Hvor mange tanker kan man egentlig tænke om biblioteket?

Skrevet af

12. december, 2013

Idéen til Next Generation opstod i kølvandet på Tænketanken Fremtidens Biblioteker, der primært har deltagelse af chefer og ledere. Vi følte, at der var et behov for et forum for næste generations biblioteks- og  udviklingschefer og engagerede biblioteksmedarbejdere. Og et behov for at forpligte næste generation til at melde sig mere aktivt på banen. Både for at nuancere debatten og for at tage ansvar for den nye biblioteksvirkelighed.

Netværket blev etableret som en slags tænketank i Tænketanken og består nu af 25 mellemledere, udviklingsfolk og håndplukkede personer fra hele landet, der her er med til at give deres bud på fremtidens biblioteksvæsen. Det er netværket, der sætter dagsordenen. Emnerne og tematikkerne udspringer af debatten på møderne. Initiativgruppen fungerer sammen med Lotte Hviid Dhyrbye fra Tænketanken Fremtidens Biblioteker som en koordinations- og planlægningsgruppe.

Hvad er og skal et bibliotek?
Vi valgte på det første møde at stille tusindkroners spørgsmålet: Hvorfor biblioteket? Hvad er det, vi fremadrettet vil med bibliotekerne?

Et bedragerisk nemt spørgsmål, som vi endnu ikke har fundet svaret på, men som ledte os til en hudflettende diskussion af biblioteksloven. Og som vi herefter helt ubeskedent har sat os for at ‘revidere’ på udvalgte områder. For så længe vi selv er uklare på essensen af folkebiblioteket i Danmark, kan vi ikke forvente, at hverken politikere, samarbejdspartnere eller medarbejdere kan være andet.

For os at se, er det er en kæmpe fare, at især lokalpolitikerne og kommunale beslutningstagere nærmest udelukkende vurderer os på udlåns- og besøgstal, der jo kun afspejler en brøkdel af vores virke og samfundsmæssige betydning. Men hvordan kan vi så blive målt? Hvordan får vi italesat fortællingen om det kvalitative bibliotek lokalt, når vi skal konkurrere med alt fra børnehavetilbud og skolerenoveringer? Hvor er den nationale og slagkraftige forståelse af folkebibliotekets nytteværdi, når medierne nærmest kun beretter om faldende udlåns- og besøgstal, når biblioteksstatistikken udkommer? Med andre ord, hvad skal der til, før vi for alvor kan få udfordret vores selvforståelse – helt ud i yderste led af vores biblioteker? 

Masser af spørgsmål – få svar
Efter de første par netværksmøder snubler interessante diskussionsspørgsmål nærmest over hinanden. Spørgsmålene er for manges vedkommende banale, men svarene ikke enkle.  Skal vi være mere merkantile og insistere på f.eks. dress-code i udlånene? Kunne alle midler fra f.eks. udviklingspuljen i 3 år blive brugt til ét samlet pr-fremstød? Skal vi bemægtige os alle borgerserviceopgaverne? Skal vi smide alle bøger ud, fordi der kommer e-bøger? Hvad med materialevalget, når nu e-bogsportalerne for alvor slår igennem og lovens intentioner om f.eks. kvalitet. Vi står med mængder af spørgsmål.

Hvis vi hver især går ud i vores biblioteker og skal finde svaret på, hvorfor vi egentligt gør dette og hint, vil vi opdage, at det har vi, som vi ser det, svært ved at svare på og finde hjemmel for i biblioteksloven. Hvorfor er det egentligt, at vi tilbyder lydavisproduktion, lokale kunstneres malerier, legetøj i børnebiblioteket, lektiecafeer, undervisning i gode rejsesites osv. osv.?   Vi vil og gør meget – og det hele og for alle. Og hele tiden! Men – vi kommer meget snart til at vælge meget af dette fra, set i lyset af reducerede budgetter og konkurrence om borgernes knappe tid, og hvordan vælger vi kvalificeret fra?

Vi har ikke svaret på disse og utallige andre spørgsmål – endnu. Men Next Generation-ambitionen er at finde et bud på, hvad fremtidens bibliotek er og vil være! Og fremtiden – den startede i går, så det er på tide, vi for alvor kommer i gang.

De kommunale budgetter og bibliotekets samfundskraft

Biblioteket skal rykkes op på dagsordenen. Budgetkataloger er på vej, og i kommunerne går drøftelserne om midler og muligheder på drift og anlæg i 2025 i gang fra april. ...

Sønderborg Værtsby Bibliotekspolitisk Topmøde 2024

BESØG MULTIKULTURHUSET! Folk stod i kø på havnen for at være med til åbningen af Multikulturhuset. “Vi har nu fået nogle helt fantastiske faciliteter for kultur og kunst. ...

Interview – EBLIDA står et godt sted

Vi bliver involveret i flere EU-projekter, vi laver vores egen EU-ansøgning, og vi øger vores tilstedeværelse i Bruxelles, fortæller Mikkel Christoffersen, den nye direktør ...

Man kan regne med bibliotekerne

Også i AI-tider, fastslår Annette W. Godt i forlængelse af “Er der nogen, der vil være med” – debatten om bibliotekernes informationsopgave i dag. Men med ...

Set fra MIN stol: Kalundborg – vejen til en moderne innovativ videns- og oplevelseskommune

Kalundborg Kommune er inde i en gennemgribende udvikling! Fra at have været en mindre havneby i Vestsjælland til at være den største havneby på Sjælland med ny industri og ...

Grundloven har 175-års jubilæum

Og bibliotekerne er indbudt til fejringen. Med en bevilling på 9,7 millioner over fire år fra Nordea-fonden vil GRUNDLOVSFESTEN.dk engagere skoler, biblioteker, boligforeninger ...

Havneparken og Pakhuset i Kalundborg tager form

Nye rammer om kultur og bibliotek på vej i den gamle købstad i Nordvestsjælland. I 2015 blev en kornsilo fra 1903 på havnen i Kalundborg revet ned, og det skabte et nyt åbent ...

Faglitteraturens udfordringer

Faglitteratur er et absolut nødvendigt element i vores fælles viden om verdenen, som den er og var. Den er forudsætningen for, at vi kan deltage i den demokratiske samtale, den ...