Hvad sker der i Kulturstyrelsen?

Skrevet af

Hellen Niegaard

8 oktober, 2012

Biblioteksområdet i Kulturstyrelsen har i foråret været præget af vinterens fusion. ”Vi er ved at finde os til rette i de nye organisatoriske rammer”, lød det fra styrelsen i en statusudsendelse 5. juli. Det lyder lovende, for bibliotekernes udfordringer er mange lige nu.

Blandt de emner styrelsen runder i sin sommerhilsen er DDB, landets mest ambitiøse biblioteksprojekt, der forudsætter fuld opbakning ikke alene fra nationalt hold herunder fra biblioteksforeningerne, men også fra alle landets kommuner.

Danskernes Digitale Bibliotek
”Vi ser frem mod et travlt efterår, der bl.a. vil blive præget af organiseringen af DDB”, hed det blandt andet. Det forventes, at organisering af både DDB-styregruppen og koordinationsgruppen fastlægges i løbet af august. Umiddelbart derefter skal der sammensættes et antal arbejdsgrupper. Posten som ny DDB-sekretariatschef blev opslået i juli med ansøgningsfrist den 20. august. Når stillingen er besat, oplyser Kulturstyrelsen, påbegyndes arbejdet med etablering af det øvrige sekretariat.

Koordinationsgruppen skal i løbet af efteråret drøfte og tage stilling til de første initiativer, herunder en implementeringsplan for resten af 2012. Styregruppen, som bl.a. DB forgæves sammen med Bibliotekschefforeningen har plæderet for skulle repræsentere væsenet mere bredt og omfatte andre centrale interessenter end ’ejerne’, det vil sige staten ved kulturministeriet og KL, skal også godkende et budget for 2013.

Udover overordnede spørgsmål som styring af DDB o.l. og teknologiske strukturer, så venter andre udfordrende principielle spørgsmål vedrørende licenser, forretningsmodeller og prissætning på at blive løst. Af mere konkrete spørgsmål handler det om dét, der for alvor vil afgøre om DDB bliver en succes, nemlig: Drøftelser af hvordan det danske biblioteksvæsen via DDB kan sikre brugerne en enkel, let tilgang til brug af bibliotekernes digitale tilbud sammen med traditionelle biblioteksservices som udlån og vejledning.

Biblioteksvirksomheden i 2011
Der var pudsigt nok ingen kommentarer i styrelsens julistatus til Biblioteksstatistikken for 2011. Den var udsendt få dage før fra Danmarks Statistik (DS) med en noget misvisende pressemeddelelse. DS overtog sidste år statistikopgaven fra styrelsen, dengang Styrelsen for Bibliotek og Medier.

I DS’s kommentar til offentligheden om årets virksomhed valgte man alene at fokusere på den halvdel, der berører bibliotekernes traditionelle virksomhed som udlån af bøger o.l. Den sag valgte styrelsen i sin sommerhilsen at gå let hen over og blot at referere til årets Biblioteksbarometer, som Kulturstyrelsen fortsat står for. Et barometer, der indtil den offentlige statistikindsamling opdateres, må anvendes sammen med statistikken for at belyse bibliotekernes samlede virksomhed. Se også s. 16.

DB har i en årrække opfordret til nyudvikling af statistikken og de områder, der indberettes om. Den er et centralt redskab for kommunerne og deres biblioteker og bør naturligvis reflektere hele den virkelighed, som bibliotekerne skal fungere i – og ikke kun dele af den eller den, der ’var en gang’.

Danmarks Biblioteksforening gik derfor på samme tid ud med informationer, der belyser hele spektret af biblioteksservicen, se f.eks. Direktørens blog http://biblioteksdebat.blogspot. dk/2012/07/nar-flere-bliver-til-frre.   html. Først ugen efter kunne man se samlede virksomhedstal på styrelsens hjemmeside.

Kulturstyrelsens topledelse på plads
Fra 1. januar i år sammenlagdes de tre styrelser: Styrelsen for Bibliotek og Medier, Kunststyrelsen og Kulturarvsstyrelsen. Med sidstnævntes direktør Anne Mette Rahbæk som den nye Kulturstyrelses topchef og to områdedirektører, Paul Bache, tidligere direktør for Kunststyrelsen, og Jens Thorhauge, tidligere direktør for Bibliotek og Medier. Ved Thorhauges pensionering 1. maj er Trine Nielsen, hidtil kommerciel direktør i KODA, udpeget som ny områdedirektør, og hun tiltrådte i juli.

Bibliotekets samfundsværdi

LEDER For mig er der er altid grund til at tale biblioteker og bøger. I sommer har begge dele fyldt godt op – bibliotekerne i medierne og bøgerne i feriebagagen. Bibliotekerne ...

Menneske- eller skærmsamfund

Hver 8. skole skruer ned for brug af computere og styrker analog læring i det nye skoleår. Knap var sommerferien slut før en rundspørge offentliggjort i bl.a. TV2 News i ...

Set fra MIN stol – Bibliotekerne er kulturens rugbrød

Vi lever i et velfærdssamfund og heldigvis for det. For det er en god og stærk samfundsmodel, som sikrer, at vi har et trygt samfund, hvor der for eksempel er adgang til ...

Barack Obama bakker bibliotekerne op

I et åbent brev 17. juli i år tager USA’s tidligere præsident til genmæle mod de krav om censur, som amerikanske bibliotekarer og folkebiblioteker har oplevet det seneste ...

Politisk prioritering af en stærk læsekultur i Roskilde Kommune

Få ting kommer af sig selv. Det er en af livets endegyldige sandheder, der særligt gør sig gældende, når det kommer til læring, dannelse og læsning. Det er i hvert fald de ...

The Library is the Place: Information, Recreation, Inspiration

Irland har fået en ny national folkebiblioteksstrategi for 2023-2027. Et par af de nye målpunkter er udrulning af det nationale “Skills for Life” paraplyprogram, der ...

Der er et valg tilbage!

Meldingen var krystalklar, da Topmødet 2023 vendte kikkerten mod grøn omstilling. Der er behov for styrket klimahandling. Borgerne, civilsamfundet og bibliotekerne skal spille ...

The Library of Things – Et bidrag til bedre lokalsamfund og øget bæredygtighed

Det traditionelle biblioteks rolle som en af de ældste deleøkonomier i verden med bogen – adgang til oplysning og oplevelse – som omdrejningspunkt bruges nu som model for ...