Hver 5. dansker i digitalt limbo

Et urovækkende antal danskere oplever digitale udfordringer. Hvordan bekæmper vi digital ulighed? spurgte Michel Steen-Hansen (fra venstre) Paw Østergaard Jensen (A), Danmarks Biblioteksforenings formand, og Mandag Morgens strategidirektør Lisbeth Knudsen på Bogforum. Foto Thomas Evaldsen.

Skrevet af

12. december, 2022
Download hele magasinet som pdf:

Vi må stille krav til en demokratisering af teknologiudviklingen.

Godt nok er Danmark udråbt til verdensmester som digitaliseret land men vores løsninger og systemer efterlader hver femte. i et digitalt limbo med store udfordringer. 

Vi skal have brudt digital ulighed, den nye regering og Folketinget skal på banen nu.

Nye former for ulighed

Hvad er det konkrete problem og hvordan bekæmper vi den digitale ulighed?

Vores samfund er nærmest blevet tvangsdigitaliseret, og i begejstringen over online-mulighederne har vi totalt forsømt at tale om, hvad algoritmerne og de digitale fodspor vi slæber efter os, betyder for os selv og for demokratiet. Alt peger på at digitalt udsatte ofte også er socialt udsatte, men det drejer sig også om andre. Mange unge og ældre uden familietradition for online-brug udfordres også. Digital udelukkelse er problematisk for det enkelte menneske men i høj grad også for samfundet og skaber en slags B-hold og en helt ny form for ulighed.

Demokratisering af systemerne

Tiden kan ikke skrues tilbage, alle skal kunne være med, og alle samfundskræfter skal bidrage til en ny målrettet indsats. Løsningerne er styrket fokus på og debat om det digitale samfund og langt mere intuitive offentlige IT-systemer.

Den nye regering skal inddrage IT-virksomheder, kommuner og andre og skal i en storstilet oplysningsindsats trække på samfundets fælles sted, landets biblioteker, såvel som på foreninger og civilsamfundet bredt. Samtidig skal regeringen og EU skrue op for kravene til tech-giganterne, vi behøver generelt langt mere intuitive brugervenlige og transparente systemer.

Kom i gang!

Det kan kun gå for langsomt, var en konklusion på Bogforum. Paw Østergaard Jensen (A), formand for Danmarks Biblioteksforening og formand for Albertslund Kommunes Social- og Sundhedsudvalg, og Lisbeth Knudsen, strategidirektør i Tænke-tanken Mandag Morgen og ADD, forsknings- og analyseprojektet “Algoritmer, Data og Demokrati” debatterede virkelighed, konsekvenser og behov for nye indsatser på førstedagen i Bogforum fredag den 4. november.

■ Knap 34.000 besøgte Bogforum 2022. Med et par hundrede udstillingsstande, debatter og litteraturscener var der i dagene 4-6. november masser af aktiviteter for bog-, kultur- og litteraturfolket. Danmarks Biblioteksforening havde to velbesøgte debatter på Bellascenen. Ud over debatten “Hvordan bekæmper vi den digitale ulighed?” stod biblioteksforeningen også bag en debat om “Læser flere mere når litteraturen bliver digital?”.

Bogforum 2023 ligger i første weekend i november fra fredag den 3. til søndag den 5. november.

 /HN

Public Library of the Year 2024

Skal jeres nye biblioteksbyggeri nomineres til årets bibliotek? Der er nu åbnet for ansøgning om nominering til IFLA’s internationale bibliotekspris – til og med fredag ...

De kommunale budgetter og bibliotekets samfundskraft

Biblioteket skal rykkes op på dagsordenen. Budgetkataloger er på vej, og i kommunerne går drøftelserne om midler og muligheder på drift og anlæg i 2025 i gang fra april. ...

Sønderborg Værtsby Bibliotekspolitisk Topmøde 2024

BESØG MULTIKULTURHUSET! Folk stod i kø på havnen for at være med til åbningen af Multikulturhuset. “Vi har nu fået nogle helt fantastiske faciliteter for kultur og kunst. ...

Interview – EBLIDA står et godt sted

Vi bliver involveret i flere EU-projekter, vi laver vores egen EU-ansøgning, og vi øger vores tilstedeværelse i Bruxelles, fortæller Mikkel Christoffersen, den nye direktør ...

Man kan regne med bibliotekerne

Også i AI-tider, fastslår Annette W. Godt i forlængelse af “Er der nogen, der vil være med” – debatten om bibliotekernes informationsopgave i dag. Men med ...

Set fra MIN stol: Kalundborg – vejen til en moderne innovativ videns- og oplevelseskommune

Kalundborg Kommune er inde i en gennemgribende udvikling! Fra at have været en mindre havneby i Vestsjælland til at være den største havneby på Sjælland med ny industri og ...

Grundloven har 175-års jubilæum

Og bibliotekerne er indbudt til fejringen. Med en bevilling på 9,7 millioner over fire år fra Nordea-fonden vil GRUNDLOVSFESTEN.dk engagere skoler, biblioteker, boligforeninger ...

Havneparken og Pakhuset i Kalundborg tager form

Nye rammer om kultur og bibliotek på vej i den gamle købstad i Nordvestsjælland. I 2015 blev en kornsilo fra 1903 på havnen i Kalundborg revet ned, og det skabte et nyt åbent ...