Historier på skinner – for børn og andre rejsende

Skrevet af

John Larsen

16 oktober, 2012

Odsherred Bibliotek og skolebibliotekerne i Odsherred har lavet projektet i samarbejde, og til at fortælle deltog lokale historieelskere: forfattere, skuespillere, lærere, politikere, præster, bibliotekarer og andre lokale fortællere. Annette Berg, præsten i Vig, kom udklædt som engel med engleparaply og skulle fortælle en englehistorie – desværre blev hun efterladt under et togskifte på Højby Station… Kilder beretter, at hun er kommet hjem til præstegården!

Der var valgt togafgange, som lå ud over den værste myldretid, og her var der plads til børn og historier. Fjorten 4. klasser fra hele kommunen mødte 14 veloplagte fortællere, der alle fortalte gode historier – mere eller mindre sandfærdige. Passagerer, der stod på disse tog, fik historierne med i købet.

Der var stor begejstring over arrangementet. Både børn, passagerer og fortællere fik en oplevelse ud over det sædvanlige.

Caroline Kollenberg Thisted, præsten i Nykøbing Sj., skrev efterfølgende: “Det var en fin oplevelse – munter og medrivende. Jeg ville bare også gerne have hørt engle og store tænder og bombardement i England. Hvornår laver vi det for voksne?”

Historier på Skinner rummer, udover fortællinger i lokaltoget, også lokale fortælle-uger, der får skolernes lokalområder til at gløde af gode historier og fortællinger. Formålet med hele projektet er at smitte. Med glæden for den gode fortælling samt at give børnene en oplevelse og lidt bedre kendskab til deres lokalområde. Og ikke mindst øre for at møde historien på uventede steder.

Historier på Skinner er et delprojekt i det store projekt i Odsherred Læser. Et bevidsthedsprojekt omkring læseglæde og læselyst, som skal forsøge at flytte Odsherred nogle pladser frem i uddannelsesstatistikkerne. Odsherred ligger desværre i bunden, når det gælder antallet af unge, der tager en ungdomsuddannelse. Biblioteket og skolerne/institutionerne er derfor gået sammen om at få sat fokus på læsning og sprogudvikling. Projektet sætter ind på mange områder og i forhold til alle aldersgrupper.
 

Om 'Odsherred Læser':
Et flerårigt projekt, som skal sætte fokus på læsning og sprog for alle aldre og til alle tider. Via et toglæsning, et mesterskab i højtlæsning, et kæmpe bogmarked, ’månedens læser’ og en bogkuffert for de små o.a. Projektet har fem ambassadører: borgmester Thomas Adelskov og fire fhv. borgmestre: Dede Bemberg, Hans Møller Olsen, Vagn Ytte Larsen og Finn Madsen. Bibliotekarerne Lene Vejlø, Henriette Elkjær Smedebøl og Anette Rasmussen står for projektet i praksis. Se mere på odsbib.dk/odsherred-laeser

Styrk bibliotekerne og Dansk Kulturliv

LEDER Endnu et budget er netop blevet vedtaget i de danske kommuner. Kort tid efter vi kunne glæde os over, at der var afsat lidt flere midler til kultur i finanslovsforslaget, ...

Ansvar for Danmark – Budgetter, besparelser og biblioteker

Alle kommuner har netop været ude i flere måneders hårde 2024 budget- forhandlinger. Besparelser langt ind i velfærden tegner sig. Nærmest bizart at se på i en tid, hvor ...

Biblioteksbrug i dag og i morgen

Hvordan bruges bibliotekerne? Det er ti år siden, at Tænketanken Fremtidens Biblioteker udkom med sin første brugeranalyse, og der er sket meget i biblioteksverdenen siden. Ti ...

Uro om Københavns biblioteker

Flere efterspurgte og populære bøger i udstillinger og udvidet onlinebetjening, men færre bøger på reolerne og færre timer med bibliotekarbetjening. Bibliotekernes aktuelle ...

Hvad mener borgmesteren?

INTERVIEW – I kølvandet på den aktuelle debat om færre bøger og ringere bemanding i Københavns biblioteker fortæller kultur- og fritidsborgmester Mia Nyegaard (B) som ...

Regeringen i Norge styrker bibliotekerne

Litteratur og læsning for alle er sammen med lige adgang til digitalt indhold er vigtigt for den norske regering. Kultur- og Ligestillingsdepartementet udvider den norske ...

Set fra MIN stol – Behov for fællesskaber: Ikke mere mere snak – nu handler vi

600.000 danskere føler sig ensomme, og tallet er stigende. Det er en stor samfundsmæssig udfordring, som bibliotekerne i Danmark har en unik mulighed for at gøre noget ved. Set ...

Nekrolog: Biblioteksvagten (1999-2023) gav borgerne svar

Biblioteksvagten afgår ved døden. De danske bibliotekers landsdækkende spørgetjeneste – en fælles læsesal på nettet – er snart en saga blot. En af de mest succesfulde ...