Hvordan skaber vi fælles rammer for fremtidens bibliotek?

Skrevet af

4. januar, 2016

Forandringerne går stærkt, og i bibliotekerne er man ofte i front, når det handler om at udvikle sig til gavn for borgerne. Bibliotekerne er stadig langt den mest besøgte kultur-institution, og i mange kommuner spiller biblioteket en stadig større rolle i den strategiske udvikling. Det på trods af, at folk låner stadig færre bøger, og de kulturelle besparelser i særlig høj grad har ramt bibliotekerne.

Borgerne holder af deres bibliotekerne og er med til at udvikle dem i nye retninger. Det kan man også se i de mange fysiske ændringer, der sker på landets biblioteker. Både i store spektakulære identitetsskabende nybygninger og i mindre omskabelser, der skal rumme nye aktiviteter. 

Selvom antallet af biblioteker har været konstant i de seneste år, og der er blevet besparet, har bibliotekerne alligevel formået at udvide åbningstiden væsentligt samtidig med, at der er enorm vækst i antallet af lærings-, kultur- og debatarrangementer.

“Et bibliotek fungerer i 2014 som et uformelt lærings-, inspirations- og mødested, der tilpasser sig lokale forhold med forskellige typer af brugere samtidig med, at det indretter sine tilbud efter 24/7- samfundet. Mange steder er det kombineret med andre tilbud – specielt borgerservice – eller indgår som et af elementerne i et kommunalt kultur- eller medborgerhus”, som Kulturstyrelsen udtrykker det i Folkebibliotekerne i tal 2014.

Samtidig ser vi en konstant og voldsom vækst i det digitale brug på bibliotekerne, specielt for netlyd- og e-bøger. En glædelig udvikling der rækker ud efter kommende generationer af brugere i fremtidens samfund. Men også en udfordring. Det skaber nemlig et økonomisk krydspres både at skulle have en stor fysisk samling, mens det digitale forbrug stiger. Og det på et nyt marked, hvor bibliotekerne ikke har en lovgivningsmæssig ret til at udlåne de digitale materialer. Hvorfor der i dag konstant bruges ressourcer på at forhandle pris og vilkår, og hvor bibliotekerne i perioder slet ikke har adgang til de digitale bøger.

I hele den udvikling kan jeg ikke lade være at tænke på, om bibliotekslovens formålsparagraf er tilstrækkelig til at rumme det. Dens mål om at “fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet” er helt central, men er det nok at skrive, at det skal ske ved “at stille bøger, tidsskrifter, lydbøger og andre egnede materialer til rådighed såsom musikbærende materialer og elektroniske informationsressourcer, herunder Internet og multimedier.”

Derfor ønsker DB at igangsætte en debat om, hvorvidt dette formål er dækkende for det moderne folkebibliotek samt at komme med oplæg til, hvordan en fremtidig lov kunne indrettes. I den forbindelse er det fundamentalt også at forholde sig til bibliotekernes forsatte ret til at udlåne materialer, selv når de bliver digitale. Og hvordan vi fortsat sikrer biblioteket som det lokale ‘rum’ for demokratisk debat, som vi kender det fra den norske lov.

Bibliotekerne forandrer sig, når borgernes og samfundets behov ændres, men kan rammerne rumme det?

 

Af Steen Bording Andersen (A), formand for Danmarks Biblioteksforening. Leder bragt i ’Danmarks Biblioteker’ nr. 6, 2015.

 

Børn fortjener bedre end en læsekrise

LEDER Det er en foruroligende kendsgerning, at mange børn i Danmark mangler evne og lyst til at læse. Ifølge de seneste PIRLS og PISA undersøgelser blandt elever på ...

2024: Hvad er opgaven

På den store klinge er det på mange måder fremtiden, der skal tages stilling til i 2024. Fra massive klimaproblemer til digitale udfordringer omkring kunstig intelligens og ...

Sæt gang i lokal brugerudvikling

Få den store brugerundersøgelse Biblioteksbrug i dag og i morgen som PIXI. Undersøgelsen skaber et overblik og giver ny indsigt i bibliotekernes virksomhed, samt peger på veje ...

Er der nogen, der vil være med?

Vi skal tilbage på sporet kære sektor, opfordrede Pernille Schaltz, biblioteks- og borgerservicechef i Herning, i et debatindlæg i Danmarks Biblioteker nr. 6, 2023. Debatten ...

Set fra MIN stol – Vejen til Vejle Bibliotek og Kulturhus

Biblioteker kan noget særligt for en by og dens borgere, alligevel har vejen til et tidssvarende bibliotek i Vejle været lang. Nu sættes turbo på planerne. Aktuelt er vi gået ...

Velfærd skaber vi sammen

Ny vision undervejs: Roskilde Kommune skal være alle tiders sted at bo og leve i. Borgerne er inviteret med i processen. Det bedste liv er dem, vi deler med andre. Det kræver ...

En stærk læsekultur – en del af løsningen

I Roskilde Kommune er der politisk fokus på at arbejde strategisk med at skabe en stærk læsekultur. Fordi vi ved, at læsning kan være indgangen til et fællesskab, den kan ...

Demokratisk debat og samtale under pres: Hvad er bibliotekets rolle?

Lokaldemokratiet er udfordret, hvordan skaber vi et fælles åbent rum for debat og samtale? Hvordan kan alle komme til orde? Demokratiet lever og har det godt på bibliotekerne. ...