaber: Ikke mere mere snak – nu handler vi

600.000 danskere føler sig ensomme, og tallet er stigende. Det er en stor samfundsmæssig udfordring, som bibliotekerne i Danmark har en unik mulighed for at gøre noget ved. Set ...

Nekrolog: Biblioteksvagten (1999-2023) gav borgerne svar

Biblioteksvagten afgår ved døden. De danske bibliotekers landsdækkende spørgetjeneste – en fælles læsesal på nettet – er snart en saga blot. En af de mest succesfulde ...