IFLA 2016: Connections Collaboration Community!

Skrevet af

14. oktober, 2016

IFLA 2016 opfordrer til ACTION for biblioteker gennem ny vision. Og til handling omkring bl.a. net-neutralitet og bekæmpelse af den digitale kløft via stærke biblioteker som en del af global, national og lokal indsats for FN’s 2030 mål.

“Jeg er glad for at kunne sige, at jeg her på dette møde har set både handling og en forpligtelse på positiv forandring!", opsummerede IFLAs amerikanske præsident Donna Scheeder under konferencens Closing Session. Præsidenten fornyede sin opfordring fra Cape Town om Action for libraries. Hun opfordrede alle til hver især at gøre biblioteksområdet stærkere gennem at sikre adgang og muligheder for alle borgere. Sheeder nævnte bl.a. udfordringerne med stigende omkostninger i forhold til bibliotekernes ressourcer og fremhævede vigtigheden af at sikre bæredygtig vidensadgang også i en digital kontekst og pegede endelig også på, hvordan biblioteker verden over kan bidrage til FNs 2030 initiativer.

Højt på IFLA’s og IFLA 2016-dagsordenen stod den digitale kløft debatteret på en række af kongressens sessioner og møder under forskellige overskrifter. Biblioteker og biblioteksfolk arbejder verden rundt på at skabe kendskab til og løsninger på nødvendig digital brobygning. Væksten i både internetadgang og tilgængeligt indhold har revolutioneret adgang til information og viden samt mulighederne for at udtrykke og udveksle idé-er. Men digitale teknologier omfatter også mindre positive udviklinger. Bl.a. muligheden for at styre, hvad folk kan se. Skønt internettet i princippet er bygget til, at alle kan få adgang til oplysninger fra hele internettet, sker det i realiteten ikke. På en af sessionerne tirsdag den 16. august diskuteredes således spørgsmål og aspekter vedrørende net-neutralitet. Og IFLA lancerede et nyt statement om emnet.

Hent dokumentet på https://www.db.dk/ifla.

Alt i alt gik omkring 3.200 deltagere fra 137 forskellige lande gennem dørene til IFLAs verdenskongres WLIC 2016 i Columbus, delstaten Ohios hovedstad. Heraf var godt 2.000 fuldtidsdelegater, omkring 500 endagsdelegater og 386 frivillige, og endelig var der tale om et mindre antal ledsagere.

Børn fortjener bedre end en læsekrise

LEDER Det er en foruroligende kendsgerning, at mange børn i Danmark mangler evne og lyst til at læse. Ifølge de seneste PIRLS og PISA undersøgelser blandt elever på ...

2024: Hvad er opgaven

På den store klinge er det på mange måder fremtiden, der skal tages stilling til i 2024. Fra massive klimaproblemer til digitale udfordringer omkring kunstig intelligens og ...

Sæt gang i lokal brugerudvikling

Få den store brugerundersøgelse Biblioteksbrug i dag og i morgen som PIXI. Undersøgelsen skaber et overblik og giver ny indsigt i bibliotekernes virksomhed, samt peger på veje ...

Er der nogen, der vil være med?

Vi skal tilbage på sporet kære sektor, opfordrede Pernille Schaltz, biblioteks- og borgerservicechef i Herning, i et debatindlæg i Danmarks Biblioteker nr. 6, 2023. Debatten ...

Set fra MIN stol – Vejen til Vejle Bibliotek og Kulturhus

Biblioteker kan noget særligt for en by og dens borgere, alligevel har vejen til et tidssvarende bibliotek i Vejle været lang. Nu sættes turbo på planerne. Aktuelt er vi gået ...

Velfærd skaber vi sammen

Ny vision undervejs: Roskilde Kommune skal være alle tiders sted at bo og leve i. Borgerne er inviteret med i processen. Det bedste liv er dem, vi deler med andre. Det kræver ...

En stærk læsekultur – en del af løsningen

I Roskilde Kommune er der politisk fokus på at arbejde strategisk med at skabe en stærk læsekultur. Fordi vi ved, at læsning kan være indgangen til et fællesskab, den kan ...

Demokratisk debat og samtale under pres: Hvad er bibliotekets rolle?

Lokaldemokratiet er udfordret, hvordan skaber vi et fælles åbent rum for debat og samtale? Hvordan kan alle komme til orde? Demokratiet lever og har det godt på bibliotekerne. ...