Hvem har ret til at have ret?

Skrevet af

23. april, 2014

Vi har den frihed, vi fortjener. Vi må tage os sammen. Der skal siges fra! Så længe vi lader politikerne gennemføre tiltag, som de nyligt vedtagne ændringer af offentlighedsloven, uden nævneværdigt modspil, har de ingen grund til at lade være. Og, bibliotekerne skal blive ved med at sætte dagsordener for vigtige samfundsdebatter. Politikerne må stoppe den voldsomme nedskæring og sende flere penge. Spredning af bibliotekstilbuddet har også noget med oplysningsarbejde at gøre.

Næppe mange tilhørere til debatten mellem Jacob Mchangama (JAM), chefjurist i den liberale tænketank Cepos og Rune Engelbreth Larsen (REL), forfatter og debattør, havde forventet ovennævnte opfordringer, som afslutning på programpunktets refleksioner.

Forinden havde debattørerne opmalet et relativt enigt og dystert billede af det danske samfunds generelle tilstand. Selvom en international undersøgelse netop har placeret Danmark som topscorer på rettighedsområdet, lagde JAM ud med at mene, at det går den forkerte vej, når det gælder frihedsrettigheder og retsstatsprincipper. Han underbyggede sit synspunkt med nogle karakteristiske træk i tiden, f.eks.:

–   Hensynet til sikkerheden, der bruges som argument for, at systemets repræsentanter overskrider hidtil anerkendte grænser over for borgerne. Det sker, når politiet arresterer en formodet terrorist under CUP 15 i København, tilbageholder ham i mange timer, sparker dørene ind til hans kones lejlighed, opdager at der er tale om en forveksling af navne og siden er ude af stand til at finde de betjente, der foretog handlingerne. Og når det offentlige Danmark i forbindelse med et kinesisk statsbesøg lader tibetanske flag fjerne fra en fredelig     demonstration, fordi potentielle kinesiske investeringer på 18 mia kr. vægtes højere end de borgerlige frihedsrettigheder.

–   Symbollovgivning, der ses som en effekt af den døgnovervågning, medierne praktiserer i dag, hvor politikere ringes op og afkræves svar ved hver given lejlighed og reagerer med spontane forslag til politiske indgreb, ikke fordi de hjælper; men fordi de demonstrerer politisk handlekraft.

–   Hensynet til systemet, der i stigende grad, går forud for borgernes frihed og retssikkerhed. Det er tilfældet, når f.eks. Skat, uden retskendelse, kan få udleveret dokumenter af personlig karakter ved mistanke om socialt bedrageri. Dertil kommer, at ændringer, der tidligere ville være sket af lovgivningens vej, i mange tilfælde klares administrativt via bekendtgørelser og dermed uden offentlig indsigt.

REL delte opfattelsen af, at borgeres privatlivsdomæne reduceres og invaderes, samtidig med at systemet lukker sig om sig selv. Han mente, at “de ledige spændes foran en vogn, som er med til at underminere det samfund, vi lever i”, og vendte sig imod nyere kommunal praksis, der angiveligt overvåger folks seksualliv, foretager kontrolopringninger til deres familiemedlemmer, følger deres liv på Facebook, for at afsløre muligt socialt bedrageri. “Det skaber jo ikke flere job”, konstaterede han, og gjorde opmærksom på, at der har været fejl i 95 % af de sager, hvor bidragsmodtagere har fået frataget sociale ydelser efter stikprøvekontrol.

REL nævnte ’proportionsforvrængning’ som et andet problematisk træk i tiden. Han benævnte integrationsområdet som “en slags skraldespand, hvor alt ender, hvis det har noget med indvandrere at gøre” og kritiserede pressen for at lade eksempelvis Pia Kjærsgaard slippe af sted med at påstå, at alle indvandrere lever i middelalderen, eller at massevoldtægter er kommet i kølvandet på indvandringen. “Man diskuterer tonen i debatten ikke, hvorfor der siges noget, som er substantielt forkert og forvrøvlet”.

Begge de herrer talte for at afskaffe racisme- og blasfemiparagrafferne og leve uden regulering på området, fordi kun de grupper, der allerede er politisk accepteret, har kapaciteten til at opnå beskyttelse, og fordi majoriteten altid vil have definitionsretten.

 

Biblioteket – lokalsamfundets fælles sted

I mange kommuner har man i flere år åbnet biblioteket, også når det var ‘lukket’ – altså med udvidet åbningstid uden bemanding. Det giver ind imellem uro og skaber ...

Overblik og aktuelle AI-problematikker

Sådan styres din adgang til viden på nettet af kunstig intelligens. Kunstig intelligens / AI (artificial intelligence) er for alvor kommet på dagsordenen de sidste år – ikke ...

Stevns åbner nyt børnemekka

Børnekulturhuset i Stevns Kommune skal gå hånd i hånd med den undervisning, børnene møder i skolen, men tilbyde adgang til læsning og litteraturens verden på en anderledes ...

Set fra MIN stol: Vi skal vække børnenes lyst til at læse

Med nyt Børnekulturhus for leg og læring vil Stevns Kommune genoplive læselysten og samtidig give børn med læsevanskeligheder nye oplevelser. Folkebibliotekerne står ved en ...

AI – Biblioteket har en kæmperolle

“AI – Biblioteket har en kæmperolle. Ikke mindst i forhold til unge og studerende i landets fag-, forsknings- og uddannelsesbiblioteker.” Man taler ofte om, at ...

AI – dansk sprogmodel undervejs

Når der tales kunstig intelligens tales også ofte om behovet for ‘en dansk sprogmodel’. Hvorfor det? SF har bl.a. fremsat forslag til folketingsbeslutning. Man ...

Norge: Sammen om læsning – Leselyststrategien 2024-2030

Vi skal bygge en stærkere kultur for læsning. Samarbejde mellem skoler og biblioteker skal styrke læselysten i Norge. Den norske regering har, som man kunne læse i Danmarks ...

Bibliotek på ungdomsøen

Sommeren før corona blev Middelgrundsfortet ved Københavns Havn forvandlet til de unges ø, da Ungdomsøen åbnede i august 2019. Øen er for unge og udvikles af unge. Nu har ...