Hvorfor gamification i biblioteksregi?

Skrevet af

13. oktober, 2014

Læring og nye formidlingsmetoder står højt på dagsordenen i landets biblioteker. Dels i sammenhæng med indførelse af mere intuitiv biblioteksbrug, herunder søgning efter viden, og dels i relation til de stadig flere læringselementer, der indgår i biblioteksvirksomheden. Samt endelig i relation til folkeskolereformens invitation til lokalsamfundet inkl. bibliotekerne om at bidrage til læring f.eks. i forbindelse med læsning eller IT-kompetencer.

Projektet Gamification, støttet af Kulturstyrelsen og omfattende kommunerne Guldborgsund, Hjørring og Aarhus, formulerer og udgiver ved projektafslutningen med udgangen af oktober måned et fælles digitalt koncept til brug for andre kommuners biblioteker. Dette vil både formidle og anskueliggøre, hvad feltet indebærer af udfordringer, og hvordan man kan arbejde med gamification som aktiverende kulturformidling.

Her fortæller de tre involverede biblioteker, hvorfor de i det hele taget har arbejdet med fænomenet:

Tone Lunden, Hjørring Bibliotekerne:
”Gamification giver os nogle redskaber til at gentænke, hvordan vi kan vise borgerne nye sider af biblioteket. For os har det været sjovt at prøve af, hvad der sker, når vi ikke bare stiller os til rådighed, men også beder borgerne om at tage aktivt del i formidlingen.”

Jan Holmquist, Guldborgsund-bibliotekerne:
”Med gamification-projektet Skjulte skatte afprøver vi en interaktiv guide til Nykøbing Falster. Her går lokale borgere og turister gennem en række gåder og opgaver på opdagelse og får forhåbentlig en ny og spændende vinkel på byen.”

Steen Nielsen, Hovedbiblioteket i Aarhus/Dokk1:
”Erfaringen viser, at gamification kan være med til at skabe merværdi for brugerne, fordi det bliver sjovere og mere motiverende at engagere sig. Vi vil gerne undersøge, hvordan vi kan styrke og opdatere formidlingen ved at bruge metoder fra gamification.”

Kort & leksikalsk: Gamification er gammel og velkendt markedsføringsstrategi, der med afsæt i game design elementer, søger at engagere brugeren på en for formålet meningsfuld måde. I markedsføring vil det oftest være øget forbrug/køb. Gamification-teknikker stræber efter at udnytte folks naturlige behov for socialt samvær, indlæring, beherskelse, konkurrence, præstation, status, selvudfoldelse m.m. Gamification har i de senere år både som praksis og teori bevæget sig mere seriøst ind på lærings- og undervisningsområdet. Dels  fordi børn notorisk behersker spilverdenen, næsten før de kan alfabetet, dels fordi gamification kan styrke motivationen for deltagelse i undervisningen og dermed i læringsprocessen. Herfra har gamification bredt sig til andre områder, hvor inddragelse og øget engagement fra brugerne har været ønskeligt. Dels for via spilelementer at få flere brugere, dels for at inddrage brugerne i institutionernes udvikling og service. Som i markedsføringen står brugeren fortsat i centrum!

 

 

Biblioteket – lokalsamfundets fælles sted

I mange kommuner har man i flere år åbnet biblioteket, også når det var ‘lukket’ – altså med udvidet åbningstid uden bemanding. Det giver ind imellem uro og skaber ...

Overblik og aktuelle AI-problematikker

Sådan styres din adgang til viden på nettet af kunstig intelligens. Kunstig intelligens / AI (artificial intelligence) er for alvor kommet på dagsordenen de sidste år – ikke ...

Stevns åbner nyt børnemekka

Børnekulturhuset i Stevns Kommune skal gå hånd i hånd med den undervisning, børnene møder i skolen, men tilbyde adgang til læsning og litteraturens verden på en anderledes ...

Set fra MIN stol: Vi skal vække børnenes lyst til at læse

Med nyt Børnekulturhus for leg og læring vil Stevns Kommune genoplive læselysten og samtidig give børn med læsevanskeligheder nye oplevelser. Folkebibliotekerne står ved en ...

AI – Biblioteket har en kæmperolle

“AI – Biblioteket har en kæmperolle. Ikke mindst i forhold til unge og studerende i landets fag-, forsknings- og uddannelsesbiblioteker.” Man taler ofte om, at ...

AI – dansk sprogmodel undervejs

Når der tales kunstig intelligens tales også ofte om behovet for ‘en dansk sprogmodel’. Hvorfor det? SF har bl.a. fremsat forslag til folketingsbeslutning. Man ...

Norge: Sammen om læsning – Leselyststrategien 2024-2030

Vi skal bygge en stærkere kultur for læsning. Samarbejde mellem skoler og biblioteker skal styrke læselysten i Norge. Den norske regering har, som man kunne læse i Danmarks ...

Bibliotek på ungdomsøen

Sommeren før corona blev Middelgrundsfortet ved Københavns Havn forvandlet til de unges ø, da Ungdomsøen åbnede i august 2019. Øen er for unge og udvikles af unge. Nu har ...