Har du været på NemID-kursus? Ældre tilfredse viser ny undersøgelse

Skrevet af

17. november, 2011

De ældre er tilfredse med NemID – og bibliotekerne kan tage en del af æren

Hele 99 % af de ældre kender NemID. Det viser en ny uvildig tilfredshedsundersøgelse om NemID. Undersøgelsen viser også, at de ældre bruger NemID lige så hyppigt som de unge. Samtidig har de ældre lige så stor tillid til NemID som de unge, og NemID opfattes som sikker.

Undervisning og oplysning
Hvordan kan det være? Typisk hører vi om, at de ældre er skeptiske og mere tilbageholdende i forhold til at tage nye systemer i brug.
En af forklaringerne kan være den store undervisnings- og oplysningsindsats, som Digitaliseringsstyrelsens Lær mere om IT-netværk har ydet. Netværket be-står af en lang række organisationer, blandt andet bibliotekerne, ældreorganisationerne, oplysningsforbund, KL og SKAT.
Over hele landet har ældre haft rig mulighed for at melde sig til kurser om NemID. Bibliotekerne, ældreorganisationerne og borgerservicecentrene har nærmest konkurreret om at lokke de ældre til kurser, hvor de har kunnet modtage hjælp til både bestilling, aktivering og anvendelse af NemID.

Der findes endnu ikke en undersøgelse af, hvem der har deltaget på hvilke kurser. Men at bibliotekerne er blandt de store bidragydere peger bl.a. Biblioteksbarometer 2010, udarbejdet af Styrelsen for Bibliotek og Medier, på. Alene i 2010 afholdt bibliotekerne 1.712 Lær mere om IT-kurser, og aktiviteten er, forlyder det fra biblioteksside, stigende.

De ældre haler ind på de unge
Tilfredshedsundersøgelsen er baseret på brugere, der allerede anvender internettet. Men en anden undersøgelse, som Danmarks Statistik har lavet, viser også, at de ældre haler ind på de yngre.
Når man spørger til internetbrugernes anvendelse af NemID til netbank, så svarer 57 % af de 25-34 årige, at de anvender NemID hver uge. Det tilsvarende tal for de 65-74 årige er 53 % – altså kun 4 procentpoint lavere.

Stadig brug for de gode kræfter
Selv om det går fremad, er der dog stadig brug for undervisningstilbud til de ældre. 44 % af de 65-89-årige oplyser i Danmarks Statistiks undersøgelse, at de aldrig har anvendt internettet.
Heldigvis forventes Lær mere om IT-netværket at fortsætte under den nye Digitaliseringsstyrelse, som er blevet oprettet i kølvandet på dannelsen af den nye regering. Digitaliseringsstyrelsen skal, som navnet antyder, netop have fokus på den fortsatte digitalisering af den offentlige sektor.

Hvis målene om digitalisering skal indfries, kræver det, at endnu flere ældre bliver dus med bl.a. NemID. Det er en opgave, som Digitaliseringsstyrelsen ikke kan løfte alene. Derfor håber styrelsen på et fortsat tæt samarbejde med de mange partnere i netværket. Herunder landets mange biblioteker.

Tilfredshedsundersøgelsen er lavet af Mediebureuet Mec for Nets DanID. Den webbaserede undersøgelse er baseret på 1.500 webbesvarelser i september 2011.  Danmarks Statistiks undersøgelse af befolkningens brug af internet er foretaget i april 2011 og er baseret på 4.988 gennemførte telefoninterview blandt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning i alderen 16-89 år.

Public Library of the Year 2024

Skal jeres nye biblioteksbyggeri nomineres til årets bibliotek, eller er der et andet biblioteksbyggeri du vil nominere?

De kommunale budgetter og bibliotekets samfundskraft

Biblioteket skal rykkes op på dagsordenen. Budgetkataloger er på vej, og i kommunerne går drøftelserne om midler og muligheder på drift og anlæg i 2025 i gang fra april. ...

Sønderborg Værtsby Bibliotekspolitisk Topmøde 2024

BESØG MULTIKULTURHUSET! Folk stod i kø på havnen for at være med til åbningen af Multikulturhuset. “Vi har nu fået nogle helt fantastiske faciliteter for kultur og kunst. ...

Interview – EBLIDA står et godt sted

Vi bliver involveret i flere EU-projekter, vi laver vores egen EU-ansøgning, og vi øger vores tilstedeværelse i Bruxelles, fortæller Mikkel Christoffersen, den nye direktør ...

Man kan regne med bibliotekerne

Også i AI-tider, fastslår Annette W. Godt i forlængelse af “Er der nogen, der vil være med” – debatten om bibliotekernes informationsopgave i dag. Men med ...

Set fra MIN stol: Kalundborg – vejen til en moderne innovativ videns- og oplevelseskommune

Kalundborg Kommune er inde i en gennemgribende udvikling! Fra at have været en mindre havneby i Vestsjælland til at være den største havneby på Sjælland med ny industri og ...

Grundloven har 175-års jubilæum

Og bibliotekerne er indbudt til fejringen. Med en bevilling på 9,7 millioner over fire år fra Nordea-fonden vil GRUNDLOVSFESTEN.dk engagere skoler, biblioteker, boligforeninger ...

Havneparken og Pakhuset i Kalundborg tager form

Nye rammer om kultur og bibliotek på vej i den gamle købstad i Nordvestsjælland. I 2015 blev en kornsilo fra 1903 på havnen i Kalundborg revet ned, og det skabte et nyt åbent ...