Hvem tror vi mest på?

Foto: colourbox.dk.

Skrevet af

Hellen Niegaard

17 oktober, 2022
Download hele magasinet som pdf:

I Troværdighedsanalysen for 2022 ligger bibliotekarer på 4. pladsen lige efter jordemødre, sygeplejersker og læger – i den rækkefølge og lige før politibetjente. I modsatte ende på sidstepladserne ligger bankrådgivere,  ejendomsmæglere, journalister, bilforhandlere med politikere på sidstepladsen. Gennem 14 år er danskernes tillid til 26 erhvervsgrupper målt, tjek radiuscph.dk

En aftale om eftersyn af det politiske system og styrkelse af Folketingets kontrol med regeringer er måske på vej. Et nyt demokratiudvalg foreslået af et flertal i Folketinget skal tage temperaturen på vores system og komme med anbefalinger til at styrke systemet ifølge melding fra Justitsministeriet 3. oktober. Baggrunden er de forskellige sager og spørgsmål til organiseringen af regeringsarbejdet, ansvarsfordelingen ministre imellem, forholdet mellem ministre og embedsmænd, de særlige rådgiveres rolle og rammerne for regeringens og embedsværkets arbejde. Hvem ved, gennemføres eftersynet og får det reelle konsekvenser, så rykker politikerne måske opad ved næste måling.

Bibliotekets samfundsværdi

LEDER For mig er der er altid grund til at tale biblioteker og bøger. I sommer har begge dele fyldt godt op – bibliotekerne i medierne og bøgerne i feriebagagen. Bibliotekerne ...

Menneske- eller skærmsamfund

Hver 8. skole skruer ned for brug af computere og styrker analog læring i det nye skoleår. Knap var sommerferien slut før en rundspørge offentliggjort i bl.a. TV2 News i ...

Set fra MIN stol – Bibliotekerne er kulturens rugbrød

Vi lever i et velfærdssamfund og heldigvis for det. For det er en god og stærk samfundsmodel, som sikrer, at vi har et trygt samfund, hvor der for eksempel er adgang til ...

Barack Obama bakker bibliotekerne op

I et åbent brev 17. juli i år tager USA’s tidligere præsident til genmæle mod de krav om censur, som amerikanske bibliotekarer og folkebiblioteker har oplevet det seneste ...

Politisk prioritering af en stærk læsekultur i Roskilde Kommune

Få ting kommer af sig selv. Det er en af livets endegyldige sandheder, der særligt gør sig gældende, når det kommer til læring, dannelse og læsning. Det er i hvert fald de ...

The Library is the Place: Information, Recreation, Inspiration

Irland har fået en ny national folkebiblioteksstrategi for 2023-2027. Et par af de nye målpunkter er udrulning af det nationale “Skills for Life” paraplyprogram, der ...

Der er et valg tilbage!

Meldingen var krystalklar, da Topmødet 2023 vendte kikkerten mod grøn omstilling. Der er behov for styrket klimahandling. Borgerne, civilsamfundet og bibliotekerne skal spille ...

The Library of Things – Et bidrag til bedre lokalsamfund og øget bæredygtighed

Det traditionelle biblioteks rolle som en af de ældste deleøkonomier i verden med bogen – adgang til oplysning og oplevelse – som omdrejningspunkt bruges nu som model for ...