IFLA 2016: Connections Collaboration Community!

Skrevet af

Hellen Niegaard

14 oktober, 2016

IFLA 2016 opfordrer til ACTION for biblioteker gennem ny vision. Og til handling omkring bl.a. net-neutralitet og bekæmpelse af den digitale kløft via stærke biblioteker som en del af global, national og lokal indsats for FN’s 2030 mål.

“Jeg er glad for at kunne sige, at jeg her på dette møde har set både handling og en forpligtelse på positiv forandring!", opsummerede IFLAs amerikanske præsident Donna Scheeder under konferencens Closing Session. Præsidenten fornyede sin opfordring fra Cape Town om Action for libraries. Hun opfordrede alle til hver især at gøre biblioteksområdet stærkere gennem at sikre adgang og muligheder for alle borgere. Sheeder nævnte bl.a. udfordringerne med stigende omkostninger i forhold til bibliotekernes ressourcer og fremhævede vigtigheden af at sikre bæredygtig vidensadgang også i en digital kontekst og pegede endelig også på, hvordan biblioteker verden over kan bidrage til FNs 2030 initiativer.

Højt på IFLA’s og IFLA 2016-dagsordenen stod den digitale kløft debatteret på en række af kongressens sessioner og møder under forskellige overskrifter. Biblioteker og biblioteksfolk arbejder verden rundt på at skabe kendskab til og løsninger på nødvendig digital brobygning. Væksten i både internetadgang og tilgængeligt indhold har revolutioneret adgang til information og viden samt mulighederne for at udtrykke og udveksle idé-er. Men digitale teknologier omfatter også mindre positive udviklinger. Bl.a. muligheden for at styre, hvad folk kan se. Skønt internettet i princippet er bygget til, at alle kan få adgang til oplysninger fra hele internettet, sker det i realiteten ikke. På en af sessionerne tirsdag den 16. august diskuteredes således spørgsmål og aspekter vedrørende net-neutralitet. Og IFLA lancerede et nyt statement om emnet.

Hent dokumentet på https://www.db.dk/ifla.

Alt i alt gik omkring 3.200 deltagere fra 137 forskellige lande gennem dørene til IFLAs verdenskongres WLIC 2016 i Columbus, delstaten Ohios hovedstad. Heraf var godt 2.000 fuldtidsdelegater, omkring 500 endagsdelegater og 386 frivillige, og endelig var der tale om et mindre antal ledsagere.

Bibliotekets samfundsværdi

LEDER For mig er der er altid grund til at tale biblioteker og bøger. I sommer har begge dele fyldt godt op – bibliotekerne i medierne og bøgerne i feriebagagen. Bibliotekerne ...

Menneske- eller skærmsamfund

Hver 8. skole skruer ned for brug af computere og styrker analog læring i det nye skoleår. Knap var sommerferien slut før en rundspørge offentliggjort i bl.a. TV2 News i ...

Set fra MIN stol – Bibliotekerne er kulturens rugbrød

Vi lever i et velfærdssamfund og heldigvis for det. For det er en god og stærk samfundsmodel, som sikrer, at vi har et trygt samfund, hvor der for eksempel er adgang til ...

Barack Obama bakker bibliotekerne op

I et åbent brev 17. juli i år tager USA’s tidligere præsident til genmæle mod de krav om censur, som amerikanske bibliotekarer og folkebiblioteker har oplevet det seneste ...

Politisk prioritering af en stærk læsekultur i Roskilde Kommune

Få ting kommer af sig selv. Det er en af livets endegyldige sandheder, der særligt gør sig gældende, når det kommer til læring, dannelse og læsning. Det er i hvert fald de ...

The Library is the Place: Information, Recreation, Inspiration

Irland har fået en ny national folkebiblioteksstrategi for 2023-2027. Et par af de nye målpunkter er udrulning af det nationale “Skills for Life” paraplyprogram, der ...

Der er et valg tilbage!

Meldingen var krystalklar, da Topmødet 2023 vendte kikkerten mod grøn omstilling. Der er behov for styrket klimahandling. Borgerne, civilsamfundet og bibliotekerne skal spille ...

The Library of Things – Et bidrag til bedre lokalsamfund og øget bæredygtighed

Det traditionelle biblioteks rolle som en af de ældste deleøkonomier i verden med bogen – adgang til oplysning og oplevelse – som omdrejningspunkt bruges nu som model for ...