Hvad sker der med eReolen.dk

Skrevet af

12 oktober, 2012

Fronterne er tilsyneladende trukket skarpt op, efter at en ny brugerundersøgelse foretaget af Greens Analyseinstitut for Børsen 23.8. 2012 viser, at kun en tredjedel af e-bogslæserne køber de digitale filer, mens to tredjedele låner dem gratis på eReolen.

Udlånet af e-bøger er steget med 34% fra juni til juli 2012. Antallet af downloads fra eReolen var i november 2011 på 19.010. I juli 2012 var antallet vokset til 87.972.

“Det er godt nok et bekymrende højt tal” udtaler Forfatterforeningens formand, Jo Hermann. Digital udviklingschef i Gyldendal, Karen Westmann Hertz, supplerer: “Vi havde håbet, at eReolen ville være med til at markedsføre e-bøger, så det gav et større kommercielt salg. Men meget tyder desværre på, at danskerne nøjes med at bruge eReolen”. Digital manager på Politikens Forlag, Jakob Harden, vil fortsat sige nej til deltagelse i den nuværende aftale med eReolen.

I BogMarkedet nr. 14 fra 27.8.2012 skærpes synspunkterne. Ilse Nørr fra Modtryk påpeger, at hvis aftalen ikke ændres, vil forlaget meget nøje overveje, om det fortsat vil deltage. Tilsvarende vil Forlaget Klim vurdere deltagelse i eReolen, såfremt der ikke kommer nye modeller på banen for samarbejdet mellem forlag og biblioteker.

Kompliceret jura
Mitdjyllands Statsforvaltning har ifølge BogMarkedet 14 godkendt, at eReolen kan aktivere den såkaldte ‘købeknap’, der betyder, at forlagene kan sælge deres e-bøger direkte via eReolen. Direktør i Boghandlerforeningen, Olaf Windsløw, mener dog, at der fortsat er en række uafklarede elementer i sagen.

Danmarks Biblioteksforening samt Bo Fristed fra eReolen, der skal forhandle en ny aftale på plads, er ikke enige i, at bibliotekerne ødelægger det kommercielle marked. Bo Fristed påpeger, at eReolen har bidraget til at øge kendskabet til og lære læserne at bruge e-bøger. Og eReolen har indtil videre kun fat i ca. 2% af danskerne, og derfor er konkurrencefaktoren i forhold til salg af P-bøger begrænset.

Direktør i Danmarks Biblioteksforening, Michel Steen-Hansen er enig og fremhæver, at bibliotekerne har løbet markedet for e-bøger i gang fra nærmest ikke-eksisterende før eReolen blev lanceret. Forfattere og forlag har haft og har stadig gavn af eReolen.

Elisabeth Fogtdal Nøjgaard, koncerndirektør i Gyldendal, har denne kommentar til sagen: ‘Bibliotekerne spiller en vigtig rolle som kulturformidlere, og de er vigtige for litteraturen, men der skal findes en balance. Det handler om forlagenes og forfatternes fremtid. Vi har ikke et ønske om at stå så fast, at bøger ikke bliver tilgængelige i fremtidens bibliotek, men vi er nødt til at prøve en anden balancering’.

Læs indlæg i Børsen, Kultur 23.8.2012 og Bogmarkedet 14, 27.8.2012.

 

Styrk bibliotekerne og Dansk Kulturliv

LEDER Endnu et budget er netop blevet vedtaget i de danske kommuner. Kort tid efter vi kunne glæde os over, at der var afsat lidt flere midler til kultur i finanslovsforslaget, ...

Ansvar for Danmark – Budgetter, besparelser og biblioteker

Alle kommuner har netop været ude i flere måneders hårde 2024 budget- forhandlinger. Besparelser langt ind i velfærden tegner sig. Nærmest bizart at se på i en tid, hvor ...

Biblioteksbrug i dag og i morgen

Hvordan bruges bibliotekerne? Det er ti år siden, at Tænketanken Fremtidens Biblioteker udkom med sin første brugeranalyse, og der er sket meget i biblioteksverdenen siden. Ti ...

Uro om Københavns biblioteker

Flere efterspurgte og populære bøger i udstillinger og udvidet onlinebetjening, men færre bøger på reolerne og færre timer med bibliotekarbetjening. Bibliotekernes aktuelle ...

Hvad mener borgmesteren?

INTERVIEW – I kølvandet på den aktuelle debat om færre bøger og ringere bemanding i Københavns biblioteker fortæller kultur- og fritidsborgmester Mia Nyegaard (B) som ...

Regeringen i Norge styrker bibliotekerne

Litteratur og læsning for alle er sammen med lige adgang til digitalt indhold er vigtigt for den norske regering. Kultur- og Ligestillingsdepartementet udvider den norske ...

Set fra MIN stol – Behov for fællesskaber: Ikke mere mere snak – nu handler vi

600.000 danskere føler sig ensomme, og tallet er stigende. Det er en stor samfundsmæssig udfordring, som bibliotekerne i Danmark har en unik mulighed for at gøre noget ved. Set ...

Nekrolog: Biblioteksvagten (1999-2023) gav borgerne svar

Biblioteksvagten afgår ved døden. De danske bibliotekers landsdækkende spørgetjeneste – en fælles læsesal på nettet – er snart en saga blot. En af de mest succesfulde ...