Hver 5. dansker i digitalt limbo

Et urovækkende antal danskere oplever digitale udfordringer. Hvordan bekæmper vi digital ulighed? spurgte Michel Steen-Hansen (fra venstre) Paw Østergaard Jensen (A), Danmarks Biblioteksforenings formand, og Mandag Morgens strategidirektør Lisbeth Knudsen på Bogforum. Foto Thomas Evaldsen.

Skrevet af

Hellen Niegaard

12 december, 2022
Download hele magasinet som pdf:

Vi må stille krav til en demokratisering af teknologiudviklingen.

Godt nok er Danmark udråbt til verdensmester som digitaliseret land men vores løsninger og systemer efterlader hver femte. i et digitalt limbo med store udfordringer. 

Vi skal have brudt digital ulighed, den nye regering og Folketinget skal på banen nu.

Nye former for ulighed

Hvad er det konkrete problem og hvordan bekæmper vi den digitale ulighed?

Vores samfund er nærmest blevet tvangsdigitaliseret, og i begejstringen over online-mulighederne har vi totalt forsømt at tale om, hvad algoritmerne og de digitale fodspor vi slæber efter os, betyder for os selv og for demokratiet. Alt peger på at digitalt udsatte ofte også er socialt udsatte, men det drejer sig også om andre. Mange unge og ældre uden familietradition for online-brug udfordres også. Digital udelukkelse er problematisk for det enkelte menneske men i høj grad også for samfundet og skaber en slags B-hold og en helt ny form for ulighed.

Demokratisering af systemerne

Tiden kan ikke skrues tilbage, alle skal kunne være med, og alle samfundskræfter skal bidrage til en ny målrettet indsats. Løsningerne er styrket fokus på og debat om det digitale samfund og langt mere intuitive offentlige IT-systemer.

Den nye regering skal inddrage IT-virksomheder, kommuner og andre og skal i en storstilet oplysningsindsats trække på samfundets fælles sted, landets biblioteker, såvel som på foreninger og civilsamfundet bredt. Samtidig skal regeringen og EU skrue op for kravene til tech-giganterne, vi behøver generelt langt mere intuitive brugervenlige og transparente systemer.

Kom i gang!

Det kan kun gå for langsomt, var en konklusion på Bogforum. Paw Østergaard Jensen (A), formand for Danmarks Biblioteksforening og formand for Albertslund Kommunes Social- og Sundhedsudvalg, og Lisbeth Knudsen, strategidirektør i Tænke-tanken Mandag Morgen og ADD, forsknings- og analyseprojektet “Algoritmer, Data og Demokrati” debatterede virkelighed, konsekvenser og behov for nye indsatser på førstedagen i Bogforum fredag den 4. november.

■ Knap 34.000 besøgte Bogforum 2022. Med et par hundrede udstillingsstande, debatter og litteraturscener var der i dagene 4-6. november masser af aktiviteter for bog-, kultur- og litteraturfolket. Danmarks Biblioteksforening havde to velbesøgte debatter på Bellascenen. Ud over debatten “Hvordan bekæmper vi den digitale ulighed?” stod biblioteksforeningen også bag en debat om “Læser flere mere når litteraturen bliver digital?”.

Bogforum 2023 ligger i første weekend i november fra fredag den 3. til søndag den 5. november.

 /HN

Bibliotekets samfundsværdi

LEDER For mig er der er altid grund til at tale biblioteker og bøger. I sommer har begge dele fyldt godt op – bibliotekerne i medierne og bøgerne i feriebagagen. Bibliotekerne ...

Menneske- eller skærmsamfund

Hver 8. skole skruer ned for brug af computere og styrker analog læring i det nye skoleår. Knap var sommerferien slut før en rundspørge offentliggjort i bl.a. TV2 News i ...

Set fra MIN stol – Bibliotekerne er kulturens rugbrød

Vi lever i et velfærdssamfund og heldigvis for det. For det er en god og stærk samfundsmodel, som sikrer, at vi har et trygt samfund, hvor der for eksempel er adgang til ...

Barack Obama bakker bibliotekerne op

I et åbent brev 17. juli i år tager USA’s tidligere præsident til genmæle mod de krav om censur, som amerikanske bibliotekarer og folkebiblioteker har oplevet det seneste ...

Politisk prioritering af en stærk læsekultur i Roskilde Kommune

Få ting kommer af sig selv. Det er en af livets endegyldige sandheder, der særligt gør sig gældende, når det kommer til læring, dannelse og læsning. Det er i hvert fald de ...

The Library is the Place: Information, Recreation, Inspiration

Irland har fået en ny national folkebiblioteksstrategi for 2023-2027. Et par af de nye målpunkter er udrulning af det nationale “Skills for Life” paraplyprogram, der ...

Der er et valg tilbage!

Meldingen var krystalklar, da Topmødet 2023 vendte kikkerten mod grøn omstilling. Der er behov for styrket klimahandling. Borgerne, civilsamfundet og bibliotekerne skal spille ...

The Library of Things – Et bidrag til bedre lokalsamfund og øget bæredygtighed

Det traditionelle biblioteks rolle som en af de ældste deleøkonomier i verden med bogen – adgang til oplysning og oplevelse – som omdrejningspunkt bruges nu som model for ...