IFLA 2017 Fokusområder

Skrevet af

Jakob Lærkes, Marie Engberg Eiriksson, Søren Dahl Mortensen

16. oktober, 2017

Vejledning til både IFLA og FN og nye Guidelines til bl.a. hjemløse

Marie Engberg Eiriksson, teamansvarlig for Team Kommunikation Gladsaxe Bibliotekerne og medlem af kommiteen for IFLA-sektionen Library Services to People with Special Needs (LSN):

Vi har travlt for tiden! Men travlt på den gode måde. En stor del af vores tid op til og på selve IFLA-konferencen går med at undersøge, oplyse og hjælpe IFLA Head-quarters med at gøre konferencen mere tilgængelig for deltagere med særlige behov. I år holdt vi f.eks. et oplæg og en erfaringsindsamling for deltagere og arrangører af konferencen om, hvordan man gør arrangementer og konferencer mere tilgængelige for alle.

Sektionen deltager også i en arbejdsgruppe under FN vedrørende realisering af verdensmålene. Lige nu arbejder vi på at få undersøgt og underbygget, hvordan bibliotekerne kan understøtte målene på handicapområdet.

Sektionen har lige fået godkendt en stor publikation om biblioteksservices for hjemløse, så nu følger det store arbejde med at formidle resultater og retningslinier på de forskellige nationale og internationale fora. Desuden har vi netop startet arbejdet at opdatere de gui-delines, der findes for biblioteksbetjening for døve og hørehæmmede. Vi er klar over, at de her meget specialiserede guidelines mest bliver brugt af specialbiblioteker. Derfor har vi også startet et projekt til formidling af feltet mere bredt, og med fokus på det tilgængelige folkebibliotek.

■ I Danmark har vi i Gladsaxe Bibliotekerne i samarbejde med Vejle Bibliotekerne taget initiativ til en større indsats for forbedring af ordblindebetjeningen på bibliotekerne baseret på IFLA’s guidelines for området. Projektet, Gør det Lettere, støttes af Slots- og Kuturstyrelsen. I løbet af det kommende år, bliver det rullet ud i 10 kommuner, og vi er lige nu i gang med at finde de 15 kommuner, der vil deltage i det efterfølgende år. Det er fedt at være med til at omsætte det store arbejde med at indsamle og udgive guidelines i de internationale fora til håndgribelige projekter, som når helt ud til brugerne i Danmark.

 

Folkebibliotekerne vigtige lokale brikker i FN-2030 opgaven

Jakob G. Lærkes, bibliotekschef i Gladsaxe og medlem af kommiteen for Public Libraries sektionen (PLS):

Public Library of the Year Award – Et af de store projekter, vi i Public Libraries arbejder med lige nu, er at få lagt Public Library of the Year Award ind i IFLA regi. Vi synes, det er vigtigt fortsat at fejre og high-lighte alle de visionære folkebiblioteker og biblioteksvæsener, der er med til at gentænke både de fysiske rammer og de mange forskellige måder, man kan være folkebibliotek på. Vi skal hædre dem, der tør tage skridtet fuldt ud og får arkitektur, services og lokale værdier og samarbejdspartnere til at gå op i en højere enhed.

Global Visions og Sustainable Development Goals – Public Libraries arbejder også på at få information ud til og input fra folkebiblioteker til IFLAs arbejde med orgainsationens nye Global Visions og udbredelsen af FNs verdensmål. Det er store skridt, der bliver taget lige nu, og folkebibliotekerne er vigtige brikker i lokalsamfundene. Med afsæt i de politiske visioner skal vi skabe konkrete forandringer for de brugere, der hver dag kommer på vores biblioteker verden over.

■ Samarbejde med andre IFLA-sektioner og grupper – Sektionen samarbejder meget bredt med andre sektioner for at få tænkt folkebiblioteksvinklen med i deres emneområder. I arbejdet med at opdatere Guidelines for Public Library Services, trækker vi naturligt på andre sektioner, når vi skal bruge specialistviden inden for f.eks. ny teknologi, tilgængelighed, særlige målgrupper eller partnerskaber.

Denne måde at arbejde på afspejler sig også i vores øvrige aktiviteter. I det kommende år holder vi f.eks. en satellit-konference sammen med Libraries Buildings and Equipment-sektionen, og en session på næste års IFLA-konference i Kuala Lumpur om Universal Design i samarbejde med sektionen Library Services for People with Special Needs.

Det handler også om børn og unge

Søren Dahl Mortensen, bibliotekar/projektleder Odense Bibliotekerne og formand for Children & Young Adults sektionen (CHILD/YA):

I kommiteen for IFLAs sektion for børn og unge er vi 22 medlemmer fra lige så mange lande. Igennem de tre år jeg har arbejdet i gruppen, er det lykkedes os at finde frem til gode samarbejdsprojekter, der på trods af forskelligheder fungerer. Vi har bl.a. en fin vandreudstilling om billedbøger, og vi har etableret en Best Prac-tice, hvor gode idéer til arbejdet med børn og unge kan præsenteres. Under IFLA 2017 holdt vi i den sammenhæng en session sammen med IFLAs Literacy-gruppe: Literacy Matters: Materials and Best Practices.

Læsefærdigheder arbejdes der med globalt fra bibliotekernes side, og gerne i samarbejde med professionelle aktører – læsevejledere i børnehaver, sprogpædagoger, pædagoger og lærere. Denne session gav flere bud på, hvordan man indgår i samarbejder – et arbejde, der i Danmark er sat i system mange steder, men som i mange lande er et nyt arbejdsområde for folkebibliotekerne

Under ledelse af et af gruppemedlem, Carolyn Rankin fra Leeds Universitet UK, har vi igennem de sidste par år arbejdet med  guidelines for børnebiblioteksarbejdet. En spændende opgave, hvor forskelligheder naturligvis giver gode diskussioner, men også overraskende enighed om det fælles grundlag, vi alle arbejder ud fra.

■ Det internationale arbejde giver god mulighed for også at markere det nationale, hvor jeg har haft oplæg om arbejdet med børn og unge i Danmark. På konferencen i Polen blev jeg valgt som formand i vores sektion, hvilket også betyder, at jeg får en aktiv rolle i forhold til planlægning af vore fremtidige konferencer. Her håber jeg, at kunne give mulighed for, at danske kollegaer kan præsentere nogle af de mange spændende projekter, de arbejder med.

 

 

 

Styrk bibliotekerne og Dansk Kulturliv

LEDER Endnu et budget er netop blevet vedtaget i de danske kommuner. Kort tid efter vi kunne glæde os over, at der var afsat lidt flere midler til kultur i finanslovsforslaget, ...

Ansvar for Danmark – Budgetter, besparelser og biblioteker

Alle kommuner har netop været ude i flere måneders hårde 2024 budget- forhandlinger. Besparelser langt ind i velfærden tegner sig. Nærmest bizart at se på i en tid, hvor ...

Biblioteksbrug i dag og i morgen

Hvordan bruges bibliotekerne? Det er ti år siden, at Tænketanken Fremtidens Biblioteker udkom med sin første brugeranalyse, og der er sket meget i biblioteksverdenen siden. Ti ...

Uro om Københavns biblioteker

Flere efterspurgte og populære bøger i udstillinger og udvidet onlinebetjening, men færre bøger på reolerne og færre timer med bibliotekarbetjening. Bibliotekernes aktuelle ...

Hvad mener borgmesteren?

INTERVIEW – I kølvandet på den aktuelle debat om færre bøger og ringere bemanding i Københavns biblioteker fortæller kultur- og fritidsborgmester Mia Nyegaard (B) som ...

Regeringen i Norge styrker bibliotekerne

Litteratur og læsning for alle er sammen med lige adgang til digitalt indhold er vigtigt for den norske regering. Kultur- og Ligestillingsdepartementet udvider den norske ...

Set fra MIN stol – Behov for fællesskaber: Ikke mere mere snak – nu handler vi

600.000 danskere føler sig ensomme, og tallet er stigende. Det er en stor samfundsmæssig udfordring, som bibliotekerne i Danmark har en unik mulighed for at gøre noget ved. Set ...

Nekrolog: Biblioteksvagten (1999-2023) gav borgerne svar

Biblioteksvagten afgår ved døden. De danske bibliotekers landsdækkende spørgetjeneste – en fælles læsesal på nettet – er snart en saga blot. En af de mest succesfulde ...