Her deltager ALLE borgere i samtalen

Skrevet af

Kari Haugan Engberg

10 februar, 2016

I efteråret 2015 udstillede Lejre Bibliotek & Arkiv en medrivende fotoudstilling – resultatet af flere måneders samarbejde og dialog med syv syriske mænd. Udstillingen landede samtidig med, at Europas grænser var ved at kollapse og flygtninge strømmede ind på flugt fra krigen i Syrien.

Udstillingen fik dækning i landsdækkende medier og projektets omfang begyndte at vokse.

En lille udstilling af og med syv syriske flygtninges historier og portrætter i september 2015 på Lejre Bibliotek & Arkiv bliver nu til samtaleemne rundt omkring i landet. Lejre Bibliotek & Arkiv har modtaget godt 200.000 kroner, som skal løfte udstillingen til et større projekt med titlen: Syriske flygtninge møder danske borgere – udstilling og dialogmøder. Pengene kommer fra Kulturstyrelsens Udviklingspulje for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre.

Ny viden om Danmark
Formålet er at udvikle nye former for møder mellem syriske flygtninge og danske borgere. Som Salam Hasan, der er flygtet fra Syrien, er 27 år og deltog i udstillingen, fortæller: “For mig betød projektet, at jeg mødte danskere og fik nye kontakter. Jeg fik en vej ind i samfundet ved at forstå den danske kultur. Jo mere jeg møder danskere, jo mere forstår jeg for eksempel, hvordan de spiser, i hvilken hånd de holder deres gaffel, og hvordan de hilser på dig.” Salam fortsætter: “Lige meget hvem du er, lige meget hvor du er, hvor du kommer fra, har du brug for at kunne deltage i samtalen. Det gør jeg nu!”

Vidensdeling flygtninge og danskere imellem
Fra at være en lokal udstilling på Hvalsø Bibliotek & Arkiv har projektet nu fået tilknyttet tre store samarbejdspartnere: Odense bibliotek/Vollsmose, Roskilde og Herning Centralbiblioteker. De involverede biblioteker har fokus på at tilrettelægge møder mellem syriske flygtninge og danske borgere omkring bibliotekerne de på-gældende steder. Bevillingen skaber mulighed for et debat- og dialogrum mellem flygtninge og danske borgere i fælles projekter som f.eks. sprogcaféer, mødregrupper for flygtninge, spiseaftener, kulturture, legeaftaler, avisklub for både flygtninge og danske borgere. Relationer og værdifuld kulturudveksling er resultatet.

Fremtidsperspektivet
“Det er et superspændende projekt, og det kommer til at danne grobund for nye aktiviteter og projekter både for vores biblioteks- og arkivopgaver – med særligt fokus på formidling af projekter rettet mod flygtninge og mødet med danskerne,” siger lederen af Lejre Bibliotek & Arkiv, Erik Barfoed. “På sigt vil det også give erfaringer, der kan skabe møder med andre grupper af borgere i kommunen – unge ensomme, ældre m.fl. Mange flere af dem, der kan have gavn af biblioteket, men som ikke ved det endnu,” tilføjer Erik Barfoed.

Projektet kører gennem hele 2016 og afsluttes med en udstilling, der danner rammen for en større perspektiverende konference om bibliotekets rolle og muligheder i det moderne samfund. Konferencen vil foregå i Lejre og vil have politikere og eksperter i panelet. Også her vil alle være inviterede til at deltage.

Kari Haugan Engberg er Kulturkonsulent ved Lejre Bibliotek & Arkiv

SVM-regeringen og kulturen

Den ny regering har snart sine første 100 dage bag sig. Hvad er dens mål for kulturen – står vi foran en regulær storhedstid, nye penge og et styrket politisk fokus? Kigger ...

Rusland er en kulturnation

LEDER Det er nu et år siden den russiske invasion af nabolandet Ukraine tog sin begyndelse. Heldigvis er krigen en fiasko for Rusland. Med hjælp fra nye og gamle venner i Vesten ...