Her styrer børnene biblioteket

Skrevet af

12. februar, 2021

Det skal være et naturligt tilvalg for børn at omgive sig med bøger i fritiden. Bøgerne skal derfor sættes i en ramme, hvor børnene motiveres til at dele interessen for det litterære univers med hinanden. I oktober åbnede et helt særligt børnebibliotek i Hillerød Kommune med netop dette fokus.

Børnebiblioteket hedder Satellitten og ligger midt inde i skolefritidsordningen HFO Grønnevang. Her styrer børnene selv biblioteket, og det har givet fritidslæsningen medvind.

Ikke kun driften er i børnehøjde, når børnene fra HFO Grønnevang træder ind i det nye børnedrevne bibliotek. Indretningen er også udtænkt, så den understøtter, hvordan børn tænker og navigerer i bøgernes verden. Formålet er at iscenesætte et biblioteksunivers, hvor børnene på eget initiativ tager ejerskab over litteraturen og læseglæden.

Læselysten skal komme fra børnene selv
Læsning og litteratur skal være en attraktiv aktivitet, som børn vælger til på linje med fritidsordningens øvrige tilbud. Satellitten er derfor et børnebibliotek, hvor lysten til at omgive sig med bøger udspringer fra børnene selv.

I projektet har Hillerød Bibliotekerne i tæt samarbejde med HFO Grønnevang givet børnene muligheden for at tage del i at opbygge et fantastisk bibliotek, hvorfor de naturligvis også selv har fundet på navnet Satellitten. Børnene er nemlig blevet oplært i at være Sputnikker, som er navnet på de små bibliotekarer, der passer biblioteket.

Sputnikker – profil og effekt
I hverdagen på HFO Grønnevang kan man derfor opleve et hold af Sputnikker i farverige uniformer, som hjælper deres kammerater med at låne bøger, sætter bøger på plads, læser højt for de mindre børn og udstiller bøger, som de selv synes er gode. For at blive Sputnik skal man gå i 3. klasse, have en ugentlig vagt og have lyst til at drive et bibliotek. Om man er god til at læse er underordnet.

Bogen bliver ganske enkelt mere end en genstand for dem. Den bliver en central del af deres virke, og netop dét sanser børnene hver eneste gang, de iklæder sig deres uniform. Sputnikkernes tilhørsforhold til litteraturen ændrer karakter, fordi bøgerne nu er blevet deres domæne. Og den begejstring smitter i den grad af på de andre børn i fritidsordningen.

Satellitten slog dørene op i efteråret 2020, og børnene tog allerede fra projektets start ejerskab over rollen som Sputnik og kom med idéer til, hvordan de ellers kunne være gode bibliotekarer. Det er centralt for den pædagogiske profil for projektet, at Sputnikkerne tilegner sig ejerskab ved at sanse, føle og opleve det litterære univers i Satellitten.

Uniformen er et pædagogisk greb til at give dem en oplevelse af, at deres rolle er synlig over for de andre børn. På den måde er følelsen af ejerskab over for biblioteket bundet op på, at de skal være noget for nogen og løfte en opgave. Det sanselige stimuleres, når de indtager rollen som Sputnikker og bøgerne skal læses op, udstilles, lånes ud og flyttes fra A til B. Alt sammen taktile oplevelser som bidrager til en fælles forståelse for, at det er bøgerne som børnene mødes om i Satellitten.

Bøger i toiletter og trug
Satellittens indretning er legende og gør op med de traditionelle opstillinger. Bøger om heste er blandet i et mørkegrønt hestetrug, de sjove bøger står i toiletter, de mest gyselige bøger kan findes i en heksegryde, og i en stor gammel rejsekuffert findes bøgerne om at gå på opdagelse i den store verden. Møblerne underbygger de litterære temaer, som optræder i bøgerne, og er med til at iscenesætte et bibliotek, hvor børnemagten har gode vilkår.

Børnene kan orientere sig uden at kunne læse. De fysiske rammer kan nemt overkommes af selv de mindste, så Satellitten har på mange måder ramt begrænsningens kunst. Den frie opstilling er ligeledes et pædagogisk værktøj til at understøtte Sputnikkernes forhold til litteraturen. Det er nemlig deres opgave at afgøre, hvor de mener at bøgerne hører til, når de sætter dem på plads.

Samarbejde på tværs af fagligheder
Der har fra første spadestik været et udviklende samarbejde mellem biblioteket og ledelse og personale fra HFO Grønnevang. Dette har været afgørende for at kunne realisere Satellitten midt i en corona-tid. Pædagogernes rolle i fritidshjemmet er særdeles vigtig i forhold til, hvordan Satellitten udvikler sig. Netop fordi biblioteket er børnestyret, så er det pædagogerne, der repræsenterer projektet, hvis der opstår udfordringer i dagligdagen. Sparring mellem bibliotekets og HFO’ens fagligheder har derfor været afgørende for, at forventninger til børnene og projektet stod mål med pædagogernes dagligdag og ressourcer. Et tvær-fagligt samarbejde som har taget afsæt i, at børnenes trivsel i Satellitten er en forudsætning for læselyst.

■ Det er allerede nu tydeligt, at Satellitten er blevet et vigtigt sted for HFO’ens børn, og at litteraturen er blevet integreret del af deres fritid. Bøgerne er i dag noget børnene vælger til og mødes om, når de sammen sætter sig i den store luftballonskurv og hygger sig med alt fra rekordbøger til uhyggelige spøgelseshistorier. På lidt længere sigt er forventningen, at indsatsen vil kunne ses afspejlet i børnenes læseevner. Og drømmen er, at der investeres i tilsvarende Satellitter i andre af kommunens skolefritidsordninger.

Se en video fra Satellitten her: kortlink.dk/2aads

 

ANNE KATHRINE ECKARDT, Projektleder/børnekulturformidler, Hillerød Bibliotekerne.

Fakta
If. undersøgelser svarer kun 20% af elever i 3. og 4. klasse, at de rigtig godt kan lide at læse. Og læselysten daler meget fra 4. og 5. klasse. Derfor er Sputnikker i 3. klasse en del af Satelitten som en slags læseambassadører. Satelitten har sin egen ind- og udlånsmaskine, så børnene selv kan stemple bøgerne, som de må låne i en uge.

Børnebiblioteket Satellitten er resultatet af et samarbejde mellem Hillerød Bibliotekerne og skolefritidsordningen HFO Grønnevang under projektet Flyvende Fortællinger, som med støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen sætter fokus på læselyst og læ-sefællesskaber for børn i indskolings fritidstilbud.

Hillerød Bibliotekernes filial i Hillerød Øst lukkede i 2011, og siden har borgerne i Øst haft fire kilometer til det nærmeste bibliotek i Hillerød Bymidte. Grønnevang Skole har et fint skolebibliotek, men HFO'ens nye biblioteksrum skal inspirere børnene til lystlæsning på en anden måde.

 

Public Library of the Year 2024

Skal jeres nye biblioteksbyggeri nomineres til årets bibliotek? Der er nu åbnet for ansøgning om nominering til IFLA’s internationale bibliotekspris – til og med fredag ...

De kommunale budgetter og bibliotekets samfundskraft

Biblioteket skal rykkes op på dagsordenen. Budgetkataloger er på vej, og i kommunerne går drøftelserne om midler og muligheder på drift og anlæg i 2025 i gang fra april. ...

Sønderborg Værtsby Bibliotekspolitisk Topmøde 2024

BESØG MULTIKULTURHUSET! Folk stod i kø på havnen for at være med til åbningen af Multikulturhuset. “Vi har nu fået nogle helt fantastiske faciliteter for kultur og kunst. ...

Interview – EBLIDA står et godt sted

Vi bliver involveret i flere EU-projekter, vi laver vores egen EU-ansøgning, og vi øger vores tilstedeværelse i Bruxelles, fortæller Mikkel Christoffersen, den nye direktør ...

Man kan regne med bibliotekerne

Også i AI-tider, fastslår Annette W. Godt i forlængelse af “Er der nogen, der vil være med” – debatten om bibliotekernes informationsopgave i dag. Men med ...

Set fra MIN stol: Kalundborg – vejen til en moderne innovativ videns- og oplevelseskommune

Kalundborg Kommune er inde i en gennemgribende udvikling! Fra at have været en mindre havneby i Vestsjælland til at være den største havneby på Sjælland med ny industri og ...

Grundloven har 175-års jubilæum

Og bibliotekerne er indbudt til fejringen. Med en bevilling på 9,7 millioner over fire år fra Nordea-fonden vil GRUNDLOVSFESTEN.dk engagere skoler, biblioteker, boligforeninger ...

Havneparken og Pakhuset i Kalundborg tager form

Nye rammer om kultur og bibliotek på vej i den gamle købstad i Nordvestsjælland. I 2015 blev en kornsilo fra 1903 på havnen i Kalundborg revet ned, og det skabte et nyt åbent ...