Gustaf Munch-Petersen og Klassikerdagen 2012 markeret med manér

Skrevet af

Hellen Niegaard

16 oktober, 2012

Digteren Gustaf Munch-Petersens (1912-1938) nye status som dette års danske klassiker blev fejret med fornem festforelæsning og medrivende digtoplæsninger ved Klassikerkomitéens centrale åbningsarrangement. Der var fuldt hus ved arrangementet tirsdag den 25. september på Københavns hovedbibliotek. Som en af landets første modernistiske digtere er Gustaf Munch-Petersens digtning og liv den dag i dag af stor interesse både blandt ældre og yngre læsere.

Forsker og forfatter Martine Cardel Gertsen introducerede i sin forelæsning digterens univers og hans længsel efter en anderledes verden, der kom til stærkt udtryk i både digte og kunstnerisk produktion i øvrigt. Tre af vore anerkendte danske digtere læste op. Den lovende debutant Olga Ravn lagde ud fulgt af lyrikerne Daniel Dencik og Asger Schnack. De læste op af både Gustaf Munch-Petersens og egne digte.

Gustaf Munch-Petersens digtning og kunstneriske udtryk er fyldt af stor vitalitet og virker til stadighed næsten ufatteligt dagsaktuelle. Og koblingen til de tre deltagende forfattere, hver især vidt forskellige, men alle med intens og nærværende lyrik, gav oplæsningen en helt særlig stemning.  

Olga Ravn læste op af Jeg æder mig selv som lyng, udkommet i år hos Gyldendal. Asger Schnack fra bl.a. Klang – digte fra 1986, ligeledes Gyldendal. Schnack anbefalede desuden med sin karakteristiske pågåendehed alle tilstedeværende straks at få fat i det nye nummer af Cool 1. Tidsskrift for åbenhed, der redigeres af ham selv og flere andre og som udgives af Tiderne Skifter. Heri findes Gustaf Munch-Petersens Nitten Digte med illustrationer af Per Kirkeby. Daniel Dencik, afsluttede oplæsningen og gjorde det ved frækt at mikse sine egne digte fra Lyn på en motorvej og Via katastroferne med Gustaf Munch-Petersen digte. Denciks digtsamlinger er fra henholdsvis 1998 og i år, og er begge kommet på Gyldendal.

Træng selv ind på årets klassiker, og læs Gustafs ansigter. Selvfremstilling i Gustaf Munch-Petersens forfatterskab af Martine Cardel Gertsen. Udgivet 2003 på Museum Tusculanums Forlag/I kommission for Makadam Förlag, Sverige. Bogen er illustreret med Gustaf Munch-Petersens egne malerier og tegninger og analyserer nogle af de litterære ansigter, forfatteren selv præsenterer for sin læser.

Se mere om årets klassiker og andre klassikere på www.klassikerdagen.dk.

Bibliotekets samfundsværdi

LEDER For mig er der er altid grund til at tale biblioteker og bøger. I sommer har begge dele fyldt godt op – bibliotekerne i medierne og bøgerne i feriebagagen. Bibliotekerne ...

Menneske- eller skærmsamfund

Hver 8. skole skruer ned for brug af computere og styrker analog læring i det nye skoleår. Knap var sommerferien slut før en rundspørge offentliggjort i bl.a. TV2 News i ...

Set fra MIN stol – Bibliotekerne er kulturens rugbrød

Vi lever i et velfærdssamfund og heldigvis for det. For det er en god og stærk samfundsmodel, som sikrer, at vi har et trygt samfund, hvor der for eksempel er adgang til ...

Barack Obama bakker bibliotekerne op

I et åbent brev 17. juli i år tager USA’s tidligere præsident til genmæle mod de krav om censur, som amerikanske bibliotekarer og folkebiblioteker har oplevet det seneste ...

Politisk prioritering af en stærk læsekultur i Roskilde Kommune

Få ting kommer af sig selv. Det er en af livets endegyldige sandheder, der særligt gør sig gældende, når det kommer til læring, dannelse og læsning. Det er i hvert fald de ...

The Library is the Place: Information, Recreation, Inspiration

Irland har fået en ny national folkebiblioteksstrategi for 2023-2027. Et par af de nye målpunkter er udrulning af det nationale “Skills for Life” paraplyprogram, der ...

Der er et valg tilbage!

Meldingen var krystalklar, da Topmødet 2023 vendte kikkerten mod grøn omstilling. Der er behov for styrket klimahandling. Borgerne, civilsamfundet og bibliotekerne skal spille ...

The Library of Things – Et bidrag til bedre lokalsamfund og øget bæredygtighed

Det traditionelle biblioteks rolle som en af de ældste deleøkonomier i verden med bogen – adgang til oplysning og oplevelse – som omdrejningspunkt bruges nu som model for ...