Guidet Fællessang

Skrevet af

Kathrine Sørensen Bech

12 februar, 2019

Kulturoplevelser og -aktiviteter bruges i disse år til at skabe fællesskaber, øge livsglæden og den mentale sundhed hos borgerne. Det sundhedsfremmende arbejde er et forholdsvis nyt område, som folkebiblioteket har bevæget sig ind på, men der er allerede skabt gode erfaringer. Borgernes behov for meningsfulde fællesskaber kalder på nye løsninger og samarbejder på tværs af kultur, sundhed, forskning og civilsamfund. Det er guidet fællessang et bud på.

En ny metode
Det er en klar tendens i tiden, at vi gerne vil mødes omkring sangen og samtalen. Derfor har bibliotekerne i Randers, Horsens og Viborg i samarbejde med Sangens Hus og Nordjysk Center for Kultur og Sundhed i fællesskab udviklet guidet fællessang. Det er en metode, som kombinerer netop fællessang og samtaler mellem deltagerne og som alle, der har lyst til at synge, kan lære. Fællessang rimer på fællesskab.

Forskning viser, at kultur har en positiv effekt på både den psykiske og fysiske sundhed. At synge sammen giver lykkefølelse og velvære. Vi føler os mere positive og aktive efter fællessang uanset alder. Musik udløser desuden hormoner og belønningsstoffer i krop og hjerne. Der sker med andre ord en masse gode ting, når vi synger sammen. Om fællessang har samme gavnlige effekter, når det kombineres med samtaler mellem sangene, har bibliotekerne undersøgt og har på den baggrund udviklet metoden guidet fællessang.

Guidet fællessang er hverken korsang eller guidet fælleslæsning. Guidet fællessang mixer derimod elementer fra begge koncepter. En seance varer typisk 1,5 time og veksler mellem sang og samtale, hvor tekst og melodi foldes ud i fællesskab faciliteret af guiden fra biblioteket.

Noget at være sammen om
Guidet fællessang er udviklet til folkebibliotekerne. Metoden kan understøtte et tilsyneladende uudtømmeligt behov for lokale fællesskaber og være en ny vej i musikformidlingen. Guidet fællessang kan også benyttes i den kommunale indsats og i et tværgående samarbejde, hvor borgernes mentale sundhed boostes gennem kulturoplevelser. Evalueringen peger på, at den udviklede metode er velfungerende og at deltagerne oplevede en forbedret trivsel og livskvalitet. "Der var en dybde i det møde, som ikke mindst opstod, fordi vi var sammen om musikken – og alt det rundt om den. På den måde er der et kæmpe potentiale i den her form for udvidet fællessang. Både fordi den binder endnu mere sammen
socialt i forhold til almindelig fællessang, og fordi den tilføjer nye dimensioner til oplevelsen af de sange, man synger", fortæller Mik Stegger, bibliotekar på Randers Bibliotek.

Projektet er støttet af Slots- og Kulturstyrelsens Udviklingspulje for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre.

Du kan læse mere om metoden på www. guidetfaellessang.dk.

KATHRINE SØRENSEN BECH er bibliotekar ved Viborg Bibliotekerne.

Hver 5. dansker i digitalt limbo

Vi må stille krav til en demokratisering af teknologiudviklingen. Godt nok er Danmark udråbt til verdensmester som digitaliseret land men vores løsninger og systemer efterlader ...

Vi skal til valg

LEDER Ethvert valg er en fejring af demokratiet. Derfor skal vi selvfølgelig byde folketingsvalget velkommen. Også selvom det betyder, at en række politiske forlig indgået hen ...