Her deltager ALLE borgere i samtalen

Skrevet af

Kari Haugan Engberg

10 februar, 2016

I efteråret 2015 udstillede Lejre Bibliotek & Arkiv en medrivende fotoudstilling – resultatet af flere måneders samarbejde og dialog med syv syriske mænd. Udstillingen landede samtidig med, at Europas grænser var ved at kollapse og flygtninge strømmede ind på flugt fra krigen i Syrien.

Udstillingen fik dækning i landsdækkende medier og projektets omfang begyndte at vokse.

En lille udstilling af og med syv syriske flygtninges historier og portrætter i september 2015 på Lejre Bibliotek & Arkiv bliver nu til samtaleemne rundt omkring i landet. Lejre Bibliotek & Arkiv har modtaget godt 200.000 kroner, som skal løfte udstillingen til et større projekt med titlen: Syriske flygtninge møder danske borgere – udstilling og dialogmøder. Pengene kommer fra Kulturstyrelsens Udviklingspulje for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre.

Ny viden om Danmark
Formålet er at udvikle nye former for møder mellem syriske flygtninge og danske borgere. Som Salam Hasan, der er flygtet fra Syrien, er 27 år og deltog i udstillingen, fortæller: “For mig betød projektet, at jeg mødte danskere og fik nye kontakter. Jeg fik en vej ind i samfundet ved at forstå den danske kultur. Jo mere jeg møder danskere, jo mere forstår jeg for eksempel, hvordan de spiser, i hvilken hånd de holder deres gaffel, og hvordan de hilser på dig.” Salam fortsætter: “Lige meget hvem du er, lige meget hvor du er, hvor du kommer fra, har du brug for at kunne deltage i samtalen. Det gør jeg nu!”

Vidensdeling flygtninge og danskere imellem
Fra at være en lokal udstilling på Hvalsø Bibliotek & Arkiv har projektet nu fået tilknyttet tre store samarbejdspartnere: Odense bibliotek/Vollsmose, Roskilde og Herning Centralbiblioteker. De involverede biblioteker har fokus på at tilrettelægge møder mellem syriske flygtninge og danske borgere omkring bibliotekerne de på-gældende steder. Bevillingen skaber mulighed for et debat- og dialogrum mellem flygtninge og danske borgere i fælles projekter som f.eks. sprogcaféer, mødregrupper for flygtninge, spiseaftener, kulturture, legeaftaler, avisklub for både flygtninge og danske borgere. Relationer og værdifuld kulturudveksling er resultatet.

Fremtidsperspektivet
“Det er et superspændende projekt, og det kommer til at danne grobund for nye aktiviteter og projekter både for vores biblioteks- og arkivopgaver – med særligt fokus på formidling af projekter rettet mod flygtninge og mødet med danskerne,” siger lederen af Lejre Bibliotek & Arkiv, Erik Barfoed. “På sigt vil det også give erfaringer, der kan skabe møder med andre grupper af borgere i kommunen – unge ensomme, ældre m.fl. Mange flere af dem, der kan have gavn af biblioteket, men som ikke ved det endnu,” tilføjer Erik Barfoed.

Projektet kører gennem hele 2016 og afsluttes med en udstilling, der danner rammen for en større perspektiverende konference om bibliotekets rolle og muligheder i det moderne samfund. Konferencen vil foregå i Lejre og vil have politikere og eksperter i panelet. Også her vil alle være inviterede til at deltage.

Kari Haugan Engberg er Kulturkonsulent ved Lejre Bibliotek & Arkiv

Styrk bibliotekerne og Dansk Kulturliv

LEDER Endnu et budget er netop blevet vedtaget i de danske kommuner. Kort tid efter vi kunne glæde os over, at der var afsat lidt flere midler til kultur i finanslovsforslaget, ...

Ansvar for Danmark – Budgetter, besparelser og biblioteker

Alle kommuner har netop været ude i flere måneders hårde 2024 budget- forhandlinger. Besparelser langt ind i velfærden tegner sig. Nærmest bizart at se på i en tid, hvor ...

Biblioteksbrug i dag og i morgen

Hvordan bruges bibliotekerne? Det er ti år siden, at Tænketanken Fremtidens Biblioteker udkom med sin første brugeranalyse, og der er sket meget i biblioteksverdenen siden. Ti ...

Uro om Københavns biblioteker

Flere efterspurgte og populære bøger i udstillinger og udvidet onlinebetjening, men færre bøger på reolerne og færre timer med bibliotekarbetjening. Bibliotekernes aktuelle ...

Hvad mener borgmesteren?

INTERVIEW – I kølvandet på den aktuelle debat om færre bøger og ringere bemanding i Københavns biblioteker fortæller kultur- og fritidsborgmester Mia Nyegaard (B) som ...

Regeringen i Norge styrker bibliotekerne

Litteratur og læsning for alle er sammen med lige adgang til digitalt indhold er vigtigt for den norske regering. Kultur- og Ligestillingsdepartementet udvider den norske ...

Set fra MIN stol – Behov for fællesskaber: Ikke mere mere snak – nu handler vi

600.000 danskere føler sig ensomme, og tallet er stigende. Det er en stor samfundsmæssig udfordring, som bibliotekerne i Danmark har en unik mulighed for at gøre noget ved. Set ...

Nekrolog: Biblioteksvagten (1999-2023) gav borgerne svar

Biblioteksvagten afgår ved døden. De danske bibliotekers landsdækkende spørgetjeneste – en fælles læsesal på nettet – er snart en saga blot. En af de mest succesfulde ...