IFLA 2016 – Colombus Metropolitan Library: Vi bygger ‘My Library’

Skrevet af

Hellen Niegaard

30 november, 2015

Foryngelseskuren af kommunens folkebiblioteker omfatter en reel nytænkning af biblioteksbygningen. Målet er, som man formulerer det, at skabe næste generation af folkebiblioteksbetjening med udgangspunkt i – og så det passer til – borgernes faktiske liv og behov. Columbus er hovedstad for delstaten Ohio og har ca. 840.000 indbyggere.

Fra Patrick Losinski, adm. direktør for CML og den ene af USA’s IFLA 2016-komites to formænd, lyder det bl.a.:

“IFLA kongressens deltagere vil få en unik mulighed for at besøge en række nyopførte og renoverede, teknologiorienterede biblioteker, herunder CML Hovedbibliotek. Når ombygningen er klar i sommeren 2016, vil det blande moderne funktionalitet med den oprindelige klassiske Carnegie biblioteksbygning fra begyndelsen af det 20. århundrede.”

CML har været placeret som No. 1 library system in the nation’ i 1999, 2005, 2008 og  igen i 2010. Ligesom CML i 2011 modtog Institute for Museum and Library Services National Medal. Faktisk er Columbus er i USA kendt som en stærk ‘library town’ med OCLC (Online Computer Library Center), den kendte verdensomspændende virksomheds hovedkontor, placeret i Columbus forstaden, Dublin og forskellige betydningsfulde universitets- og forskningsbiblioteker. Alle steder glæder man sig virkelig meget til at vise det hele frem til IFLA 2016-delegaterne.

Building Libraries to Inspire Reading, Share Resources and Connect People
Under dette slogan sker bygningsfornyelsen bid for bid i en halv snes CML-afdelinger. “Med to nye filialafdelinger, Driving Park (2014) og Whitehall (2015), har vi nu vist lokalsamfundet vores vision for det 21. århundredes bibliotek”, siger man i ledelsen. Herudover handler det som nævnt om hovedbiblioteket (foto1), og dertil er syv andre filialer ligeledes under seriøs transformation. I hele det omfattende byggeprogram – både for nye og renoverede faciliteter – gælder, at bæredygtigheden er i fokus; målet er, at alle bygninger skal være langt mere miljømæssigt rigtige og energieffektive.

Helping our Young Minds learn
Værd at se nærmere på i Columbus er CML-bibliotekernes store opmærksomhed rettet mod vidensdeling og læseunderstøttende programtilbud. Som f.eks. Ready for Kindergarten – Family Storytime, Ready for K Classes og Reading Buddies. Sidstnævnte er for eksempel bibliotekets ‘efter-skoletid-tilbud’ til alle 3. klasse børn som forberedelse til den test, de skal tage og tilbydes i et samarbejde med frivillige fra lokalsamfundet.
I programmet Book Lessons hjælper bibliotekerne forældre med at lære deres børn at læse både som en-til-en tilbud og som gruppesessioner. Baggrunden: en succesfuld læsestart for børn stimuleres bl.a. af forældre, som hver dag læser med deres børn. Og i de lange sommermåneder, hvor læsefærdigheder let ruster lidt, satser man på gedigne læsetilbud, mens alle andre holder ferie. Tilbuddet er eftertragtet. I 2014 deltog 72.600 børn, teenagers og voksne i CML’s Summer Reading Club. 

Helping customers with Life Skills
Fra børnehavealderen til voksenlivet understøtter CML andre livsnødvendige færdigheder bl.a. brug af ny teknologi og det gerne i partnerskaber med andre institutioner og virksomheder. I partnerskab med Columbus State Community College (CSCC) har man eksempelvis skabt et særligt læringsprogram. På de mere en 800 offentlige computere findes et ikon, som med et klik giver de mange CSCC-studerende adgang til deres kursusopgaver. Og i Driving Park filialen (foto2) har CSCC simpelthen et rum til et særligt vejlednings og distancelæringsprogram. Desuden har man i fællesskab med et lokalt softwarefirma etableret kurser i programkodning med henblik på at under-støtte voksnes muligheder for fremtidige job i dette voksende beskæftigelsesfelt.

Driving Park Filialen, åbnet i 2014, har masser af store vinduespartier, som giver et inviterende og fint kig ind til bibliotekets mange tilbud samtidig med, at de skaber et behagelig lys inden døre. Arkitekter: nbbj. Biblioteket har haft en udlånsstigning på over 200%, en stigning på ca. 140% i lektiehjælpsbesøg, 70% flere tilmeldinger til computerbrug, mens antallet af besøg er steget med 60% i forhold til året før den nye bygning. Foto: nbbj.

Styrk bibliotekerne og Dansk Kulturliv

LEDER Endnu et budget er netop blevet vedtaget i de danske kommuner. Kort tid efter vi kunne glæde os over, at der var afsat lidt flere midler til kultur i finanslovsforslaget, ...

Ansvar for Danmark – Budgetter, besparelser og biblioteker

Alle kommuner har netop været ude i flere måneders hårde 2024 budget- forhandlinger. Besparelser langt ind i velfærden tegner sig. Nærmest bizart at se på i en tid, hvor ...

Biblioteksbrug i dag og i morgen

Hvordan bruges bibliotekerne? Det er ti år siden, at Tænketanken Fremtidens Biblioteker udkom med sin første brugeranalyse, og der er sket meget i biblioteksverdenen siden. Ti ...

Uro om Københavns biblioteker

Flere efterspurgte og populære bøger i udstillinger og udvidet onlinebetjening, men færre bøger på reolerne og færre timer med bibliotekarbetjening. Bibliotekernes aktuelle ...

Hvad mener borgmesteren?

INTERVIEW – I kølvandet på den aktuelle debat om færre bøger og ringere bemanding i Københavns biblioteker fortæller kultur- og fritidsborgmester Mia Nyegaard (B) som ...

Regeringen i Norge styrker bibliotekerne

Litteratur og læsning for alle er sammen med lige adgang til digitalt indhold er vigtigt for den norske regering. Kultur- og Ligestillingsdepartementet udvider den norske ...

Set fra MIN stol – Behov for fællesskaber: Ikke mere mere snak – nu handler vi

600.000 danskere føler sig ensomme, og tallet er stigende. Det er en stor samfundsmæssig udfordring, som bibliotekerne i Danmark har en unik mulighed for at gøre noget ved. Set ...

Nekrolog: Biblioteksvagten (1999-2023) gav borgerne svar

Biblioteksvagten afgår ved døden. De danske bibliotekers landsdækkende spørgetjeneste – en fælles læsesal på nettet – er snart en saga blot. En af de mest succesfulde ...