IFLA 2019 Athen: Call to action

Skrevet af

14. oktober, 2019

På mere end en måde var overskriften “Dialogue for Change” på årets IFLA i Athen sidst i august ultra relevant. Den internationale biblioteksorganisation er som en anden supertanker i gang med et regulært kursskifte.

Roadmap to the future
Efter to et halvt års intenst organisationsarbejde inkl. vedtagelsen af ny Global Vision kulminerede processen i august med offentliggørelsen af Strategi 2019-2014 (bit.ly/2HjQX9J). Med denne sættes ny retning for arbejdet i samtlige af IFLA’s faglige enheder af forskellig art og i sekretariatet i Haag med afsæt i fire målsætninger:

1.  Strengthen the Global Voice of Libraries
2.  Inspire and Enhance Professional Practice
3.  Connect and Empower the Field
4.  Optimise our Organisation

Nu forestår en ikke mindre udfordrende gentænkning af organisationen selv og dens styrende koncept. Også her inviteres alle med ombord. Den afgående præsident, spanske Glaria Perez-Salmeron påpegede: “Now, the baton passes to library and information workers everywhere in the form of a call to action.”

Share your actions
Til at realisere strategien tænkes alle interessenterne ind og ikke bare organisationen selv, men simpelthen alle, der arbejder med og er involverede i bibliotekerne. Alene kan IFLA ikke gøre det. Der skal reelt skabes en fælles reference og et fælles handlingsafsæt. Således inviteres alle, der på forskellig vis er aktive inden for sektoren til at benytte sig af strategiens fokus og mål og til at informere om egne aktiviteter og eventuel afledt biblioteksvirksomhed.

Som generalsekretær Gerald Leitner præciserer det: “Everyone has a role in building our future, no matter the location or language. The Strategy is not only a document to be read, but to be used. Its success will be our success, but it depends on each of us to play our part.” I løbet af oktober måned vil IFLA lancere en platform, hvor til man kan bidrage med egne lokale initiativer.

Realising synergies
Helt centralt står netop dialogen som vejen til forandring og en målrettet vej frem, og der er virkelig tale om at brede dialogen ud. Ikke alene fagfolk skal spille ind. Skal bibliotekerne og bibliotekssektoren reelt forstærkes, skal alle sektorens øvrige aktører med, som IFLA ser det. F.eks. leverandører og universiteterne (områdets uddannelser), men især lovgiverne og dem, der finansierer bibliotekerne – nemlig politikerne.

Her havde Christine Mackenzie, den ny præsident fra Australien, da også i sin egen session onsdag den 28. august “Let’s work together” netop valgt at invitere to danske politikere som talere – rådmand i Aarhus, Rabih Azad-Ahmad (B), og formand for Danmarks Biblioteksforening og for Kulturudvalget i Aarhus samt medlem af EBLIDA EC, Steen Bording Andersen.

Danske indspark for øget politisk deltagelse
Rådmand Rabih Azad-Ahmad fortalte, hvordan han på sidste års IFLA var blevet inspireret til at tage 2030-agendaen op lokalt, og hvordan den nu blev tænkt ind i alt kommunen arbejder med.

“I would like more politicians and decisionmakers to be part of IFLA. I believe that both politicians and the library community will benefit from that. The libraries come up with so many great ideas that need to be shared with a broader audience. Likewise, I believe that politicians also come up with great ideas that need to be shared with the library community. It is important for the libraries to show their ability to the politicians. Not least, since it is the politicians who distribute the money. At the same time, the politicians have visions. Visions they want to share. Visions they want to come true.

In Aarhus, we have a long tradition of a close collaboration between the libraries and the political life. The libraries reach out to the citizens. In that way the libraries can support for instance the UN goals.”
Det er en win-win situation, mente Rabih Azad-Ahmad.

DB formand Steen Bording Andersen fortalte som konkret eksempel fra Danmark bl.a. om arbejdet med en dansk National Læsestrategi, som Danmarks Biblioteksforening har taget initiativ til i samarbejde med en bred koalition af interessenter, og om DBs arbejde som sådan.

“In all our activities and efforts – DLA – works closely together with and try to influence members of the Danish City Councils in the 98 municipalities. And not least with the Minister of Culture, plus the Members of the Parliament – Folketinget. As well as the European Parliament. For us this direct contact with the political level is the most effective way to have strong libraries and necessary developments.
But to get in contact and reach out you must have something of interest to offer to the political level. Best if you can ‘tap’ into an agenda covering more than the library – a so-called burning platform – as the one on reading in Denmark.

Conditions for our Libraries and the library systems today – more or less – are the same everywhere. We therefore need to unite and to develop together just as the new IFLA strategy says … to inspire, engage, enable and connect. Therefore I encourage, on behalf of DLA, IFLA to put more weight on a new Congress Content & Format, that will also appeal to Politicians and Government. It can be done in a number of ways. – But one, is to build-in a new ‘Government Track’ in the IFLA Program.

Don’t ask what your politicians can do for you and the libraries – but tell them what libraries can do for the local society and the world!”, opfordrede Steen Bording Andersen Christine Mackensizie og Governing Board (GB).

Begge indlæg blev modtaget med stor applaus fra forsamlingen og vil nu indgå i Governing Boards overvejelser om et nyt Governance-concept, herunder nyt kongresformat.

IFLA 2019 i tal
Mere end 3.300 delegater fra over 130 lande havde fundet vej til Megaron i Athen. Det ugelange forløb i 30+ graders varme omfattede mere end 500 talere, over 250 sessioner plus mængder af arbejdsmøder suppleret af knap 200 posters (faglige plakatudstillinger) og omkring 30 såkaldt light talks. Et eldorado af professionel udveksling, men også et noget overvældende taler-udbud, men med masser af muligheder for at hente ny viden eller inspiration med sig hjem.

■ Skal jeres bibliotek og/eller politikere deltage i næste års IFLA? Konferencen finder sted fra den 15. til den 21. august i Dublin. I 2021 er Rotterdam værtsby og året efter er det Christ-church, New Zealand.

Biblioteket – lokalsamfundets fælles sted

I mange kommuner har man i flere år åbnet biblioteket, også når det var ‘lukket’ – altså med udvidet åbningstid uden bemanding. Det giver ind imellem uro og skaber ...

Overblik og aktuelle AI-problematikker

Sådan styres din adgang til viden på nettet af kunstig intelligens. Kunstig intelligens / AI (artificial intelligence) er for alvor kommet på dagsordenen de sidste år – ikke ...

Stevns åbner nyt børnemekka

Børnekulturhuset i Stevns Kommune skal gå hånd i hånd med den undervisning, børnene møder i skolen, men tilbyde adgang til læsning og litteraturens verden på en anderledes ...

Set fra MIN stol: Vi skal vække børnenes lyst til at læse

Med nyt Børnekulturhus for leg og læring vil Stevns Kommune genoplive læselysten og samtidig give børn med læsevanskeligheder nye oplevelser. Folkebibliotekerne står ved en ...

AI – Biblioteket har en kæmperolle

“AI – Biblioteket har en kæmperolle. Ikke mindst i forhold til unge og studerende i landets fag-, forsknings- og uddannelsesbiblioteker.” Man taler ofte om, at ...

AI – dansk sprogmodel undervejs

Når der tales kunstig intelligens tales også ofte om behovet for ‘en dansk sprogmodel’. Hvorfor det? SF har bl.a. fremsat forslag til folketingsbeslutning. Man ...

Norge: Sammen om læsning – Leselyststrategien 2024-2030

Vi skal bygge en stærkere kultur for læsning. Samarbejde mellem skoler og biblioteker skal styrke læselysten i Norge. Den norske regering har, som man kunne læse i Danmarks ...

Bibliotek på ungdomsøen

Sommeren før corona blev Middelgrundsfortet ved Københavns Havn forvandlet til de unges ø, da Ungdomsøen åbnede i august 2019. Øen er for unge og udvikles af unge. Nu har ...