Hvad tilbyder DDB og hvad koster det?

Skrevet af

Lise Mikkelsen, Maja Vestbirk

17 december, 2013

Den digitale udvikling går stærkt, og med DDB får folkebibliotekerne kvalitet og tryghed i form af en stabil samarbejdsplatform og ikke mindst en fælles udviklingskraft i sektoren, som kan hjælpe med den omstilling, der er nødvendig i en digital verden.  Der udvikles, indkøbes, driftes og supporteres i fællesskab med oplagte økonomiske fordele, når flere deles om regningen. Men også muligheden for at indgå i et samarbejde med andre om f.eks. formidlingen kan højne kvaliteten og forbedre tilbuddene til borgerne i såvel store som små kommuner.

DDB Basispakken
DDB Basispakken er fundamentet for DDB samarbejdet. Den indeholder DDB organisationen, puljemidler og de væsentligste infrastrukturkomponenter, og basispakken er desuden en forudsætning for at kunne vælge de andre pakker.
Prisen for DDB Basispakken afhænger af, hvor mange biblioteker der tilmelder sig DDB. Ved 100 % tilmelding er prisen kr. 2,87 per borger. Som det fremgår af nedenstående tabel er prisen væsentlig lavere end de oprindelig kr. 5,10,- for DDB plus kr. 5,10,- for etablering som fremgik af rapporten Danskernes Digitale Bibliotek – Fælles løsning til digital formidling for folkebibliotekerne.

Prisen på DDB Basispakken fremgår af nedenstående model.

Procentsats                                           Max pris pr. borger 2014
60%                                                         Kr. 3,91
75%                                                         Kr. 3,39
100%                                                       Kr. 2,87

De fleste biblioteker kan fra den pris fratrække en række lokale udgifter, f.eks. adgang til TING Databrønd, nuværende bibliotekssystemintegration, nuværende statistikløsning (KPI), proxy server, administration af e-ressourcer og systemejerskab på arkitekturen.

DDB Indkøbssamarbejde
DDB Indkøbssamarbejde er en tilvalgspakke, som alle dog bør vælge. Det er gratis at vælge indkøbssamarbejdet, men biblioteket betaler for de licenser, som det ønsker at købe adgang til. Målet er at samle alle forhandlinger af digitale materialer i DDB. Fokus i første omgang bliver dog på tekstlicenser, netlydbøger og e-bøger. Indkøbssamarbejdet indeholder en organisation til forhandling, administration og support af digitale ressourcer. Forudsætningen for at deltage i indkøbssamarbejdet er, at biblioteket har valgt DDB Basispakken.

DDB Hjemmeside (CMS)
DDB Hjemmesiden er et lige så oplagt tilvalg, som resten af pakkerne. Det er et strategisk valg om at ville samarbejde og udnytte den fælles udviklingskraft i sektoren. DDB Hjemmesiden er således bibliotekernes mulighed for at give borgerne en moderne adgang til digitale og fysiske materialer, så også borgerne kan se og opleve, at bibliotekerne via DDB nu får en styrket formidlingsprofil.

DDB Hjemmeside er baseret på ding2tal, som er født ind i den IT-infrastruktur, som de seneste år er blevet skabt og videreudviklet af bibliotekerne.
DDB Hjemmeside vil være på forkant, når det handler om integration med den eksisterende platform, herunder databrønden og bibliotek.dk. Med tilbuddet fra DDB får bibliotekerne også support, hosting m.v., så der kan fokuseres på kerneopgaven – formidling og servicering af borgerne!

Prisen for DDB Hjemmeside fremgår af nedenstående tabel.  

Procentsats                                           Max pris pr. borger 2014
60%                                                         Kr. 0,74
75%                                                         Kr. 0,64
100%                                                       Kr. 0,55

DDB-sekretariatet har hjulpet flere biblioteker med at beregne udgifter og potentielle reduktioner. Hvor meget det drejer sig om afhænger af de enkelte bibliotekers investeringer, men for enkelte er der en positiv business case på at vælge DDB Hjemmesiden.

Med DDB’s koordinationsgruppes ord: “…Vi har nu alle muligheder for at lægge grunden til et af de mest visionære og vigtige greb i den nyere bibliotekshistorie – det bør ikke glippe.”

Regeringen er i arbejdstøjet… holder løfterne?

Trods kun relativt få måneder bag sig kan ingen sige, at regeringen ikke er trukket i arbejdstøjet, som lovet ved tiltrædelsen i december 2022. En del meningsdannere og andre ...

Paw Østergaard Jense, formand for Danmarks Biblioteksforening, 2022 -

Kære kulturminister, tillykke med jobbet

LEDER Der er megen ære i at være minister for kultur. Jakob; du har været ude og titulere dig selv som minister for demokrati og dannelse. Det er stærkt og det forpligter. ...