Historiske aviser giver adgang til din fortid

Skrevet af

24. februar, 2015

Traditionelle nyhedsmedier er på retur. Det gælder brugen af TV som nyhedsmedie, som vi har kendt det gennem godt seks årtier, og det gælder salg af aviser og trykte dagblade. Både af historiske, poli- tiske, forsknings- og udviklingsmæssige grunde har vi dog som enkeltpersoner og som samfund stadig brug for adgang til gårsdagens avis.Statsbiblioteket i Aarhus i fuld gang med at digitalisere dagbladene.

– Statsbiblioteket har i godt tre år arbejdet intenst på digitalisering af danske aviser. Det har været en stor opgave at få tilrettelagt og startet digitalisering af 32 mio. avissider, men nu er der snart synlige resultater af indsatsen: Efter påske åbner kulturminister Marianne Jelved for adgang til de første digitaliserede aviser.

Kulturarven og digitaliseringen
Dansk kulturpolitik har været præget af bred politisk enighed om, at borgerne skal have bedst mulig adgang til kulturarven. Sådan må det være i en demokratisk stat, og arkiver, biblioteker og museer har til opgave at opfylde det politiske mål. Med digitalisering bruges teknologien til at forbedre adgangen til kulturarven: Det bliver nemmere for langt flere at gå på opdagelse og se, hvad der findes. Og med digitalisering bliver det i mange tilfælde nemmere at få adgang til at se, læse og/eller høre de mange ting, tekster, lyd og billeder, der udgør kulturarven. Samtidig vil digitaliseringen skabe muligheder for at bruge avismaterialet på nye måder. Forskere, der arbejder med sprogteknologi (f.eks. oversættelsesmaskiner), vil få et nyt stort reservoir af danske ord, og der kan udvikles nye værktøjer til fx indholdsanalyse.

Oplevelse, læring og samlinger
Historien spiller en stor rolle for selvfor-ståelsen og sammenhængskraften, og aviser er et meget efterspurgt materiale. Aviser er kilde for historikere af mange slags, om det nu er slægtshistorikere, lokalhistorikere eller professionelle historikere. Samtidig er aviserne for mange borgere en kilde til oplevelse og læring. De vil nu få bedre muligheder for at få adgang til aviserne.

Statsbiblioteket har ansvaret for at bevare Statens Avissamling, der er Danmarks nationale samling af aviser og distriktsblade. Her findes både Danmarks ældste avis, Den Danske Mercurius fra 1668, og dagens udgave af alle danske aviser. Samlingen blev oprettet ved lov i 1916. Samlingen omfattede ved årsskiftet 2012/ 2013 ca. 93.750 avisbind, ca. 28.300 bind med distriktsblade og ca. 65.600 mikrofilmspoler. Statens Avissamling modtager samtlige danske aviser og distriktsblade som pligtafleveringsbibliotek på området. Efter modtagelsen kontrollerer vi, at alle udgaver og tillæg er sendt med fra trykkeriet, og bagefter bliver aviserne gjort klar til mikrofilmning og opstilling i magasinet.

Rettigheder, adgang og økonomiske udfordringer
De tekniske sider af digitaliseringen er fascinerende. Men for de fleste er det adgangen og brugen, der er interessant, og her er rettighedssituationen afgørende. Der er som bekendt stor forskel på, hvad bibliotekerne kan gøre med henholdsvis fysisk materiale og digitalt materiale. Det betyder, at alle ikke får gratis adgang til alt via nettet fra dag ét. Avisdrift er en forretning. Der er nogen, der lever af at lave og sælge aviser, og det har også konsekvenser for brugen af de digitaliserede historiske aviser. Der er rettigheder og økonomiske interesser, der skal respekteres, og det har betydning for adgangen til de nyere årgange af aviserne. Her ligger fortsat en stor økonomisk udfordring. Indtil der er lavet en aftale, vil den fri adgang via nettet derfor være begrænset til de aviser, der er mere end 100 år gamle, og alle kan få adgang til de digitaliserede aviser på Det Kgl. Bibliotek og Statsbiblioteket.

Jeg er dog overbevist om, at det er muligt at forhandle en løsning med en for alle parter acceptabel balance mellem legitime økonomiske særinteresser og samfundets interesse i at give udvidet adgang til den del af den fælles kulturarv, som aviserne udgør. Det ligger fast, at der skal ske en vis betaling til rettighedshaverne, og den udgift kan Statsbiblioteket ikke afholde. Den skal afholdes af de biblioteker og andre institutioner, der vil give deres brugere adgang til aviserne. Vi er i gang med forhandlinger med rettighedshaverne, og vi satser på senere på året at kunne præsentere vilkårene for adgang til et bredt udvalg af de digitaliserede aviser.

De digitaliserede aviser vil blive tilgængelige via Statsbibliotekets kulturarvsportal Mediestream. Statsbiblioteket har udviklet en fremviser til formålet, og det vil være muligt at søge på avistitel og dato samt søgning på enkeltord.

 

Fakta
Projektperiode: 2011-2017.
32 mio. avissider digitaliseres.
23 mio. kr. bevilget af Kulturministeriet.

Læs mere på: avisdigitalisering.dk

Biblioteket – lokalsamfundets fælles sted

I mange kommuner har man i flere år åbnet biblioteket, også når det var ‘lukket’ – altså med udvidet åbningstid uden bemanding. Det giver ind imellem uro og skaber ...

Overblik og aktuelle AI-problematikker

Sådan styres din adgang til viden på nettet af kunstig intelligens. Kunstig intelligens / AI (artificial intelligence) er for alvor kommet på dagsordenen de sidste år – ikke ...

Stevns åbner nyt børnemekka

Børnekulturhuset i Stevns Kommune skal gå hånd i hånd med den undervisning, børnene møder i skolen, men tilbyde adgang til læsning og litteraturens verden på en anderledes ...

Set fra MIN stol: Vi skal vække børnenes lyst til at læse

Med nyt Børnekulturhus for leg og læring vil Stevns Kommune genoplive læselysten og samtidig give børn med læsevanskeligheder nye oplevelser. Folkebibliotekerne står ved en ...

AI – Biblioteket har en kæmperolle

“AI – Biblioteket har en kæmperolle. Ikke mindst i forhold til unge og studerende i landets fag-, forsknings- og uddannelsesbiblioteker.” Man taler ofte om, at ...

AI – dansk sprogmodel undervejs

Når der tales kunstig intelligens tales også ofte om behovet for ‘en dansk sprogmodel’. Hvorfor det? SF har bl.a. fremsat forslag til folketingsbeslutning. Man ...

Norge: Sammen om læsning – Leselyststrategien 2024-2030

Vi skal bygge en stærkere kultur for læsning. Samarbejde mellem skoler og biblioteker skal styrke læselysten i Norge. Den norske regering har, som man kunne læse i Danmarks ...

Bibliotek på ungdomsøen

Sommeren før corona blev Middelgrundsfortet ved Københavns Havn forvandlet til de unges ø, da Ungdomsøen åbnede i august 2019. Øen er for unge og udvikles af unge. Nu har ...