IFLA 2017 og FN’s verdensmål

Skrevet af

Hellen Niegaard

16 oktober, 2017

Verdens brændende spørgsmål på informations- og biblioteksområdet blev ivrigt belyst og debatteret under IFLA 2017. For blot at nævne nogle enkelte vinkler: Copyright i en digital kontekst. Pligtaflevering af digitalt fødte materialer. Bæredygtige og grønne bibliotekskoncepter. Folkebiblioteker som placemakers i dagens storbyer. ‘Samlinger’ i en digital tid. Robotter i praksis. Samt understøttelse af læsefærdighed- er under mottoet “Literacy matters. It takes a Community to Raise a Reader – Building a Nation of Readers and Creating a Reading Culture.”

FN Verdensmål i praksis
Rundt om i verden giver biblioteker hver dag folk adgang til de oplysninger, de behøver for at leve, lære, skabe og forny. Fra de største biblioteksinstitutioner i verdens største byer til mobilbibliotekerne i verdens udkanter og de bittesmå landsbybiblioteker ved man, at denne adgang styrker enkeltpersoner, men også samfund, nationer og organisationer, når der skal træffes bedre beslutninger, skabes bedre vilkår og leves bedre liv.

Derfor måtte også FN 2030-agendaen og dens bæredygtige udviklingsmål, vedtaget i 2015, omfatte adgang til information og viden. Noget FN's medlemsstater forstod og derfor inkluderede videnadgang som et specifikt mål suppleret af vigtige mål om internetadgang, beskyttelse af (kultur)arv og universel læsefærdighed.

Biblioteket – adgang til oplysning og indsigt
I september 2015 lykkedes det således på enestående vis bl.a. ved IFLA’s indsats at få adgangen til information og evnen til at bruge den synliggjort, og den kom på FN 2030 Agenda som et af mange væsentlige udgangspunkter for at skabe udvikling og blev et delmål på FN’s 17 verdensmål for en bæredygtig global udvikling. I dag handler det om at skabe et grundlag for og overblik over, i hvilke sammenhænge bibliotekerne mere konkret kan og skal byde ind. Se herom i Development and Access to Information 2017, en ny publikation skabt i fællesskab med Tech-nology & Social Change Group of University of Washington Information School. Hent den via www.db.dk/ifla.

Global vision og fremtid
Nyt og skærpet fokus på bibliotekernes fremtid er på vej. IFLA har siden foråret arbejdet aktivt med en ny global vision for verdens biblioteker for at kunne styrke bibliotekernes opgave i et digitalt samfund. Siden foråret er der afholdt diskussionswork-shops verden over bl.a. med dansk deltagelse. Dels af Kirsten Boelt, ikke alene Danmarks Biblioteksforenings faglige næstformand og chef for Aalborg Bibliotekerne, men indtil august også medlem af IFLAs øverste organ, Governing Board. Dels af Michel Steen-Hansen, direktør for DB.

Mandag den 21. august i Wroclaw tog man så skridtet til næste trin. Med seks spørgsmål hver med 10 valgmuligheder og udviklet på baggrund af de indledende workshops kunne først plenumsalen afgive stemmer. Dernæst biblioteker og fagfolk verden over. Deadline for at stemme var midt oktober. Under den spændende realtidsafstemning i Polen fik knap 360 personer mulighed for at få deres mening frem. Herefter blev mål for en ny global diskussion i øvrigt debatteret i mange af verdenskonferencens andre sessioner og møder i samme uge. Følg med på globalvision.ifla.org.

Folk og rammer
Mere end 3.000 biblioteks- og informationsfolk samt enkelte politikere deltog i årets IFLA-konference i Wroclaw. Skønt hen mod 80% af Wroclaws bygningsmasse kom skadet ud af 2. verdenskrig, dengang byen under navnet Breslau hørte til Tyskland, så fremstod det gamle bycenter og de mange kirker i årets sene augustdage nu som det helt rigtige sted for Polen at lægge en stor international konference. Modsat mange andre kedsommelige, store konferencecentre af beton og glas, så skabte Hala Stulecia Centennial Hall en helt særlig arkitektonisk ramme for konferencen. Byggeriet af arkitekt Max Berg blev indviet tilbage i 1913 og optaget for godt ti år siden på UNESCOs Verdensarvsliste.

IFLA: Danske Digitale Biblioteksstrategier
Tænketanken Fremtidens Biblioteker var repræsenteret på IFLA Poster 2017 med rapporten Digitale Biblioteksstrategier fra foråret. I posterformat og mundtlig redegjorde Lotte Hviid Dhyrbye for, hvordan Danmark er rangeret som det mest digitale land i Europa. Herunder om det danske digitale bibliotek, som i dag består af en bred vifte af tjenester fra e-bøger og film til databaser og magasiner, f.eks. er 50% af alle nye bøger er tilgængelige som e-bøger. På trods af denne gunstige situation opleves de digitale tjenester stadig ofte som et vedhæng til det fysiske bibliotek og dets strategi eller findes slet ikke. Resultaterne fra Digital Library Strategies-undersøgelsen giver et indblik i den digitale adfærd hos både brugere og ikke-brugere.

Fra Wroclaw til Kuala Lumpur
Næste års IFLA verdenskonference afholdes i dagene fra den 24. til den 30. august 2018 i Kuala Lumpur, Malaysia. Denne gang med den netop tiltrådte præsident Gloria Pérez-Salmerón fra Spanien, som efterfulgte amerikanske Donna Scheeder på IFLAs toppost. Den nye præsidents credo lyder: “Vores rolle er meget mere end at drive vores biblioteker og informationscentre dagligt, meget mere end at acceptere og nå til enighed om standarder og retningslinjer for bibliotekets arbejde. Vores vigtigste opgave er at være motorens gear for en reel og synlig forandring og udvikling af vores samfund.”

Styrk bibliotekerne og Dansk Kulturliv

LEDER Endnu et budget er netop blevet vedtaget i de danske kommuner. Kort tid efter vi kunne glæde os over, at der var afsat lidt flere midler til kultur i finanslovsforslaget, ...

Ansvar for Danmark – Budgetter, besparelser og biblioteker

Alle kommuner har netop været ude i flere måneders hårde 2024 budget- forhandlinger. Besparelser langt ind i velfærden tegner sig. Nærmest bizart at se på i en tid, hvor ...

Biblioteksbrug i dag og i morgen

Hvordan bruges bibliotekerne? Det er ti år siden, at Tænketanken Fremtidens Biblioteker udkom med sin første brugeranalyse, og der er sket meget i biblioteksverdenen siden. Ti ...

Uro om Københavns biblioteker

Flere efterspurgte og populære bøger i udstillinger og udvidet onlinebetjening, men færre bøger på reolerne og færre timer med bibliotekarbetjening. Bibliotekernes aktuelle ...

Hvad mener borgmesteren?

INTERVIEW – I kølvandet på den aktuelle debat om færre bøger og ringere bemanding i Københavns biblioteker fortæller kultur- og fritidsborgmester Mia Nyegaard (B) som ...

Regeringen i Norge styrker bibliotekerne

Litteratur og læsning for alle er sammen med lige adgang til digitalt indhold er vigtigt for den norske regering. Kultur- og Ligestillingsdepartementet udvider den norske ...

Set fra MIN stol – Behov for fællesskaber: Ikke mere mere snak – nu handler vi

600.000 danskere føler sig ensomme, og tallet er stigende. Det er en stor samfundsmæssig udfordring, som bibliotekerne i Danmark har en unik mulighed for at gøre noget ved. Set ...

Nekrolog: Biblioteksvagten (1999-2023) gav borgerne svar

Biblioteksvagten afgår ved døden. De danske bibliotekers landsdækkende spørgetjeneste – en fælles læsesal på nettet – er snart en saga blot. En af de mest succesfulde ...