Huset i Give skaber synergi

Skrevet af

Lærke Munk Elsgart

9 april, 2018

“Hvordan skulle vi have fået alt det her, hvis ikke vi havde haft det gamle rådhus?”, spørger Kate Langgaard Bech i dag. Hun er bibliotekar i HUSET på 2.000m2, der rummer Give Bibliotek, værksted, mødelokaler og meget mere.

HUSET i Give handler nemlig om at skabe liv i en forladt bygning ved at udnytte den eksisterende bygningsmasse i form af det nedlagte rådhus. Det betød, at både Vejle Kommune, borgere og lokale foreninger kunne få flere af deres ønsker opfyldt, end de havde fået ved at bygge nyt.

Optakt og forprogram
Borgerne i Give havde længe ønsket sig et Kultur- og Borgerhus, sådan som det også findes i storkommunen Vejles øvrige centerbyer. RUM arkitekter vandt konkurrencen om rådgivning i forbindelse med forprogrammet, analyser af placeringer samt den efterfølgende projektering og ledelse af byggeriet.

December 2013 godkendte Vejle Byråd idéoplægget. Mens midlerne til dele projektet bl.a. blev tilvejebragt gennem fundraising varetaget af brugergruppen Give i Live i 2014. Byggeriet blev taget i brug september 2015, og er i dag et væsentlig omdrejningspunkt i både det organiserede og uorganiserede kultur- og fritidsliv i Give.

RUM var med til at lave et idéoplæg til placering af det nye kulturhus i Give. Idéoplægget belyste, at der var fordele på alle hylder ved at give liv til det nedlagte rådhus fremfor at bygge nyt – brugerne fik mere areal og kommunen fik en meningsfuld udnyttelse af den eksisterende bygning.

“Vi har helt bevidst skabt et kulturhus med biblioteket som omdrejningspunkt for et hus med mange aktører for på den måde at skabe synergi mellem de involverede”, siger Kate Langgaard Bech om byens samlingssted, der er et resultat af et velfungerende partnerskab mellem det offentlige bibliotek og borgerne.

“Det er biblioteket, der drifter huset”, fortæller hun og forsætter, “men det løfter det hele, at vi sidder så mange aktører sammen. Nye samarbejder opstår, og vi har alle stor glæde af sparringen for at få ting til at ske.”

Processen
RUM har været ansvarlig for den brugerinddragelsesproces, som har været central for udformningen af det endelige projekt. Processen har bidraget til at skabe energi og lokalt engagement. Selvom den lokale organisation, Give i Live, havde holdt flere stormøder, så valgte over 100 lokale borgere at deltage i en workshop på et offentligt borgermøde.

På borgermødet blev deltagerne spurgt: Hvordan vil du tage del i projektet? Hvilket blandt andet gav folk syn for sagen i forhold til, hvad der realistisk set kunne og skulle foregå i kulturhuset. Det har givet brugerne et medansvar fra begyndelsen. “Det har været en virkelig god proces fra vision til virkelighed! Jeg føler, at vi fik mange af de ting, som vi gerne ville have. Jeg føler, at det er vores hus”, siger Julie Broberg, som deltog i brugerinddragelsen helt fra start og nu er flittig bruger af HUSET om processen dengang.

Ombygningen
RUM stod for den radikale ombygning af det tidligere rådhus og havde fokus på størst mulig åbenhed og ny, spændende rumlig interaktion mellem husets funktioner.

“Rådhuset har fået en helt ny identitet. Det er der kommet et helt nyt hus ud af”, fortæller Kate Langgaard Bech og fremhæver, at projektet har handlet om at skabe mest mulig værdi ud af ‘gamle klæder’. F.eks. er de oprindelige reoler og møbler fra rådhusets mødelokaler genbrugt, mens lokale borgere har doneret møbler til projektet.

Som et nyt og karakterskabende element blev der etableret en gennemgående superreol, der iscenesætter en bærende væg. Der er desuden etableret samlingssal fordelt over to etager samt åbne, arbejdende værksteder.

Fremtidens bibliotek
Der var i processen mange overvejelser om fremtidens bibliotek.

“Hvor bevæger biblioteket sig hen? Det har været med i baghovedet hele vejen”, fortæller Kate. Blandt andet har det været vigtigt for biblioteket, at børneafdelingen udover fordybelse i bø-gerne også skulle appellere til leg og bevægelse. Derfor er der dedikeret zoner til leg, møbleret med sækkestole og installeret gynger. “Vi har allerede slidt de først gyngebetræk op – så det har været en succes”, smiler Kate.

Byggeriet blev taget i brug september 2015 og er allerede blevet en afgørende brik og aktør i både det organiserede- og uorganiserede kultur- og fritidsliv i Give.

Helle Thorsen, udviklingschef for kultur og fritid i Vejle Kommune, er meget tilfreds med HUSET. “Det er blevet et rigtig spændende hus. Et sted for oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet og udfoldelse. Byens samlingssted, hvor man kan mødes til socialt samvær og hygge. Et levende hus, hvor partnerskaber mellem det offentlige bibliotek og borgerne er et grundvilkår, og hvor fleksibel indretning understøtter resultaterne af dette i form af f.eks. udstillinger og arrangement.”

 

LÆRKE MUNK ELSGART, Kommunikation og PQ / Arkitekt, RUM.

 

Bibliotekets samfundsværdi

LEDER For mig er der er altid grund til at tale biblioteker og bøger. I sommer har begge dele fyldt godt op – bibliotekerne i medierne og bøgerne i feriebagagen. Bibliotekerne ...

Menneske- eller skærmsamfund

Hver 8. skole skruer ned for brug af computere og styrker analog læring i det nye skoleår. Knap var sommerferien slut før en rundspørge offentliggjort i bl.a. TV2 News i ...

Set fra MIN stol – Bibliotekerne er kulturens rugbrød

Vi lever i et velfærdssamfund og heldigvis for det. For det er en god og stærk samfundsmodel, som sikrer, at vi har et trygt samfund, hvor der for eksempel er adgang til ...

Barack Obama bakker bibliotekerne op

I et åbent brev 17. juli i år tager USA’s tidligere præsident til genmæle mod de krav om censur, som amerikanske bibliotekarer og folkebiblioteker har oplevet det seneste ...

Politisk prioritering af en stærk læsekultur i Roskilde Kommune

Få ting kommer af sig selv. Det er en af livets endegyldige sandheder, der særligt gør sig gældende, når det kommer til læring, dannelse og læsning. Det er i hvert fald de ...

The Library is the Place: Information, Recreation, Inspiration

Irland har fået en ny national folkebiblioteksstrategi for 2023-2027. Et par af de nye målpunkter er udrulning af det nationale “Skills for Life” paraplyprogram, der ...

Der er et valg tilbage!

Meldingen var krystalklar, da Topmødet 2023 vendte kikkerten mod grøn omstilling. Der er behov for styrket klimahandling. Borgerne, civilsamfundet og bibliotekerne skal spille ...

The Library of Things – Et bidrag til bedre lokalsamfund og øget bæredygtighed

Det traditionelle biblioteks rolle som en af de ældste deleøkonomier i verden med bogen – adgang til oplysning og oplevelse – som omdrejningspunkt bruges nu som model for ...