Huset i Give skaber synergi

Skrevet af

9. april, 2018

“Hvordan skulle vi have fået alt det her, hvis ikke vi havde haft det gamle rådhus?”, spørger Kate Langgaard Bech i dag. Hun er bibliotekar i HUSET på 2.000m2, der rummer Give Bibliotek, værksted, mødelokaler og meget mere.

HUSET i Give handler nemlig om at skabe liv i en forladt bygning ved at udnytte den eksisterende bygningsmasse i form af det nedlagte rådhus. Det betød, at både Vejle Kommune, borgere og lokale foreninger kunne få flere af deres ønsker opfyldt, end de havde fået ved at bygge nyt.

Optakt og forprogram
Borgerne i Give havde længe ønsket sig et Kultur- og Borgerhus, sådan som det også findes i storkommunen Vejles øvrige centerbyer. RUM arkitekter vandt konkurrencen om rådgivning i forbindelse med forprogrammet, analyser af placeringer samt den efterfølgende projektering og ledelse af byggeriet.

December 2013 godkendte Vejle Byråd idéoplægget. Mens midlerne til dele projektet bl.a. blev tilvejebragt gennem fundraising varetaget af brugergruppen Give i Live i 2014. Byggeriet blev taget i brug september 2015, og er i dag et væsentlig omdrejningspunkt i både det organiserede og uorganiserede kultur- og fritidsliv i Give.

RUM var med til at lave et idéoplæg til placering af det nye kulturhus i Give. Idéoplægget belyste, at der var fordele på alle hylder ved at give liv til det nedlagte rådhus fremfor at bygge nyt – brugerne fik mere areal og kommunen fik en meningsfuld udnyttelse af den eksisterende bygning.

“Vi har helt bevidst skabt et kulturhus med biblioteket som omdrejningspunkt for et hus med mange aktører for på den måde at skabe synergi mellem de involverede”, siger Kate Langgaard Bech om byens samlingssted, der er et resultat af et velfungerende partnerskab mellem det offentlige bibliotek og borgerne.

“Det er biblioteket, der drifter huset”, fortæller hun og forsætter, “men det løfter det hele, at vi sidder så mange aktører sammen. Nye samarbejder opstår, og vi har alle stor glæde af sparringen for at få ting til at ske.”

Processen
RUM har været ansvarlig for den brugerinddragelsesproces, som har været central for udformningen af det endelige projekt. Processen har bidraget til at skabe energi og lokalt engagement. Selvom den lokale organisation, Give i Live, havde holdt flere stormøder, så valgte over 100 lokale borgere at deltage i en workshop på et offentligt borgermøde.

På borgermødet blev deltagerne spurgt: Hvordan vil du tage del i projektet? Hvilket blandt andet gav folk syn for sagen i forhold til, hvad der realistisk set kunne og skulle foregå i kulturhuset. Det har givet brugerne et medansvar fra begyndelsen. “Det har været en virkelig god proces fra vision til virkelighed! Jeg føler, at vi fik mange af de ting, som vi gerne ville have. Jeg føler, at det er vores hus”, siger Julie Broberg, som deltog i brugerinddragelsen helt fra start og nu er flittig bruger af HUSET om processen dengang.

Ombygningen
RUM stod for den radikale ombygning af det tidligere rådhus og havde fokus på størst mulig åbenhed og ny, spændende rumlig interaktion mellem husets funktioner.

“Rådhuset har fået en helt ny identitet. Det er der kommet et helt nyt hus ud af”, fortæller Kate Langgaard Bech og fremhæver, at projektet har handlet om at skabe mest mulig værdi ud af ‘gamle klæder’. F.eks. er de oprindelige reoler og møbler fra rådhusets mødelokaler genbrugt, mens lokale borgere har doneret møbler til projektet.

Som et nyt og karakterskabende element blev der etableret en gennemgående superreol, der iscenesætter en bærende væg. Der er desuden etableret samlingssal fordelt over to etager samt åbne, arbejdende værksteder.

Fremtidens bibliotek
Der var i processen mange overvejelser om fremtidens bibliotek.

“Hvor bevæger biblioteket sig hen? Det har været med i baghovedet hele vejen”, fortæller Kate. Blandt andet har det været vigtigt for biblioteket, at børneafdelingen udover fordybelse i bø-gerne også skulle appellere til leg og bevægelse. Derfor er der dedikeret zoner til leg, møbleret med sækkestole og installeret gynger. “Vi har allerede slidt de først gyngebetræk op – så det har været en succes”, smiler Kate.

Byggeriet blev taget i brug september 2015 og er allerede blevet en afgørende brik og aktør i både det organiserede- og uorganiserede kultur- og fritidsliv i Give.

Helle Thorsen, udviklingschef for kultur og fritid i Vejle Kommune, er meget tilfreds med HUSET. “Det er blevet et rigtig spændende hus. Et sted for oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet og udfoldelse. Byens samlingssted, hvor man kan mødes til socialt samvær og hygge. Et levende hus, hvor partnerskaber mellem det offentlige bibliotek og borgerne er et grundvilkår, og hvor fleksibel indretning understøtter resultaterne af dette i form af f.eks. udstillinger og arrangement.”

 

LÆRKE MUNK ELSGART, Kommunikation og PQ / Arkitekt, RUM.

 

Public Library of the Year 2024

Skal jeres nye biblioteksbyggeri nomineres til årets bibliotek, eller er der et andet biblioteksbyggeri du vil nominere?

De kommunale budgetter og bibliotekets samfundskraft

Biblioteket skal rykkes op på dagsordenen. Budgetkataloger er på vej, og i kommunerne går drøftelserne om midler og muligheder på drift og anlæg i 2025 i gang fra april. ...

Sønderborg Værtsby Bibliotekspolitisk Topmøde 2024

BESØG MULTIKULTURHUSET! Folk stod i kø på havnen for at være med til åbningen af Multikulturhuset. “Vi har nu fået nogle helt fantastiske faciliteter for kultur og kunst. ...

Interview – EBLIDA står et godt sted

Vi bliver involveret i flere EU-projekter, vi laver vores egen EU-ansøgning, og vi øger vores tilstedeværelse i Bruxelles, fortæller Mikkel Christoffersen, den nye direktør ...

Man kan regne med bibliotekerne

Også i AI-tider, fastslår Annette W. Godt i forlængelse af “Er der nogen, der vil være med” – debatten om bibliotekernes informationsopgave i dag. Men med ...

Set fra MIN stol: Kalundborg – vejen til en moderne innovativ videns- og oplevelseskommune

Kalundborg Kommune er inde i en gennemgribende udvikling! Fra at have været en mindre havneby i Vestsjælland til at være den største havneby på Sjælland med ny industri og ...

Grundloven har 175-års jubilæum

Og bibliotekerne er indbudt til fejringen. Med en bevilling på 9,7 millioner over fire år fra Nordea-fonden vil GRUNDLOVSFESTEN.dk engagere skoler, biblioteker, boligforeninger ...

Havneparken og Pakhuset i Kalundborg tager form

Nye rammer om kultur og bibliotek på vej i den gamle købstad i Nordvestsjælland. I 2015 blev en kornsilo fra 1903 på havnen i Kalundborg revet ned, og det skabte et nyt åbent ...