IFLA 2017 Fokusområder

Vejledning til både IFLA og FN og nye Guidelines til bl.a. hjemløse

Marie Engberg Eiriksson, teamansvarlig for Team Kommunikation Gladsaxe Bibliotekerne og medlem af kommiteen for IFLA-sektionen Library Services to People with Special Needs (LSN):

Vi har travlt for tiden! Men travlt på den gode måde. En stor del af vores tid op til og på selve IFLA-konferencen går med at undersøge, oplyse og hjælpe IFLA Head-quarters med at gøre konferencen mere tilgængelig for deltagere med særlige behov. I år holdt vi f.eks. et oplæg og en erfaringsindsamling for deltagere og arrangører af konferencen om, hvordan man gør arrangementer og konferencer mere tilgængelige for alle.

Sektionen deltager også i en arbejdsgruppe under FN vedrørende realisering af verdensmålene. Lige nu arbejder vi på at få undersøgt og underbygget, hvordan bibliotekerne kan understøtte målene på handicapområdet.

Sektionen har lige fået godkendt en stor publikation om biblioteksservices for hjemløse, så nu følger det store arbejde med at formidle resultater og retningslinier på de forskellige nationale og internationale fora. Desuden har vi netop startet arbejdet at opdatere de gui-delines, der findes for biblioteksbetjening for døve og hørehæmmede. Vi er klar over, at de her meget specialiserede guidelines mest bliver brugt af specialbiblioteker. Derfor har vi også startet et projekt til formidling af feltet mere bredt, og med fokus på det tilgængelige folkebibliotek.

■ I Danmark har vi i Gladsaxe Bibliotekerne i samarbejde med Vejle Bibliotekerne taget initiativ til en større indsats for forbedring af ordblindebetjeningen på bibliotekerne baseret på IFLA’s guidelines for området. Projektet, Gør det Lettere, støttes af Slots- og Kuturstyrelsen. I løbet af det kommende år, bliver det rullet ud i 10 kommuner, og vi er lige nu i gang med at finde de 15 kommuner, der vil deltage i det efterfølgende år. Det er fedt at være med til at omsætte det store arbejde med at indsamle og udgive guidelines i de internationale fora til håndgribelige projekter, som når helt ud til brugerne i Danmark.

 

Folkebibliotekerne vigtige lokale brikker i FN-2030 opgaven

Jakob G. Lærkes, bibliotekschef i Gladsaxe og medlem af kommiteen for Public Libraries sektionen (PLS):

Public Library of the Year Award – Et af de store projekter, vi i Public Libraries arbejder med lige nu, er at få lagt Public Library of the Year Award ind i IFLA regi. Vi synes, det er vigtigt fortsat at fejre og high-lighte alle de visionære folkebiblioteker og biblioteksvæsener, der er med til at gentænke både de fysiske rammer og de mange forskellige måder, man kan være folkebibliotek på. Vi skal hædre dem, der tør tage skridtet fuldt ud og får arkitektur, services og lokale værdier og samarbejdspartnere til at gå op i en højere enhed.

Global Visions og Sustainable Development Goals – Public Libraries arbejder også på at få information ud til og input fra folkebiblioteker til IFLAs arbejde med orgainsationens nye Global Visions og udbredelsen af FNs verdensmål. Det er store skridt, der bliver taget lige nu, og folkebibliotekerne er vigtige brikker i lokalsamfundene. Med afsæt i de politiske visioner skal vi skabe konkrete forandringer for de brugere, der hver dag kommer på vores biblioteker verden over.

■ Samarbejde med andre IFLA-sektioner og grupper – Sektionen samarbejder meget bredt med andre sektioner for at få tænkt folkebiblioteksvinklen med i deres emneområder. I arbejdet med at opdatere Guidelines for Public Library Services, trækker vi naturligt på andre sektioner, når vi skal bruge specialistviden inden for f.eks. ny teknologi, tilgængelighed, særlige målgrupper eller partnerskaber.

Denne måde at arbejde på afspejler sig også i vores øvrige aktiviteter. I det kommende år holder vi f.eks. en satellit-konference sammen med Libraries Buildings and Equipment-sektionen, og en session på næste års IFLA-konference i Kuala Lumpur om Universal Design i samarbejde med sektionen Library Services for People with Special Needs.

Det handler også om børn og unge

Søren Dahl Mortensen, bibliotekar/projektleder Odense Bibliotekerne og formand for Children & Young Adults sektionen (CHILD/YA):

I kommiteen for IFLAs sektion for børn og unge er vi 22 medlemmer fra lige så mange lande. Igennem de tre år jeg har arbejdet i gruppen, er det lykkedes os at finde frem til gode samarbejdsprojekter, der på trods af forskelligheder fungerer. Vi har bl.a. en fin vandreudstilling om billedbøger, og vi har etableret en Best Prac-tice, hvor gode idéer til arbejdet med børn og unge kan præsenteres. Under IFLA 2017 holdt vi i den sammenhæng en session sammen med IFLAs Literacy-gruppe: Literacy Matters: Materials and Best Practices.

Læsefærdigheder arbejdes der med globalt fra bibliotekernes side, og gerne i samarbejde med professionelle aktører – læsevejledere i børnehaver, sprogpædagoger, pædagoger og lærere. Denne session gav flere bud på, hvordan man indgår i samarbejder – et arbejde, der i Danmark er sat i system mange steder, men som i mange lande er et nyt arbejdsområde for folkebibliotekerne

Under ledelse af et af gruppemedlem, Carolyn Rankin fra Leeds Universitet UK, har vi igennem de sidste par år arbejdet med  guidelines for børnebiblioteksarbejdet. En spændende opgave, hvor forskelligheder naturligvis giver gode diskussioner, men også overraskende enighed om det fælles grundlag, vi alle arbejder ud fra.

■ Det internationale arbejde giver god mulighed for også at markere det nationale, hvor jeg har haft oplæg om arbejdet med børn og unge i Danmark. På konferencen i Polen blev jeg valgt som formand i vores sektion, hvilket også betyder, at jeg får en aktiv rolle i forhold til planlægning af vore fremtidige konferencer. Her håber jeg, at kunne give mulighed for, at danske kollegaer kan præsentere nogle af de mange spændende projekter, de arbejder med.

 

 

 

De kommunale budgetter og bibliotekets samfundskraft

Biblioteket skal rykkes op på dagsordenen. Budgetkataloger er på vej, og i kommunerne går drøftelserne om midler og muligheder på drift og anlæg i 2025 i gang fra april. ...

Sønderborg Værtsby Bibliotekspolitisk Topmøde 2024

BESØG MULTIKULTURHUSET! Folk stod i kø på havnen for at være med til åbningen af Multikulturhuset. “Vi har nu fået nogle helt fantastiske faciliteter for kultur og kunst. ...

Interview – EBLIDA står et godt sted

Vi bliver involveret i flere EU-projekter, vi laver vores egen EU-ansøgning, og vi øger vores tilstedeværelse i Bruxelles, fortæller Mikkel Christoffersen, den nye direktør ...

Man kan regne med bibliotekerne

Også i AI-tider, fastslår Annette W. Godt i forlængelse af “Er der nogen, der vil være med” – debatten om bibliotekernes informationsopgave i dag. Men med ...

Set fra MIN stol: Kalundborg – vejen til en moderne innovativ videns- og oplevelseskommune

Kalundborg Kommune er inde i en gennemgribende udvikling! Fra at have været en mindre havneby i Vestsjælland til at være den største havneby på Sjælland med ny industri og ...

Grundloven har 175-års jubilæum

Og bibliotekerne er indbudt til fejringen. Med en bevilling på 9,7 millioner over fire år fra Nordea-fonden vil GRUNDLOVSFESTEN.dk engagere skoler, biblioteker, boligforeninger ...

Havneparken og Pakhuset i Kalundborg tager form

Nye rammer om kultur og bibliotek på vej i den gamle købstad i Nordvestsjælland. I 2015 blev en kornsilo fra 1903 på havnen i Kalundborg revet ned, og det skabte et nyt åbent ...

Faglitteraturens udfordringer

Faglitteratur er et absolut nødvendigt element i vores fælles viden om verdenen, som den er og var. Den er forudsætningen for, at vi kan deltage i den demokratiske samtale, den ...